Százmilliós veszteséget okozhat az Önkormányzatnak a tervezett Tücsök utcai településrendezési szerződés

A Képviselő-testület a 2019.04.04-én tartandó KT ülés 15. napirendi pontjában tárgyalja a “Javaslat a 027 hrsz-ú ingatlan vonatkozásban kötött településrendezési szerződés helyett új településrendezési szerződés megkötésének jóváhagyásra” tárgyú előterjesztést. A szerződés tervezet azonban jelen formában botrányosan előnytelen a faluközösség számára.

 

A több mint 4 hektáros terület teljes közművesítését az önkormányzat saját költségén vállalja, beleértve a víz, villany, gáz és csatornahálózat kiépítését, továbbá az utak, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés kialakítását. Mindezt egy számszakilag hibás, szemlátomást fiktív számokat tartalmazó költség- és bevételkalkulációval támasztja alá, a vállalásait emellett sok százmilliós nagyságrendű (4000 Ft/m2 ill. 30.000 Ft/m2, több hektárnyi területre vonatkozóan) önkormányzat által fizetendő kötbérrel terheli. A bizonytalan összegű, a várható költségekhez képest mindenképpen elenyésző bevétellel (150M Ft?) és tervezett haszonnal (35 MFt?) szemben áll a biztosan kifizetendő, magas költség a falunál (várhatóan 200-250 MFt) és a horribilis összegű kötbér kockázata (118 MFt-880 MFt), miközben a vagyongyarapodás nagy része, közelítőleg 1 milliárd Ft a tulajdonosokat gazdagítja.

A vállalt kötelezettségek tehát garantáltan sok tízmilliós, akár százmilliós veszteséget okozhatnak az önkormányzatnak, amelynek egyetlen fedezete a meglévő önkormányzati vagyon és az adóbevételek. Ezt nem engedhetjük! Ha egy terület belterületbe vonása elkerülhetetlen, a közművesítés akkor is minden esetben legyen a tulajdonosok feladata és felelőssége, viseljék ők a terheket és a kockázatokat, hiszen a közművesítésre kerülő ingatlanok értéknövekménye is őket gazdagítja!

Egyesületünk levélben fordult Küller János polgármesterhez és a képviselő-testülethez, hogy a szerződéstervezetet jelen formájában ne szavazza meg.

Az alábbiakban közöljük levelünket, valamint az előterjesztést és a településrendezési szerződés tervezetet. Mindegyiket ajánljuk a tisztelt pilisborosjenői lakótársak figyelmébe, továbbá kérjük, hogy ha levelünk tartalmával egyetértenek, azt jelezzék akár kommentekben, akár a polgármesternek és képviselőknek küldött levelek formájában!

Együtt meg tudjuk akadályozni azt, hogy néhány hónappal a választások előtt megismétlődjön az az ismert forgatókönyv, hogy a leköszönő testület a faluközösség szempontjából előnytelen szerződés köt, súlyos kötelezettségekkel terhelve és kényszerpályára állítva a leendő önkormányzatot. Nem akarunk még egy Malomdűlőt!

2097 Csoport egyesület

A 2097 Csoport Egyesület levele a képviselő testülethez

A vonatkozó előterjesztés szövege

TRSZ tervezet