Tudta ön, hogy

bevonás = Gratwanderung + agilitás?

Időről időre előfordul, hogy oly irányú szemrehányások érnek, miszerint nem erősségem érthető módon kifejezni magam. Mivel nagyon szerencsés természetem van, eszembe sem jut ezeken megsértődni, vagy ha eszembe is jut, hát úgy teszek, mint akinek nem jutott eszébe és még kitartóbban fáradozom azon, hogy a kedves Olvasónak minden esélye meglegyen megérteni a leírtakat.
Ez történik most is, nem mondom, hogy tulajdonképpen a cím önmagában már mindent elmond, hanem tovább és tovább boncolgatom – az egyébként nyilvánvaló – összefüggést, míg az Olvasó szeme fel nem csillan, vagy hitehagyottan sutba nem vágja az egész eszmefuttatást.

 • Az egyenlet baloldalán tehát a bevonás Egyik legfontosabb választási ígérete volt ez a 2097 Csoport Egyesületnek: a falut úgy szeretnénk irányítani, hogy a döntéshozatalba bevonjuk a lakosságot. Ez persze nem tud máról holnapra megvalósulni, a szükséges eszköztárat létre kell hozni, ismerkedni és barátkozni kell vele, folyamatosan fejleszteni és finomítani.Az eddig eltelt időszakban azokat a csatornákat igyekeztünk korszerű alapokra helyezni és egyre gördülékenyebben tartalommal megtölteni, melyek a hivataltól a lakosság felé irányuló információáramlást szolgálják. Megújult az önkormányzat honlapja, korszerűbb külsőt kapott a Hírmondó, az önkormányzat megjelent a Facebook-on is, a polgármester pedig rendszeres heti videóüzenetben foglalja össze a híreket és tudnivalókat.A fenti mondatokban a többes számot úgy kell érteni, hogy ezeket a tevékenységeket a Képviselőtestület határozta el, a megvalósításban pedig döntő szerep jutott a testületet a háttérből támogató Egyesületnek. (Egyébként az Egyesület maga is üzemeltet kommunikációs platformokat, honlapját, a 2097.hu-t, kiadja újságját, a Zsákfalvi Riportert valamint a meghirdetett házirendnek megfelelően moderálja Facebook csoportját, a 2097 Falufórumot. Ezt a kis kitérőt egy ideig még érdemes újra és újra megfutni, hiszen visszatérően találkozunk bizonytalankodással azokban a kérdésekben, hogy mi önkormányzati és mi egyesületi platform.)Most egy olyan rendszert kezdtünk fejleszteni, mely ellenkező irányú kommunikációt is képes megvalósítani, nevezetesen arra teremt lehetőséget, hogy a képviselő testület kérdőíves formában ismerje meg a lakosság véleményét egy-egy döntéshozatal előkészítése során.Az eddigiekhez hasonlóan tehát ez is egy olyan platform lesz, amelynek bevezetéséről és konkrét bevetéseiről a testület dönt, de magát az eszközt az egyesület bocsátja rendelkezésre és gondoskodik a folyamatos továbbfejlesztésről.

  Nézzük hát, hogyan is áll elő a bevonásnak ez a formája.

 • Az egyenlet jobboldalán megjelenik a tiszteletet parancsoló Gratwanderung kifejezés. Sváb hagyományok ide vagy oda, ezt ma már valóban nem feltételezhetjük közismertnek. A szószerinti jelentés gerinctúra, de a mai nyelvben első hallásra már az átvitt értelem jelenik meg, ami kényes körülmények közötti lavírozgatást jelent. Az Alpok csipkés gerinceire gondoljunk, ahol egy rossz lépés jobbra vagy balra megpecsételheti sorsunkat.De hát hol van itt kényes helyzet? A bevonás nem annál eredményesebb, minél több embert sikerül bevonnunk? Nem feltétlenül, és az erről alkotott álláspontunkat célszerű már az elején tisztázni.A 2097 egyesület egyik legfontosabb célkitűzése a közösségépítés és ezen keresztül azt az értékrendet képviseli, miszerint a szubjektív jóllétünk alighanem legfontosabb eleme a gazdag közösségi beágyazottságunk, kapcsolatrendszerünk. Ebből fakadóan mi mindenkit arra biztatnánk, hogy vegyen részt aktívan a lakóhely kínálta lehetőségekben is, így többek között a helyi közéletben. Ugyanakkor teljesen érthető álláspont az is, ha valaki a helyi ügyekhez leginkább a közművekhez hasonlatos hozzáállással közelít: működjön minden észrevétlenül és kifogástalanul a háttérben, legyen biztonság és rend, nyugalom és tisztaság, elvárható ütemű fejlődés. Úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy nem lehet célunk, hogy átsegítsük az út túloldalára azokat is, akik nem is akartak átmenni. A bevonással kapcsolatos elvárásunk tehát az, hogy a lakosság minél nagyobb hányada legyen elégedett a felkínált lehetőséggel, akik élni kívánnak vele, azok azért, akik pedig távol kívánnak maradni, azok azért, mert emiatt nem szenvednek aránytalan hátrányt.
 • A másik komponens napjaink egyik népszerű divatszava, az agilitás. Az etimológiáját tekintve eredetileg mozgékonyságot jelentő szóra sorra rakódtak rá a tettrekészség, serénység, gyors észjárás jelentések, mígnem egy módszertan keresztapjának nem választotta, ebben a szerepben pedig mára sikerült több területen dogmává merevednie.A nehézségek akkor kezdődtek, mikor az informatika kezdett betörni olyan kisebb cégekhez is, ahol korábban nem volt jelen. Egy tehenészetben nem volt közös nyelv annak megbeszélésére, hogy a szállítandó informatikai rendszer mit és hogyan csináljon. Így aztán keserű csalódásokra vezettek azok a kísérletek, hogy a hagyományos módon – értsd meghatározzuk a követelményeket, megtervezzük a rendszert, megvalósítjuk, leteszteljük majd üzembe helyezzük – érjünk célt. Erre született az az ötlet, hogy akkor haladjunk apró lépésekben, és valóban, ezen a macerás úton célba lehetett érni. Manapság előszeretettel alkalmazzák ezt a munkamódszert olyan helyeken, ahol az indokolt, és olyanokon is, ahol nem.A mi esetünkben mindenképpen célszerű így haladni, hiszen nem tudjuk előre megmondani, hogy egyes elgondolások milyen fogadtatásra találnak, hogyan válnak be a gyakorlatban. Ennek a módszertannak egy lényeges ismérve, hogy az induló változat akár a végletekig minimalista, a kivitel is lehet fapados. Ez ne okozzon csalódást. Tévedés azt gondolni, hogy ilyesmi lenne a végcél, ez csak az első lépés.

A rendszer számos aspektusa ilyenkor még inkább kérdések semmint válaszok formájában létezik:

 • tudjuk, hogy szükségünk lesz regisztrációra, de nem tudjuk még pontosan megmondani, hogy
  • mi lesz a regisztrációra jogosultak pontos köre
  • hogyan fogjuk ezt időről időre aktualizálni
  • milyen adatokat kérünk be kötelezően, illetve önkéntes alapon
  • mely esetben hogyan felelünk meg a GDPR előírásoknak
 • tudjuk, hogy a rendszert ki szeretnénk nyitni azok előtt is, akik maguk nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, de eldöntetlenek a részletek
  • ki járhat el megbízottként, milyen meghatalmazás alapján
  • mire adható meghatalmazás, milyen érvényességgel
 • tudjuk, hogy szeretnénk védekezni többszörös véleménynyilvánítás ellen, de ennek is számos technikai és adminisztratív implementációja képzelhető el
 • a rendszer komplexitásával egyre nő egy ügyfélszolgálat iránti igény, aminek biztosítani kell a működési kereteit

Ez az írás nem több, mint egy beharangozó, némi bepillantást engedve a mögöttes megfontolásokba. Hamarosan megjelennek azok a közlemények, melyek az induló változat pontos funkcionalitását, a csatlakozás mikéntjét leírják. Ezen túlmenően a képviselő testülettől is várhatunk tájékoztatást arról, hogy mely kérdésekben nyílik lehetőség a rendszer első kipróbálásaira.

Jelenleg az egyesület tagsága teszteli az induló verziót. Ennek lezárultával megnyitjuk a rendszert a nyilvánosság számára. Annyit mindenképpen megemlítenék, hogy a regisztráció fakultatív lehetőséget biztosít egy hírlevélre feliratkozásra, ami egyrészt rendszeresen összefoglalja az önkormányzat különböző csatornáin megjelenő információkat, másrészt ad-hoc üzeneteket küld forró pillanatokban, mégis/mégsem lesz áram/víz stb. Remélem, ez utóbbi szolgáltatás elég erős motiváció lesz a csatlakozásra, és elérjük azt a kritikus tömeget, aminek birtokában a rendszer kiépítését érdemes tovább folytatni, tovább fogunk lépni a képviseleti demokrácia, ezen keresztül pedig egy magasabb életminőség irányába.

Ebben a reményben, gondoljá(tok/k) meg jól

Wittmann Imre
2097 Csoport Egyesület