Bírósági beadványok az Önkormányzat ellen – A tényfeltárás folytatódik

2097.hu honlapra az átláthatóság érdekében felkerült néhány peres beadvány, sajátos fényt vetve a Malomdűlő és az Önkormányzat között folyó peres ügyek hátterére. Jól megírt, rendkívül informatív anyagok, tele emberi csavarokkal, történetekkel ármányról, árulásról és butaságról. Kár, hogy éppen a falunk statisztál ehhez a szomorú történethez.

Az egyik, 2014. január 7. dátumú, bírósági beadványból szemezgetve a tervezett hitelfelvétel kapcsán a következőket érdemes kiemelni:

  1. „Az első alkalommal az országos választások eredményeként leváltották a bankelnököt Erős Jánost, így mivel az MFB-nek nem volt vezetője, az nem vett részt a közbeszerzésen. A második alkalommal pedig a fedezetbiztosítást nem a folyósítás feltételeként, hanem szerződéskötési feltételnek szabta meg az MFB, eltérően a korábbi egyeztetésektől. (11. oldal, 6. bekezdés).”

Azaz a „hitelképesség” vizsgálata mellett a bírósági beadvány szerint az MFB, a banki gyakorlatnak megfelelően, tisztába akarta tenni a biztosítékok értékének és rendelkezésre állásának kérdéskörét. Ráadásul, az egyetlen potenciális finanszírozó, ennek biztosítását már a hitelszerződés megkötéséhez is előfeltételként szabta a banki döntésben. Ami sajnos eltért a korábbi leegyeztetett ígéretektől. Nem is tudták igazolni a fedezet rendelkezésre állását. A beadvány szerint a közös hitelfelvétel kapcsán előírt fedezetnyújtás elmaradásának oka az volt, hogy az akkor még Küller János vezette Önkormányzat nem tudta a ráeső 400 millió forintos fedezetet előteremteni.

Ha a fentieket el is fogadjuk valós információként, akkor vajon ezt most 2017-ben hogyan oldaná meg az Önkormányzat?

  1. „A polgármester (Paksi Imre) aknamunkája ellenére, bízva a két fiatal alpolgármesterben (Szirtes Gergely és dr. Korom Norbert) 2011. március 23-án sor került a Képviselő-testülettel egy egyeztetésre, amelyen kiderült, hogy a képviselők teljesen felkészületlenek, a Malomdűlőn történtekről semmit sem tudnak, de a Keretmegállapodást nem akarják betartani. Az egyeztetésről másfél óra múlva két képviselő asszonynak sürgősen a gyerekeiért kellett menni. (Ennek az egyeztetésnek nem kaptuk meg a jegyzőkönyvét). (12. oldal, 9. bekezdés)”

Ezek szerint 2010/2011-ben az új testülettel is megindult az egyeztetés, mely azonban többszöri próbálkozás ellenére sem vezetett sikerre. Az okok feltehetően szerteágazóak, de a felkészületlenség vádja gyakran előkerül. Gondolom nem meglepő, hogy az emberi gyarlóság mellett az átláthatóság és a közösségre ható döntésekre vonatkozó (háttér)információ hiánya ezt a vádat nagyban megalapozza a mai napig is. A KT ülések jegyzőkönyvei, az előkészítő anyagok és maguk a KT határozatok sem kerülnek fel időben a www.pilisborosjeno.hu honlapra.

  1. „(a Malomdűlő) Területének közművesítésére kereskedelmi banki forrás nem áll rendelkezésre, ahogy mára barterezési lehetőség sincs a kivitelezőkkel. Saját erőből nem tudják a telektulajdonosok a szükséges fél milliárd forintot a közművesítésre előteremteni. Jelenlegi egyetlen esély, hogy sikerüljön a közművesítést finanszírozni az MFB hitel (segítségével). Ugyanakkor a konstrukció jelentősen erősödött azzal, hogy az ingatlanadókat háromszorosára emelte az Önkormányzat. Egyrészt nőttek az Önkormányzat saját bevételei, így nőtt a hitelképessége is… (14. oldal, 14. bekezdés).

Tisztelt Polgártársak!

Ezek szerint mégsem (volt?) elég a vállalkozói saját erő a Malomdűlőn megálmodott falu helyére, és hitelt sem kapnak a tulajdonosok. Egyetlen esély az MFB hitel.

A beadvány szerint immár megvan a magas ingatlanadók szükségességének újabb magyarázata is: ezzel erősíti meg a Küller János vezette testület az Önkormányzat hitelképességét?!

Ha ez igaz, akkor mivel van maga a hitelfelvétel szükségessége alátámasztva?

Önöket ki kérdezte meg a jelenlegi költségvetési rendeletben előirányzott 800 millió forintos hitelfelvételről?

Hol vannak a hitelfelvétel szükségességét és lehetőségét alátámasztó számítások és indoklások? Jó üzlet ez az Önkormányzatnak?

Az ilyen fejlesztések kapcsán az Önkormányzat elsődleges feladata, hogy a fejlesztési környezetet megteremtse a rendelkezésére álló eszközökkel (jogszabályok, átgondolt vállalkozóbarát háttér, gyors és átlátható ügyintézés). Ebbe belefér a hitelfelvétel?

Összefüggéseket keresünk. Persze, jó lenne tisztán látni az egyes vállalkozók vagy befektetők szerepét, fejlesztési elképzeléseit és az Önkormányzattal való kapcsolatának üzleti, etikai és jogi megalapozottságát.

Azonban ez nem egy vagy több vállalkozóról szól, hanem leginkább arról, hogy a falu jövőjét a választási cikluson messze túlterjeszkedő módon meghatározó kérdésekbe kinek ad korrekt tájékoztatást és valós véleményformálási lehetőséget a jelenlegi Önkormányzat és a választott képviselők.

Sáhó Tibor által közkinccsé tett bírósági anyagok

Sáhó Tibor előterjesztés 2014.01.07.

Sáhó Tibor előterjesztése 2014.01.07.

Sáhó Tibor bírósági beadvány 2014.01.13.

Sáhó Tibor bírósági beadvány 2014.01.13.

Sáhó Tibor bírósági beadvány 2014.05.02.

Sáhó Tibor bírósági beadvány 2014.05.02.

Sáhó Tibor bírósági beadvány 2014.11.hó

Sáhó Tibor bírósági beadvány 2014.11. hó