Milyen patakpartot szeretnénk?

Elkezdődött a patakunk árvízvédelmi tervezése. Ha nem egy fa- és árnyékmentes, kibetonozott teknőt szeretnénk, most kell tennünk érte!

Richter Flóra nevével reméljük, már mindenki találkozott. A pilisborosjenői patak újjáélesztése témában írt szakdolgozatát minden ittlakóak érdemes elolvasnia. Januárban kiderült, hogy az Önkormányzat is terveket készíttet a patak egyes szakaszaira. Az alábbiakban Flóra összefoglalóját olvashatják a januári tervegyeztetésről.

Január elején részt vehettem a játszótérrel szemközti záportározó tervének egyeztetésén Küller Jánossal és Jancsó Bélával, a FŐMTERV tervezőjével.

Kezdjük a jó hírekkel:

 • A terv még alakítható, formálható fázisban van, semmi sem végleges.
 • A tervező nyitott volt az együttműködésre, hogy a lakosok által szerethető megoldás kerüljön engedélyezésre. A záportározó csak ritkán, nagy esőzésekkor töltené be műszaki szerepét, egyébként többfunkciós zöldfelületként is értelmezhető, kialakítható a területen valamilyen rekreációs funkció, pihenő, stb. (Ha például készítenék tervjavaslatot a zöldfelületre, növénytelepítésre vonatkozóan, azt igyekeznének figyelembe venni és csatolnák az engedélyezési tervhez – természetesen ezt díjazás nélkül gondolták (szerk.))
 • Többen kértünk betekintést a tervbe, minden betekintő úgy értelmezte, hogy az összesen 600 m2 mederfenék betonburkolatot kapna! Ezt a rémhírt a tervező eloszlatta, elmondása szerint nincs így, gyepesíthető földmederről beszélünk! (Gondolom a jelmagyarázat egy másik tervről lett ide ollózva, ezért a félreértés.)
 • A következő aggasztó kérdés a fakivágások témája. A felmérési terven csak az út mellé ültetett fiatal fák vannak feltüntetve, a dús vegetáció többi része a kotrás áldozatául esne. A tervező állítása szerint nem ment le a mederbe, mivel a megbízást augusztusban kapta és ekkor áthatolhatatlan volt a növényzet…. Így aztán nem is tud az ott lévő egy-két gigantikus juharról. Ha van olyan értékes fa, amit mindenképpen meg szeretnénk tartani, azt jelezni kellene feléjük. A polgármesterünket nem hatja meg a fák sorsa, de ez nem újdonság. Nem beszélünk közös nyelvet, áthidalhatatlan a szakadék. Tanulhattam is tőle előző beszélgetésünk alkalmával: „Tudja a fa az olyan, hogyha kivágják, újra nő!” Ezzel a megállapítással lenne olyan dendrológus, aki vitába szállna. Szóval csak óvatosan!

A terv célja

A kiírás alapján a cél, hogy a lehetőségeknek megfelelően növelni a kapacitást, vagyis a mostaninál ritkábban öntse el a falut a hirtelen lezúduló csapadék. A tervező azonban nem tudott semmit mondani azzal kapcsolatban, hogy ezzel a beruházással mit fogunk nyerni, mennyivel ritkábban kell a víz okozta károkat orvosolni. Maradtunk a „jobb lesz, mint most” verziónál.

Másik lefektetett cél a rendezett környezet kialakítása. Ez ugye egy nehéz kérdés, mivel kinek mi a rendezett? Mindannyian máshogy élünk, másmilyen környezetben érezzük jól magunkat. Egy legyalult meder számomra nem feltétlenül szebb, mint a vadregényes, buja növényzet. Persze lehetne hová szépíteni ezt a területet is. A kirándulások kiinduló és érkező területe ez, ki lehetne alakítani egy védett, árnyas pihenőt, ahol összevárhatják egymást a baráti társaságok vagy meguzsonnázhat a család.

A fákkal kapcsolatban mindig nagyon alázatosnak kell lenni, mert kivágni sokkal könnyebb, mint kivárni azt az 50 évet...

A terv tartalma

 • A játszótérrel szembeni meglévő széles medernek az út felé való szélesítése, összesen 600 m3 föld kiemelése.
 • Két darab beton torkolati műtárgy elhelyezése, ami feltartóztatja a nagyobb mennyiségű csapadékvizet.
 • A meredek partfalak beton sejtidomkővel való burkolása.
 • Hosszabb távon a Határ út és a Vár utca sarkánál is kialakításra kerülne egy hasonló tározó.

Finanszírozás

A tervező szerint nagyságrendileg ez a két műtárgy és a kotrás költsége (nem számítva a kertépítészeti elemeket, padokat, esetleg új növényzetet) százmilliós nagyságrendű beruházás.

Ezt a pénzt pályázat útján szeretné megnyerni az önkormányzat.

A valódi problémák

A legnagyobb problémát a Mózer-ároknál lévő forrás betemetése okozza (a játszótér és az első ház közötti felfelé húzódó terület). Az a vízmennyiség, ami nem itt folyik le, a pincéken keresztül az iskola alatt találja meg a patak medrét. A jövőben cél a forrás feltárása, így a Kossuth tér felett is állandóan bővizű lehetne a patak és megoldódnának a pincevizesedések is, illetve a játszótér környezetében akár egy állandó vízfelületet is ki lehetne alakítani.

Felmerülő kérdések

Januárban egy csapat lelkes lakossal elkezdtük bejárni a parak medrét, kezdve a tervezett Záportározóval. Beszélgetéseink során az alábbi kérdések merültek fel bennünk:

 • Látta-e valaki a nagy esőzésekkor a mostani tározót? Tényleg az-e a megoldandó feladat, hogy ennek kapacitását bővítsük, mert “nyakig ér benne a víz”?
 • Valójában mire fog megoldást jelenteni ez a bővítés? Mennyi időnként látjuk majd hasznát? Megéri ez nekünk?
 • Az egyes utak alatti átereszek sokkal szűkebb kapacitásúnak tűnnek, mint a mostani tározó. Lehet, hogy inkább ezek bővítésével kellene kezdeni?
 • A Faló mögött a Papi földekről érkező víz bemosta a meder falát (mert a szűk és rossz felé nyíló átereszen nem tudott befolyni). Erre a problémára nem látok megoldást a tervben. (Ez a bemosódást a polgármester sittzúzalékkal töltette fel. Amikor ezt említettem, emelt hangon nekem szegezte a kérdést: „Miért mivel kellett volna? Murvával?” – no komment)

Az elindult tervezési folyamat egy jó kezdő lökést adhat nekünk, falubelieknek, hogy újratervezzük, mit is szeretnénk kezdeni a patakunkkal.

Hogyan lehet ez a vízfolyás egy központi ér, egy fontos és gyönyörű természeti elem a faluk újragondolásakor, ahelyett, hogy pusztán egy árvízvédeli problémaként tekintenénk rá?

Hasonló kérdéseket még feltehetnénk, gondolkodjunk közösen, hogy olyan tervek szülessenek, ami mögé mi is szívesen odaállunk, önerőből is szívesen fejlesztjük tovább. Az egész Patak helyzet egy koncepcióért, átgondoltságért és szakértőkért kiált, mert ha nem, akkor házi-barkács módban, egy-egy területhez hozzányúlva (amire épp pályázati pénz van) kerül majd a megvalósításra.

Richter Flora

A tervünk az, hogy mozgósítsuk első lépésként azokat a pilisborojenői szakértőket és lakosokat, akik szívükön viselik a patak sorsát, és szeretnék, ha egy megújult központi “verőere” lenne a patak Borosjenőnek.

Kérjük, aki olyan szakértelemmel bír (pl. vízmérnök, tájépítész, ökológus, tevrező stb.) amire itt szükség lehet, vagy lelkesedéssel a patak sorsa iránt, jelentkezzen az Egyesületnél egy emaillel “Patak-Rehab” jeligére!

Köszönjük:

2097 Egyesület