Tisztítsuk meg Pilisborosjenőt – sajtóközlemény

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében a 2097 Csoport Egyesület sikerrel pályázott 3 ingatlanon jelen lévő illegális hulladéklerakat felszámolására. Ütemterv szerint halad a pályázat megvalósítása.

A pályázatban végrehajtott tevékenységek a faluban régóta meglévő  közösségi szemétszedés hagyományát folytatják. Pilisborosjenőn az elmúlt években önkéntesek csoportjai külön és egymással szövetkezve rendszeresen megtisztítják az odahordott hulladéktól az utak szélét, az erdőt vagy akár patakjaink medrét. A falubeli vállalkozások pedig gyakran önzetlenül támogatják a civil szerveződéseket ebben. A Falugondnokság munkájára is mindig számíthatunk. Most a “Tisztítsuk meg az Országot!” program keretei között a 2097 Csoport Egyesület kicsivel több mint 2 millió forintot költhet a hulladékok összegyűjtésével kapcsolatos kiadásokra. Pályázatunkban 3 helyrajzi számon vállaltuk önkormányzati tulajdonú területek civil összefogásban történő megtisztításának megszervezését és a hulladékok elszállítását, több mint 50 m3-es mennyiségben.

A szerződés értelmében az alábbiakra vállalkoztunk: “elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett, pályázatban megjelölt ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell elvégezni és gondoskodni kell a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében”

Három helyszín megtisztítását tervezzük, kettő az Ófaluban egy pedig Malomdűlő településrészen. A pályázati pénz lehetővé teszi gépi munka, szakemberek és eszközök igénybevételét. Mindemellett a szervezők önkénteseket is bevonnak a munkálatokba, szigorúan a járványügyi előírások betartásával. A támogatást március végén nyertük el és a megvalósítási határidő május vége.