Szalai Péter válasza Sáhó Tibor nyílt levelére

Kedves Tibor!

Az Átláthatóság jegyében rovat azért indult, hogy a falu környéki fejlesztési területek tulajdonosai kilépjenek a homályból, ami a lakossággal való célszerű és érdemi együttműködés megteremtésének elengedhetetlen feltétele. Ehhez képest sajnos egy nekem címzett levelet jelentettél meg, amelyben különféle vádakkal illetsz. Engedelmeddel tételesen reagálok ezekre az alábbiakban.

(szürke háttérrel az eredeti, ide kattintva elolvasható Sáhó Tibor levélből idézünk – szerk.)

Nyílt levél Szalai Péter részére

Kedves Szalai Péter!

Legnagyobb fiam hívta fel figyelmemet írásodra, ami most már végleg összezavart. Ezelőtt pár héttel az irodádban még arról áradoztál, hogy milyen remek elképzeléseim vannak, meg hogy szerinted polgármesteri ambíciókat kéne dédelgetnem.

Valóban hallottam tőled remek koncepciókat is, hiszen évtizedek óta Pilisborosjenővel foglalkozol és nálad jobban senki nem ismeri a falut, de a HÉSZ tervezet tartalma és az eljárás módja véleményem szerint vállalhatatlan, és elég egyértelműen a te kezed nyomát viseli.

Azt is gondolom, hogy tudásodat és szívósságodat akár a falu szolgálatában is kamatoztathatnád, átláthatóan, felelősségre vonhatóan. Jelenleg a háttérből, az árnyékból irányítasz, de a faluban általános vélekedés szerint valójában te vagy a polgármester, legalábbis a lényegi, fejlesztési kérdésekben.

Aztán jött ez a név nélküli iromány, amiről sokáig nem tudtam eldönteni, hogy kiről is van benne szó. Igazából rád tippeltem, de környezetem meggyőzött, hogy bizony ezt nekem címezték.

Azóta a ház otthon felfordult. A feleségem a fiókokat túrja, a szekrényekben kutatja az eldugott milliókat, 7 éves kislányom pedig szobáról szobára jár és keresi a túszul ejtett Önkormányzatot. Eddig csak a húsvéti sonkára leltek rá megkötözve a kamrában, de lelkesedésük sajna nem csökkent.

Mostani írásodat végképp nem értem. Ha jól veszem ki soraidból, Te még semmilyen szerződést nem kötöttél területeid fejlesztésére az Önkormányzattal, és most ismételten megfenyegetted a falut kártérítési igényeddel, ha az ÜÜ övezetben lévő telkedre az Önkormányzat beépítési tilalmat rendel el, majd az új HÉSZ-ben megszünteti a völgy beépíthetőségét.

Építési jogot elvenni lehetséges, de – megfelelő ellentételezés hiányában – kártérítési jogosultságot keletkeztet. Én építési joggal bíró területeket vásároltam, annak megfelelő áron. Az ÜÜ területek hasznosításával kapcsolatban a víziómat megosztottam a közösséggel, számon kérhető módon. Támogatom, hogy a lakosság többségi akaratának megfelelő területfejlesztési koncepciót és stratégiát alakítson ki a falu, beleértve a Hajcsár úttól kifelé eső területek szabályozását. Ha a közösség úgy dönt, hogy ezen a részen megszünteti a beépíthetőséget, akkor még mindig tudunk beszélni arról, hogy ez a csökkenés milyen módon ellentételezhető. Ez megtörténhet egy egészséges és átlátható együttműködés keretében. Ami azonban most történik, az önkényes jogelvonás és osztogatás, az együttműködés szándéka nélkül, sőt attól mereven elzárkózva. A “fenyegetésem” ennek az önkénynek szól.

Írásodból az is kivehető, hogy a rólam terjesztett minden alapot nélkülöző rágalmak, hazugságok, csúsztatások, esetleg engedjük meg tévedések; a Malomdűlő Kft. elleni támadások; a 2016 januárjában elindított HÉSZ módosítás társadalmi és szakmai egyeztetésének meghiúsítására tett törekvéseid kizárólag azon valós szándékod leplezésére szolgálnak, hogy az ÜÜ övezetben vásárolt egy hektáros telkedet, valamint az előző ciklusban a 018/2 ÜÜ övezetből lakócélú övezetbe átsorolt 2 Ha-os területedet minél jobb áron tudd értékesíteni.

Malomdűlő Kft elleni vagy személyed elleni támadásokról szó sincs. Megvizsgáltam hol és hogyan változnak az építési lehetőségek az új HÉSZ tervezetének megalkotása során. Leírtam, hogy hol tapasztalható értéknövekmény vagy értékcsökkenés.

Tény, hogy érdeknövekedést állapítottam meg az érdekeltségeidhez tartalmazó területeken.

Az is tény, hogy értékcsökkenést találtam ott, ahol saját, illetve az Önkormányzat nevében tett üzleti ajánlataidat az elmúlt időszakban a terület tulajdonosa nem fogadta el.

Nézd Tibor! Vallom, hogy az ember boldogságát nem a bankszámlája egyenlegében található nullák száma határozza meg. Itt élek ebben a faluban, az irodám a falu központjában található. Veled ellentétben nap mint nap találkozom az itt élő emberekkel, és holnap is szeretnék a szemükbe nézni. Ingatlanközvetítőként számomra a legnagyobb anyagi haszonnal az járna, ha minél több és minél nagyobb ház és lakás épülne Pilisborosjenőn, hiszen sok esetben az én irodám lenne a megbízott ezek értékesítésében. Vedd már észre, hogy a mozgalom, amit támogatok, pont ennek az ellenkezőjéért küzd.

Morálisan az is megkérdőjelezhető, hogy ingatlanforgalmazóként kiteregeted telekvásárlási ügyletemet abszolút eltorzított kontextusba az engedélyem nélkül, de ha ezen túllépünk azzal, hogy mindez csak téged minősít, akkor sem megengedhető, hogy félrevezesd azokat, akik valóban aggódnak, hogy a Nagy-Kevély völgye minden közösségi kontroll nélkül egyéni partikuláris érdekek mentén beépítésre kerül.

Ugye a 070/1 hrsz-ú majorsági területre gondolsz, ahol az első – azóta lakossági nyomásra megváltozott – HÉSZ változat 6000 nm-es luxustanya övezetet tervezett, és amely területtel kapcsolatban te 2 héttel az újabb HÉSZ tervezet megjelenése (“kiszivárgása”) előtt már tudtad, hogy építési moratórium alá fog esni?

Egy ingatlanmutyi leleplezése és nyilvánosságra hozása nem az a cselekedet, amely miatt morálisan rosszul fogom magam érezni. A területet lefoglalóztad, ezek után hogy hogynem megjelent a HÉSz tervezetben egy óriási értéknövekményt biztosító besorolás a majorságra vonatkozóan, majd mikor a lakosság nyomására ezt a tervből kivették, megpróbáltál kihátrálni a szerződésből.

Én az érdekeltségeimet, terveimet feltártam közösség előtt. Támogatom a civil kezdeményezést. Ezek alapján vajon melyikünktől kell félteni a várvölgyet? Tőled vagy tőlem?

Osztom azt a véleményt, hogy a völgy közös értékünk, elsősorban a pilisborosjenői lakosoké, de a Budapesten élőké is éppúgy, mint minden természetkedvelő emberé, aki ide akar látogatni.

Igen a völgy közös, nagy értékünk. Hál’ Istennek úgy tűnik, hogy ebben mindannyian egyetértünk.

A 2002-es HÉSZ 40.000 m2 beépítési lehetőséget adott mindenfajta ellentételezés nélkül az itt található ÜÜ övezetbe sorolt ingatlanokra, mellyel azok tulajdonosai a mai napig nem éltek, területük fejlesztésére vonatkozó szerződést az Önkormányzattal nem kötöttek.

Az előző ciklusban elfogadott HÉSZ módosítás 15%-os beépítési lehetőséget adott szintén mindenféle ellentételezés nélkül, a völgyben található 10 Ha-os és 17 Ha-os mezőgazdasági területekre is.

Igen, valóban, a jogok keletkeztetésekor az Önkormányzatnak lehetősége és feladta lett volna terület fejlesztésre megállapodást kötni a tulajdonosokkal. Ezt az akkori vezetés elmulasztotta. Az akkori tulajdonosok azonban nem kérték az építési jogosultságokat. Az Önkormányzat adata a jogot úgy, hogy a tulajdonosokkal előtte semmilyen formában nem egyeztetett. Én a jogok keletkezése után 13 évvel később vásároltam a területemet meglévő építési joggal együtt, annak megfelelő áron.

Azt hogy az építési jogok elmaradt ellentételezését 15 év után hol, és kin akarja és tudja érvényesíteni az Önkormányzat, azt lehet vizsgálni. Javaslom, hogy a falu egészére vonatkozóan az elmúlt 15 évre visszamenőleg tárjuk fel ezeket az építési jog változásokat, és jogi szakértő azonosítsa az ellentételezés nélküli haszonszerzőket.

A majorsági területtel kapcsolatban ideje lenne abbahagyni annak az ismételgetését, hogy ott 15% beépíthetőség van. Nincsen. Az a földbirtokos, aki összesen legalább 10 ha földbirtokkal rendelkezik, kialakíthat egy 1 ha-os birtokközpontot a területen, amelyen 1500 nm beépíthetősége van úgy, hogy a maradék 9 ha-on semmit nem építhet. El lehet olvasni a hatályos HÉSZ-ben.

Más, kapcsolódó téma: Legyen átlátható, összehasonlítható az eddig megkötött település rendezési szerződések tartalma. Én érdekes aránytalanságokat találtam bennük. Kár hogy minden ilyen irat zárt ülésen keletkezett, az elfogadott határozatok mellékletei nem publikusak. Nekem tiszta lelkiismeretem, mindenben segíteni fogok egy ilyen átláthatóságot eredményező folyamatot.

Ezt segítendő javaslom, hogy az általad kötött Települési Rendezési Szerződéseket tedd publikussá a közösség számára! Hiszen ha azok méltányos ellentételezést tartalmaznak, nincs miért titkolnod őket!

Helyesen írod, hogy van olyan jogszabály, amely alapján egy adott beépítésre szánt övezet visszaminősíthető mezőgazdasági területté, ha annak tulajdonosai a HÉSZ szerinti hasznosítást 7 év után sem kezdik meg.

Azt viszont nem értem, hogy amikor ily nagy álszaktudást mutatsz a HÉSZ módosítás kritikája során, hogyan gondolod ezt a Malomdűlőre vonatkoztatni, miközben az ÜÜ terület vonatkozásában, ahol 15 év alatt tényleg nem történt semmi, kártérítéssel fenyegetőzöl.

A „7 éves szabályt” a bírósági döntések és a most hivatalban lévő állami főépítész is úgy értelmezi, hogy azt a tulajdonos váltás esetén, a tulajdonosváltás időpontjától kell értelmezni. Tudom, mert utánajártam.

A Malomdűlőre vonatkozó állításaid teljes mértékben valótlanok, mind a pereskedések, mind a HÉSZ módosítás vonatkozásában. Ennek kapcsán mellékelem a 2014-es bírósági beadványaimat. (A beadványok mellékleteit nem csatolom, mert több száz oldalra rúgnak, de egyeztetett időpontban ezekbe is betekintést engedek, amennyiben erre igény van.) Remélem ezek kielégítő információt tartalmaznak számos korábban felvetett kérdésre.
Ugyanakkor szívesen venném, ha Te is hasonló összefoglalót készítenél arról, hogy milyen előkészületek történtek a terület fejlesztése érdekében az ÜÜ övezetben az elmúlt 15 évben.

Az érdekeltségembe tartozó ÜÜ terület kapcsán 2017.01.31.ai ülésen beszámoltam az előző tulajdonosokhoz köthető 2002-2015 év között történésekről. A 2097.hu-ra kirakott írásomban pedig az elmúlt 2 év eseményeiről, a jelenről és a jövőbeli terveimről találsz beszámolót.

Bízom benne, hogy egy beépítési terület visszaminősítésére vonatkozó jogszabályi környezet tanulmányozása és a Malomdűlőn történtek megismerése után belátod, hogy nem lehet párhuzamot vonni az ÜÜ övezetbe tartozó ingatlanok és a Malomdűlő területe között.

Vitathatatlan tény az, hogy sem az ÜÜ területen, sem a Malomdűlőn semmilyen látható kivitelezés munkálat nem történt az elmúlt 15 évben, legfőképpen használatba vehető műszaki létesítmény nem jött létre. Márpedig a jegyzőnk így értelmezte 7 éven belüli hasznosítási kötelezettség teljesítését.

A völgyben lévő családom érdekeltségébe tartozó telkekre sem tartalmaz a HÉSZ módosítás tervezete semmilyen olyan többlet lehetőséget, amely érdekemben állna.

A Kálvária mellett, a Várvölgy bejáratánál fekvő, jelenleg erdő besorolású családi területed a HÉSZ tervezetben fás mezőgazdasági területként szerepel. Ennek mi az oka? Erdőben sem most sem a későbbiekben nem lehet építkezni, semmilyen körülmények között, a fás mezőgazdasági területen azonban a szabályozás későbbi megváltozása esetén szabad.

Remélem, hogy Pilisborosjenő lakóit több évtizedes megosztottság után sikerül végre egy kérdésben összefogni és egy olyan társadalmilag támogatott, megvalósítható turisztikai fejlesztési koncepciót kialakítani, ami fenntartható értékeket teremt, egyaránt szolgálja az itt élőket és az ide látogatókat, összehangolja a tulajdonosi és közösségi érdekeket.

Ezek szép gondolatok Tibor, és valóban szükség lenne már az együttélés és együttgondolkodás egy magasabb minőségét megteremteni falunkban. Küller Jánostól is olvashattunk hasonló építő gondolatokat nemrégiben. Csak a gyakorlatba való átültetésük megy nyögvenyelősen. Az a tény, hogy minden mozgalom, szakmai és jogi érv ellenére a HÉSZ módosítása szinte változatlan ütemterv szerint halad előre a közösségi jövőképalkotás megkezdése helyett azt jelzi, hogy a szándék valójában csak papíron létezik.

Az országban számos jó példa van arra, hogy jóakarattal, összefogással kiemelkedő eredményeket lehet elérni, gondoljunk a közeli Etyekre, a Balaton-felvidéki Kapolcs völgyére, vagy az Őrség újonnan benépesülő kis falvaira.

Szerintem nagyon jó ötlet a HÉSZ módosítás készítőjétől, hogy rendeljen el az Önkormányzat a völgy mezőgazdasági területeire változtatási tilalmat a HÉSZ módosítás elfogadásáig. A módosított HÉSZ-ben – ha tényleg ez a lakosság többségének akarata – valóban ne legyen semmilyen beépítési lehetőség, amíg nem sikerül a közösség nagy része által támogatott jövőképet megalkotni.

A civil mozgalom a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat megtartást kéri. Nem azért, mintha az lenne minden HÉSZ-ek legjobbika, de jelenleg a tervezett – senki által nem indokolt, számításokkal és hatástanulmányokkal alá nem támasztott – módosítások átláthatatlanul, jogsérelmeket és akár jelentős közösségi vagyonvesztést okozva zajlanak, amely a falunak nem érdeke.

A “nyugati” területek átmeneti változtatási tilalma ennek a területnek a problémáját átmenetileg valóban megoldja, de az összes többi terület összes többi problémája változatlanul fennáll.

Amíg ez meg nem születik, addig nincs szándékomban semmilyen beépítés ezen a területen.

Azaz felajánlod, hogy az építési tilalom ideje alatt nem építkezel. Nagyvonalú gesztus részedről.

Remélem, hogy azok akik most felelősséget mutattak községünk jövőjéért, továbbra is kitartóak maradnak és hajlandóak lesznek időt és energiát áldozni arra, hogy megismerjék a valós tényeket. Ennek érdekében bármikor, bármilyen fórumon állok az érdeklődők rendelkezésére.Üdvözlettel: Sáhó Tibor Tel.: 06203633040

Üdvözlettel: Szalai Péter