Az átláthatóság jegyében: Szalai Péter

Végzettség

Építészmérnök, szakközgazdász (vállalkozás és marketing bel- és külpiacokon), ingatlanközvetítő, aranykalászos gazda

Filozófia

„Azt fogod kapni az élettől, amit másoknak adsz.”

„Legfontosabb feladat gyakran tükörbe nézni és megvizsgálni azt, akit ott látsz.”

„Rajtunk múlik a környezetünk. Tegyünk érte!”

„A felelősség a miénk, nem hárítható át másokra.”

„Ne ítélj el másokat, mindenkiben felismerhetjük önmagunkat is.”

„Szeretet, egészség, tudás. A többi ez után következik, persze minden mindenre kihat.”

„Felelősséget párkapcsolatban tanulsz, csodát a gyereked születésével éled meg.”

„Gyermeked csak elrontani tudod, ő az, aki elkerülhetetlenül tükröt fog neked tartani…”

Üzleti érdekeltség, munkahely

Munkahely

INGATLAN-ÖZÖN Ingatlan-forgalmazó, Közvetítő és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 13-09-089826, Adószám: 12762198-2-13), a cég ügyvezetője, tulajdonosa vagyok, cégemet 15 évvel ezelőtt alapítottam ma 4 irodánk van: ebből egy működik Pilisborosjenő központjában további kettő a III. kerületben, a negyedik a II. kerületben.

Cégemet 2001 alapítása óta úgy jelentettem be, hogy a bevételeim után fizetendő helyi iparűzési adó legnagyobb részét helyben, a falu számára fizethessük be.

Egyéb tisztségek

Pilisborosjenői Települési Agrár Bizottság elnöke

A bizottság elnöke jó pár évvel ezelőtt szavazategyenlőség után, sorsolásos módszerrel lettem.

Az Agrár Bizottsági elnökeként képviselt alapelvek

 • A települési minőségi átlaghoz képest jobb minőségű földterületek mezőgazdasági hasznosításúak maradjanak. A jó minőségű termőföldföld jövő generációk legfőbb értéke.
 • A településünk csodálatos fekvésű agglomerációs település. Az itteni termőföldek elsősorban nem a nagyüzemi, monokultúrás mezőgazdasági működési terület kell, hogy legyen. Mindazonáltal az elmúlt 20 évben a falu földjeinek 90%-t megművelő Phil János pilisvörösvári mezőgazdasági nagyvállalkozó munkáját, szakértelemét nagyra becsülöm.
 • Az itteni földterületek jövőjét a sokszínű felhasználásban látnám. Szeretném, ha a föld a – termék előállításon túlmutatva, – gyermekek nevelésének, oktatásnak is színtere lenne! Vallom, hogy a földművelés és állattartás mindenkinek elérhető rekreációs, gyógyító célú tevékenység is lehetne rohanó világunkban. Szeretném, ha minél több ember fel- és megismerné ezeket a lehetőségeket és felelősen használhatná, hozzáférne. Közösség- építőnek, gyógyító erejűnek tartanám a mezőgazdasági tudás és tapasztalat megosztást, a közösségi földművelés alapjainak megteremtését. Falunknak ezen a téren is nagy lehetőségei vannak, ezek kiaknázása, megragadása közös felelősségünk!

Milyen érdekeltségei vannak Pilisborosjenőn?

018/2 tábla

A Kövesbérc lábánál, a két falurészt összekötő földút mentén, az erdő alatt 018/2 hrsz. (1/2 tulajdon rész)kb 20.000 m2. Itt ½ rész vonatkozásában tulajdonostársam Kaszap Mária, a saját részemet annak idején testvérétől vásároltam meg.

091 tábla

Új óvodán túl a Teve-szikla felé vezető út bal oldalán 091/12 (1/1) tulajdon) és 091/11 (1/2 tulajdonrész) összesen kb 13.000 m2. Ugyanitt a teljes 091 hrsz. tábla művelési lehetőségét is megkaptam a tulajdonosoktól.

Ezen kívül az Ezüsthegyi úton van feleségemmel közösen egy lakóingatlanom (100 m2-es családi ház), illetve A Kevélyhegy alatti, zártkerti részen 2308/4 hrsz. egy kert művelési ágú telkünk.

Mióta vagyok a területek tulajdonosa?

091/12 hrsz.-ú parcellára 2015-ben szerződtem az államigazgatási eljárások miatt 2016-ben került nevemre. 018/2 és 091/11 hrsz. területeket 2013-ban vásároltam. Mind a két terület vásárláskor a mostani helyi építési szabályzatban lévő jogok vonatkoztak. Birtoklásom alatt semmiféle változás nem következett be a vonatkozó településrendezési eszközökben.

Kötött-e megállapodást az Önkormányzattal a területek fejlesztésére?

Sem én, sem az előttem lévő tulajdonos semmilyen szerződést sem kötöttek a az Önkormányzattal. Én meglévő építési jogokkal vásároltam a terültet.

Sosem lobbiztam értéknövelő jogszabály módosításokért, nem tettem ezért intézkedéseket, hogy a birtokolt területek értéke növekedjen vagy hasznosíthatósága bővüljön.

Milyen állapotban vannak a területek?

091/12, 091/11 és területeket és az égész táblát én művelem 2015 tavasz óta. A területről Phil János földhasználó 2014 őszén levonult, mivel a terült művelése nem volt számára gazdaságos azon ok miatt, mert a használati szerződések hiánya miatt földalapú támogatást a területre már nem tudott felvenni.

2015-ben a terület kő mentesítésén és művelhetővé tételén dolgoztam (előző gazdálkodó mélyszántás végzett a terülten extra nagyteljesítményű traktorral). A területet 2016 tavaszán kaszáló-legelő fűmagkeverékkel bevetettem. Mára a parcella kultúrált, rendezetett formában van, idén már tudom rajta saját állataimat legeltetni, remélhetőleg évi kétszeri-háromszori kaszálás követően kielégítő mennyiségű szénát tudok a területről bálázni.

Terület alapú támogatást csak a saját tulajdonú területemre veszek fel. A 018/2 hrsz.-ú területemet Phil János János műveli. A területre támogatást nem veszek fel.

Pletykák rólam és a valóság

Pletyka: “Szalai Péter a Teve-szikla felé vezető út menti völgyben az „ÜÜ” jelű területen nyolclakásos kockaházakat kíván építeni”

 A pletyka NEM IGAZ, pusztán egy félreértésen (félreértelmezésen?) alapul.

Az igazság a pletykával ellentétben az, hogy a 2017.01.30-i ülésen a képviselő testület asztalára tettem egy beépítési vázlattervet, amit az előttem lévő tulajdonos, Marton Péter készíttetett és nyújtott be 2008-ban. Ez a terv valóban 2 szintes üdülőházas beépítést ábrázolt az egész 091 hrsz. táblára. A terv bemutatása azért került sor, mert a polgármester ezen ülésen terjesztette elő azt a területcserét, ami a terület építési jogait részlegesen elvonná, azon indoklással, hogy a terület tulajdonosai az elmúlt évek során semmit nem tettek a 2002-ben kiadott jogok hasznosítása érdekében. Tehát a beépítési tervek pusztán a meglévő építési jogok védelmében kerültek bemutatásra, nem pedig a megvalósítás szándékával.

Lásd a Képviselő testületi jegyzőkönyv (13 oldal alja): http://www.pilisborosjeno.hu/images/documents/jegyzokonyvek/KT/2017/2017.01.31.Kt_jkv.pdf

Lásd tovább ezen a képviselő testületi ülésen készült videó felvétel (44 perc 45 mp): http://www.becskepisti.hu/video/vip/212/nemarchiv/kt_2017_01_31

Valóban létezik egy olyan jogszabály, mely szerint az építési lehetőség elvonható attól a területtől, ahol 7 év alatt a tulajdonosok nem tettek semmit a hasznosítás érdekében. Nekem akkor és ott bizonyítanom kellett, hogy ez nem így volt. Más kérdés az, hogy jogászaim véleménye szerint a 7 éves időtartamot a tulajdonosváltást követően kell vizsgálni, márpedig a 091/12 hrsz. terület 2016-ben került a nevemre, és azt a meglévő építési jogokkal együtt vásároltam meg, annak megfelelő vételárért.

Milyen kapcsolatban van az Önkormányzattal?

Perben áll –e az Önkormányzattal?

Előzetes kártérítési igény bejelentéssel éltem az Önkormányzat felé, mert mindkét területemet a jelenleginél hátrányosabb építési övezetbe kívánja sorolni az egyeztetés alatt lévő településrendezési eszközökkel:

 • 018/2 területem jelenleg Lke-2 besorolású építési övezet (15% beépíthetőséggel 1000 m2-es minimális kialakítható telekmérettel) ezt a területe az új helyi építési szabályozás tervezet Üüb1jelű üdülőházas terültbe kívánja átsorolni (10% beépíthetőség, 6000 m2-es minimálisan kialakítható telek méret)
 • 091/12 területem jelenleg ÜÜ-2 besorolású (15% beépíthetőséggel, 3000 m2-es oszthatósággal) a tervezeten a „mát” azaz Tanyasi turisztikai mezőgazdasági terület besorolást kapna (10% -os beépíthetőség, 6000 m2 oszthatóság), de legutóbbi testületi ülésen az is szóba került, hogy a területen a teljes építési jog elvonásra kerülne, azaz megszűnne a beépíthetőség.

Egyik beadványomra sem kaptam semmilyen választ az Önkormányzattól.

Folyamatban van az Önkormányzattal szemben 2 db beadványom az Pest megye Kormányhivatalnál:

 • A Törvényességi Osztály felé amiben az új helyi építési szabályzat tervezetének lakossági egyeztetési folyamatát nem találtam elfogadhatónak.
 • A másik beadványt az Állami főépítész felé tettem meg. Ebben a főépítészt arra kértem, hogy az új helyi építési szabályzat elkészítésnek alapfeltételéül szolgáló, az agglomerációs tervvel összhangot teremtő, 091/2 hrsz-ú területemet hátrányosan érintő, csereszerződés tárgyú önkormányzati kérelem elbírálását függessze fel a Kormányhivatal.

Ezen utóbbi beadványomat a napokban sajnos visszautasításra került, a törvényességi osztály válaszát még várom.

Egyéb vitás ügyem az Önkormányzattal

A tavalyi év során 018/2 hrsz. föld előtt is, de részben a mi terültünkön (Belső-Pilsiborosjenőt Külső-Pilisborosjenővel összekötő) út épült. A területről engedély nélkül került humusz elszállításra, az út területének művelésből való kivonása nem történt meg. Az út elkészítéshez a kivitelező semmilyen engedélyt nem szerzett be, sem tőlünk tulajdonosoktól, sem a szakhatóságoktól. Önkormányzat képviseletében Sáhó Tibor utólag többször kért minket ingyenes terület ajándékozásra, hogy rendezni tudja az engedély nélkül épült út jogi helyzetét. A kialakult helyzetben az ajándékozást megtagadtuk. Független Szakértő által megállapított értéken eladásra hajlandók voltunk tulajdonostársammal együtt. Ezzel a lehetőséggel az Önkormányzat nem élt. Jelenleg úgy tudom, hogy az Önkormányzat az engedély nélkül épített út terület kisajátítását készül kezdeményezni.

Az Önkormányzat ellen a Földhivatal Földvédelmi Osztálya engedély nélküli hasznosítás miatt jelenleg is eljárást folytat. A vonatkozó eljárást nem mi kezdeményeztük, de területünket több szempontból is érinti.

Tervek, elképzelések a jövőre vonatkozóan

Saját területére milyen elképzelése van?

 • 018/2 hrsz a terület beépíthetősége számomra nem sürgető. Középtávú hasznosításként tulajdonostársammal együtt szívesen értékesítenénk részemet. Önkormányzat kb. 2 éve be is jelentkezett vevőként a területre. Azonban adásvételi szerződődést nem volt hajlandó kötni, hosszas várakozást követően csupán egy Önkormányzat nevére szóló, 2 éves kizárólagos lehetőséget biztosító közvetítői megállapodást lett volna hajlandó aláírni velünk, tulajdonosokkal, azaz velem, mint helyi ingatlanközvetítő cég tulajdonosával…
  Idén év elején Sáhó Tibor megkeresett üzleti ajánlatával, amely terület közös hasznosítására vonatkozott. Az ajánlatot tulajdonos tárammal történt megbeszélést követően visszautasítottam, mert tartalmilag és időbeliségét illetőleg átláthatatlan és vállalhatatlan volt számunkra.
  A területemet szeretném egy átlátható gazdálkodást és működést folytató önkormányzattal vagy vállalkozó segítségével közösen hasznosítani, illetőleg amennyiben ilyen partnert nem találok akkor a területet továbbra is értékesíteni kívánom.
 • 091/12 hrsz. a területet és a tábla többi parcelláját (kivéve 091/1 hrsz., ennek hasznosítását a tulajdonos végzi) mezőgazdaságilag hasznosítani kívánom. Úgy ahogy azt az elmúlt évek során azt előkészítettem: a területet részben legelőként, részben kaszálóként kívánom hasznosítani.
  Terveim szerint középtávon meg kívánom oldani a terültet részleges közművesítést (víz és villany) Ezt a részleges közművesítést, ahol lehetett az Önkormányzat bizonyítottan eddig is akadályozatta. Nem adta meg a kútfúrási engedélyt, nem adott víz közmű kapacitás külterületi felhasználásra, nem engedte a közút szélesítést 6 m-re, amire az elektromos földkábel vezetése miatt (Elmü előírás) lett volna szükségem, nem adott légkábel létesítésre engedélyt. Területet művelés alól részben ki kívánom vonni, karámoltatott állattartó terület és lovarda céljára. A kivonást három ütemben képzeltem el: I ütem: karám terültek (500m2) széna-, nyereg-, szerszám, tároló céljára szolgáló épület (100m2). II ütem: öltöző, mosdó, fedett lóbeálló, raktár (150m2), III. ütem közösségi tér (200 m2).
  A művelés alóli kivonás után az épületet meg kívánom terveztetni, az építési engedélyt lovas létesítmény céljára be kívánom szerezni. Ezt a jelenleg érvényben lévő építési szabályzat lehetővé teszi. Az I. ütem épületeit (150m2) meg kívánom építeni.
  A további épület részek megépítéséhez szakmai (lovas) és /vagy pénzügyi befektetőt keresek úgy, hogy a terület értékemet és engedély terveimet vagyonarányos közös gazdasási cégbe / egyesületbe vinném be. Ilyen módon akár civil összefogású vagy önkormányzati szervezettel is hajlandó vagyok társulni a tájba illő, fenntartható működésű, lovas létesítmény létesítése céljából

Falu számra van-e átfogó terület felhasználási víziója?

Jó lenne ha teret kapnának a meglévő működő közösségek:

 • Lovas 1 (Gazsi Eszter és Florek Zoltán)
 • Lovas 2 (Varasdy Viktor)
 • Lovas 3 (Solti András)
 • Lovas 4 (III kerületi Aranypatkó Lovarda)
 • Lovas 5 (M. Miklós )
 • Tangazdaság Bécsi úti Waldorf Iskola és Gimnáziuma számára
 • Ugyanebből az iskolából szülői közösség – gyógynövény ültetvény telepítési szándék
 • Szeretném, ha egy alap infrastruktúrával ellátott nyári táborozási hely alakulhatna ki. Ez a hely Egyrészt a helyi családsegítő szolgálat biztosítaná a szokásos nyári programjaikhoz a helyszínt, másrészt zenei táborok helye lenne, harmadrészt szeretném a lovasok nyári táborhelyéül is szolgálna

Jó lenne, ha lehetőséget kapnának a jövő közösségei:

 • Szeretném, ha helyi kezdeményezésként közösségi kert létesülne
  • Szeretném, ha a közösségi kert, rendelkezne saját gép-, szerszám-, traktor- tárolóval, kültéri kemencével, kis termény feldolgozóval, öltözővel, zuhanyzóval, mosdóval, mini piac lehetőségével.
 • Szeretném, ha épülne egy mini tanuszoda, ha lenne egy kijelölt futó pálya, egy kijelölt kutyafuttató, tűzrakó hely.
 • Szeretném, ha lenne egy téli mini sífelvonó gyerekeknek, mini síoktató pálya

Szeretném, ha a fenti funkciók összeérnének, átjárhatóak lennének.

Szeretném, ha közösségi térként funkcionálnának, családi közös időeltöltésre adnának lehetőséget!

Megvalósulás?

Hol valósulhatna meg mindez?

Ott, ahol rossz a termőföld minősége, de jól megközelíthető megközelíthető, ahol ez műszakilag helyes, tájba illeszthető, a szükséges infrastruktúra kialakítható és nem utolsó sorban a funkciók lassan, – évek alatt – egymáshoz fűzve kiépíthetők.

A helyi rossz minőségű földeket az alábbi térkép ábrázolja. Fontos, hogy a szürkével jelölt területre kerüljenek azok a terület kijelölések ahol már nem lehet majd mezőgazdasági művelést folytatni (természetesen kiemelt, máshol meg nem valósítható, egyedi cél érdekében az Önkormányzat a színessel jelölt területeken is tud művelési alóli kivonási engedélyt kérni a Földhivataltól (lásd 089/1 hrsz új bölcsőde területe)

Földterületek minősége

Ugyanez a térkép, feltüntetve az általam “álmodott” fejlesztéseket:

Persze mindez csak ajánlás: a közösség igénye és közreműködése nélkül még ha lehet, sem érdemes megvalósítani. Tehát ne úgy tekintsünk erre a térképre, mint egy tervre. Ez egy javaslat, amely mentén megkezdődhet a közös gondolkodás, beszélgetés. Mert valójában utóbbiakra van égető szüksége ennek a falunak. Még a HÉSZ előtt. És ami ebből a beszélgetésből kialakul, az lehet, hogy csak halványan emlékeztet majd arra a térképre, amiből kiindultunk, mégis mindenki – vagy legtöbbünk – számára elfogadható lesz.

Mikor valósulhatna meg mindez?

Gondolkodni előre kell. A lehetőségekkel gazdálkodni kell. A terv a vízió lehetőségét alapozza meg.

Feladat a közös elképzelés kialakítása. Csakis a közös akart szülhet helyes és fenntartható jövőt!

A megvalósítást akkor kell indítani, ahogy megvan a közös elképzeléseknek a társadalmi támogatottsága, ahogy van az egyes funkciók mögött valódi közösség, akik képesek az elképzeléseket valóra váltani, működtetni.

A megvalósulás lassan lépésről-lépésre történhetne, de azért nem árt, ha van egy idealizált nagy terv már az első lépések megtételekor.

Milyen források fedeznék a fejlesztéseket?

Szeretném, ha olyan funkciók telepedhetnének le a faluban, amelyek pályázati forrásból támogathatóak. Az alábbi támogatásokra, hosszú távon lehet számítani, amennyiben közösségi igény is mutatkozik:

 • Oktatási erdei iskola üzemeltetés
 • Oktatatási célú tangazdaság
 • Terápiás és oktatási célú ló-lovas kapcsolat
 • Testnevelési óra keretein belül megvalósuló lovas oktatás

Élő kapcsolatot tartok fent budai régió egyetlen fedett lovardájának (Pasaréti Honvéd Lovarda) civil üzemeltető közösségével, amely szervezet 15 éves múltra tekint vissza. Ők szívesen átadnák az üzemeltetés, működtetés és pályáztatás általuk ismert know-howját, tapasztalataikkal segíthetnék az elképzeléseinket.

Mi ebből a falu számára bevétel?

Csilingelő kézzel fogható Forintban mérhetően Kb. semmi.

A várható eredmények:

 • Helyi közösségi boldogság.
 • Harmónia, terápia.
 • Egy jó környezet.
 • Talán egy élhetőbb falu.
 • Egészség, Szeretet.
 • Közösség, Föld közeliség.
 • Kommunikáció.
 • Beszélgetés.
 • Sport.

Az eredmények talán hatnak ránk, mi ismét a környezetünkre. És ez – jó esetben- így megy körbe körbe mint a mesében…

Miért ez a járható út?

Mert a pályázati pénz és civil közösségre épülő rendszer nem kirekesztő. Ellentétben egy magánberuházás profitorientált érdekeltségével.
Mert ez a fenntartható. A jövő legfontosabb energiaforrása a két kéz és az agy. Ezeket az erőforrásokat nem lehet majd megrendelni, megfizetni.
Csak akkor állnak rendelkezésre, ha a magáét építi önmagának, saját megmentése érdekében. Mert más nem teszi meg helyette. Most sem…

Társadalmi szerepvállalás

Önkormányzatiság

Én a elmúlt választások alkalmával képviselő jelöltként indultam. Független jelöltként szerepeltem, Gergely György által támogatott polgármester jelölt csapatában, nem kaptam meg a választók támogatását.

A jövőben sem képviselő jelölt, sem polgármester nem kívánok lenni. Becsülöm és szívesen segítem, akik ma azok. Emellett sajnos a jelenlegi képviselők munkájával elégedetlen vagyok.

Lakosként az Önképviseletünk is elégtelen.

Legnagyobb szívfájdalmam, hogy az átláthatóság kereteit nem sikerült megteremteni. Ma sem publikusak a képviselő testületi és Bizottsági ülések jegyzőkönyvei. A napi- rendi pontok előterjesztési mellékleteit nem ismerheti meg a lakosság. A képviselő testület döntési mellékletei hiányoznak.

Miben tudnám a falut, a közérdeket segíteni?

 • Értek a helyi ingatlanok árhoz. Ismerem a környező települések lehetőségeit, veszélyeit.
 • Ingatlan-témakörében jogi ismertekkel rendelkezem
 • Szívesen tevékenykednék a hamarosan megalakításra kerülő településképi véleményezési bizottságban.
 • Ismerem a településrendezési eszközöket, szívesen segítem ezek megújítását, felülvizsgálatát.
 • M0 kapcsán komoly és folyamatos érdekképviseletre van szüksége a falunknak. Átláthatónak kell lenniük a vonatkozó információknak. Továbbra is meg kell ragadni mindent eszközt a veszélyek minimalizálására. Nyitott szemem, cselekvő kezem és gondolkozó agyam e feladat tekintetében is rendelkezése áll.

Szalai Péter