Gerjesztett negatív hangulat vagy munka?

A kihelyezett falragaszokra adott polgármesteri kommüniké Egyesületünk tagjait is válaszra ihlette, különösen a benne szereplő általánosítások, összemosások és ködösítések miatt. Észrevételeinket Küller polgármester úr mondatai között beszúrva olvashatjátok!

Községünkben egyes magukat bizonyára komoly és elhivatott községvédőknek tartó személyek ismét településünket ragacsos plakátokkal elcsúfító akcióval és hangulatkeltéssel igyekeznek személyemet, valamint szülőfalum, Pilisborosjenőért végzett tevékenységemet negatív színben feltüntetni!

A történteket sajnálatosnak tartom, azonban a demokrácia jegyében a szánalmas, gyerekes, ostoba véleménynyilvánításhoz mindenkinek joga van.

Polgármester Úr, valóban, a többség számára nehezen befogadható stílusban és megkérdőjelezhető minőségben és tartalommal készültek ezek a plakátok, ellenben a fentebb kiemelt szakasz Önről sem fest szimpatikus képet. A véleménynyilvánításhoz valóban mindenkinek joga van, de a szó elé halmozott negatív jelzők sokkal inkább az Ön ítéletét tükrözik a véleménynyilvánítókról, a “mindenki”-ről, az itt lakókról.

Ismét a község ellenségének és a település tönkretevőjének vagyok bemutatva, akit mások irányítanak. Akik ismernek, azok tudják, mások számára pedig kijelentem, nem vagyok irányítható, és minden, amit tettem vagy teszek azt Pilisborosjenő fejlődése érdekében teszem.

Polgármester úr, Ön valóban nem irányítható, sőt még csak nem is meggyőzhető, ennek számos alkalommal tanúbizonyságát adta. A kritikusról is azt gondolja, hogy irányítani próbálja Önt, mint regnáló hatalmat, így mereven elutasítja. Ellenben sajnos Ön is – mint sokan mások – manipulálható, a manipuláció pedig olyan irányítás, amelynél az irányított nem is veszi észre, hogy irányítva van. Nagyon úgy tűnik, hogy a manipuláció ellen Ön sajnos nincsen felvértezve. Ugyanígy, a személyes csalhatatlanságába vetett hite is rendre tévútra viszi, aminek a falu viseli a következményeit.

Szerintem pont azokat a személyeket irányítja, mozgatja valaki a háttérből, akinek vagy akiknek sunyi-mutyi politikai és gazdasági szándéka van a településen.

Polgármester úr, pontosan milyen sunyi-mutyi politikai és gazdasági szándékot feltételez a Várvölgy beépítetlenségének biztosítása, a zsákfalu jelleg megőrzése, a korlátozott, organikus növekedés szándéka, a közösségi vagyoni értékű jogok elkótyavetyélésének szóvá tétele, a közösség széles körű bevonásán alapuló falufejlesztés propagálása mögött?

A HÉSZ után most a települési arculati kézikönyv tervezetét próbálják úgy beállítani, mintha annak léte egy ördögtől való gondolat, és nem a település jövőbeni arculatát meghatározó jogszabályi kötelezettségen alapuló munka anyag volna.

Legyen kedves idézni azt, amikor bárki a faluból ilyen jellegű kijelentést tett, mert mi ilyesmit sehol sem találtunk. Köszönjük.

Jómagam is arra kérek mindenkit, hogy nézze meg a honlapon a tervezetet, és jöjjön el a lakossági fórumra, valamint tegyen a véleményezési lap kitöltésével javaslatot a tervezettel összefüggésben, amennyiben a TAK tervezetének valamely elemén tud és szeretne javítani.

Egyetértünk.

Semmi sincs eldöntve, a tervezetet szakemberek készítették, és elsődleges célja a falusias jelleg megtartása, és településünk egységesebb kinézetének biztosíthatósága.

Minden optimizmusunkat latba vetve drukkolunk, hogy így legyen. Az, hogy semmi sincs eldöntve, az majd akkor nyer bizonyítást, amikor a lakosság által leadott észrevételek tükröződni fognak a végleges TAK-ban. Sokkal jobban, mint ahogy a több száz leadott véleményezési lap, elhangzott, leírt lakossági kérés, javaslat, továbbá a szakhatóságok állásfoglalása és szakvéleménye tükröződik a HÉSZ-ben: lényegében sehogy. Ezek nagy része le lett söpörve az asztalról, a Nemzeti Parké éppúgy mint a polgároké. Egy észrevétel kapott “jeles” osztályzatot – Sáhó Tiboré.

Amennyiben e céllal nem ért egyet, úgy ítéljen el nyugodtan, amennyiben viszont igen, úgy segítse munkánkat. Én, mint már többször hangsúlyoztam dolgozni, és érdemi munkát szeretnék végezni, nem pedig folyton beteges, rögeszmés kitalációkra reagálni.

Pontosan mire gondol, Polgármester úr? Az oktatás helyzetével kapcsolatos lakossági kérdésekre, a leadott HÉSZ-véleményezési lapokra, az önkormányzat átlátható működésének számonkérésére, a lakossági fórumokon elhangzó panaszokra, kérdésekre? Nem az az Ön feladata, hogy a “beteges, rögeszmés kitalációkra” reagáljon, hanem az, hogy a közösség véleményét és akaratát sokkal jobban tükröző fejlesztések történjenek Pilisborosjenőn. Nem minden kritikus kérdező politikai támadója, sőt! Azt gondoljuk, hogy polgármesterként az érdemi munka része kikérni és figyelembe venni a polgárok igényeit, érdekeit, nem pedig nyűg és kötelező szenvedés. Sőt, valójában ez lenne a polgármesteri munka alapja.

Rengeteg feladat és lehetőség van, amit a komfortérzetünk megteremtése érdekében tenni lehetne a településen. Azon személyek, akik idejük és energiájuk jelentős részét a negatív és mindent tönkretevő rögeszmés elméleteik megalkotására fordítanak (amikhez görcsösen ragaszkodnak), azok nem a település érdekeit szolgálják.

Pontosan kik ezek az emberek, és tisztelettel kérem, idézze a vitatott rögeszmés elméleteket!

Javaslom, hogy amennyiben még idejük és energiájuk engedi, azt inkább érdemi tettekkel, pl.: saját lakókörzetük szépítésével, karbantartásával, tisztításával, virágosítással vagy egyes közösségi területek rendbetételének felajánlásával és elvégzésével, sokkal hasznosabban és mindannyiunk számára megelégedettséggel töltsék el.

Kapá'gatunk, ganyézgatunk

Kérdéseim Önökhöz, Tisztelt lakótársaim:

  • Önök szeretnének egy kettészakadt, ellentétekkel teli és negatív hangulatú településen élni

Polgármester úr, tisztelettel, mit tesz Ön azért a falu megbízott vezetőjeként, hogy ez a falu ne ilyen legyen? Ha a tettetett együttműködési szándékot valódira cserélné, és jól láthatóan megpróbálná legalább meghallgatni és meghallani, hogy mit szeretne a faluközösség többsége, ha az élére állna a konszenzus és kompromisszum keresésnek, akkor méltó módon képviselné azt a szándékot, hogy a falu kitörjön az évtizedes megosztottságból. Ön szerint kinek van a polgármesternél több lehetősége arra, hogy a faluszintű társadalmi együttműködés elszomorítóan alacsony szintjét egy magasabb nívóra emelje?

  • Önök szerint sem szükséges a település arculatának meghatározása annak érdekében, hogy a településképünk rendezett lehessen?

Polgármester úr, olvasott Ön olyan véleményt valahol, hogy mindez szükségtelen? Nem pont velünk, a “jól szervezett kisebbséggel” voltak tele a fórumok, ahol a falu jövőképét és arculatát szerettük volna EGYÜTT megalkotni? (Ezúton is köszönjük a lehetőséget. Sajnos egyelőre érdemi eredménye nem született a munkánknak.) Továbbá Ön szerint a műfüves bálák eltakarítása, a közterületek karbantartása nem tartozik a rendezett faluképhez?

  • Ön szerint mennyire tesz jót a településünknek, hogy a polgármester személyét egyes „vendéglátók” már egy nagyobb online újságban is megpróbálják országosan is befeketíteni?

Ön szerint mindehhez az Ön “szokásos” működésének semmi köze? Nem egy olyan hosszú folyamat végén történt meg mindez, amely során Önnek számos lehetősége lett volna új, élhetőbb mederbe terelni a folyamatokat?

  • Önök szerint az ilyen jellegű akciók segítik, vagy hátráltatják a munkát?

Költői kérdés.

  • Önök ilyen akciókat, vagy további érdemi munkát látnának szívesebben Pilisborosjenő érdekében?

Kezdetektől az érdemi munkát preferálja minden épelméjű polgár. A kérdés az, hogy van-e konszenzus abban, mit tartunk érdemi munkának…

Bízom benne, hogy sokan átlátják a helyzetet, és e feltett kérdéseken elgondolkodva támogatni fognak munkánk további végzésben és a nyugodt falusias hangulat megtartásban.

Bízunk benne, hogy sokan átlátják a helyzetet és a feltett kérdéseken elgondolkodva elkezdenek munkálkodni és együtt gondolkodni egy nyugodt falusias hangulat megteremtése érdekében.

Várunk mindenkit a lakossági fórumon annak érdekében, hogy egy olyan településünk lehessen, amit mindenki szeretne és aminek a betartásával mindenki azonosulni tud.

Sajnos kevesen jöttek el. A fórum videofelvétele megtekinthető ide kattintva.

A lelkes plakátozóknak pedig csak annyit üzenek:

Bort inni és vizet prédikálni még attól sem elfogadható, aki a misére FIÁKkerrel érkezik. Lehet aktívan is cselekedni Pilisborosjenő fejlődése érdekében.

Polgármester úr, legyen kedves megmutatni a pályát. Nem a fentebbi kertészeti jellegű felhívásra gondolunk, ami egynek ugyan tökéletes, de a falu gondjainak megoldásához vajmi kevés… És nem is a Szedmák-ház akkurátusan ledarált törmelékének további sorsát eldöntendő szeretnénk fórumozni és beadványozni. A  falu településfejlesztési koncepciójának és stratégiájának megalkotásában, tájképi és természeti értékeink megőrzésében, a faluképnek, a közösségi tereinknek a közös kitalálásában és megépítésében szeretnénk együttműködni, nagy számban, még többeket bevonzva, érdemben megkérdezve és meghallgatásra találva, és természetesen nem megmaradva falunk első számú ingatlan specialistája, kiemelt polgármesteri személyes tanácsadója által kijelölt szűk ösvényen.

Pilisborosjenő, 2018. január 09.

Küller János polgármester

2097 Csoport Egyesület