Kampányutak és ami mögötte van

Az útépítések kusza háttere

Miután a faluban sebtiben megindult gyenge minőségű kampány-útépítésekről a jogszabályi kötelezettség ellenére semmiféle dokumentációt nem tett elérhetővé az önkormányzat, egyesületünk közérdekű adatigénylést indított az útépítési ajánlatok és szerződések megismerése érdekében, illetve fogadóóráján kerestük meg polgármester urat, hogy a tervekbe betekinthessünk. Sok meglepetéssel szolgáltak a megismert papírok.

Az Ezüsthegyi úti szerződés esetén szembeötlő, hogy a beérkezett három ajánlattétel közül kettő szinte pontról pontra megegyezik. Annak ellenére, hogy az ajánlattétel tartalmazza, a kivitelezésben már hiába keressük az árokrendezést. Vízelvezetésről annak ellenére nem gondoskodtak, hogy ismert tény, hogy maga az utca kulcsfontosságú vízelvezető funkcióval bír. Az adatbetekintés során kérésünkre egy 2012-es tervet mutatott be az iratokat átadó Markó Gábor. A terv és a megvalósulás közti különbség drámai. A terv tartalmazza a vízelvezetést, a járdát, a kocsibeállókat, ráadásul ott még aszfaltozott burkolásról van szó.

Kicsit mélyebbre ásva a történetben az is kiderül, hogy a kivitelező Gold Partner Komplett Út Kft. NAV-végrehajtás alatt áll, és egy olyan rendszer része, amelyben tömegesen vannak felszámolás alatti vagy kényszertörlés alatt álló cégek. Ezenfelül a cégvezető évekre el van tiltva a cégvezetéstől. A kivitelezés minőségét előző cikkünkben hosszasan taglaltuk, végigsétálva az úton láthatjuk, hogy a lakosok egy része a mai napig nem tudja használni autóbeállóját, és a szeptember 21-i dugulás mutatott rá arra, hogy a csatornanyílásokat – legalábbis a szombaton felnyitott esetében – a kivitelező egyszerűen lebetonozta.

Valamennyi további, az utóbbi időben megvalósult útépítéssel az önkormányzat a GÉS Építőipari és Ingatlanforgalmazási Kft.-t bízta meg. A cégben különös szerepe van Küller János kampánytanácsadójának, Markó Gábornak, aki hol mint a cég képviselője nyilatkozik, hol mint a műszaki ellenőrzéstvégző személy tűnik fel, hol a lakosoknak szolgáltat információt Küller János hivatalos fogadóórája alatt. Mintha egy személyben képviselné a megbízó önkormányzatot, a kivitelezőt és az ellenőrzőt. Hogyan várható így el minőségi munkavégzés? Mindezen túlmenően az egyik ÖPE (Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület, Küller János és jelölttársainak jelölőszervezete – a szerk.) honlap üzemeltetéséhez is köze van.

A szerződéseket áttekintve az embernek olyan érzése támad, mintha az azt aláíró önkormányzat szándékosan saját érdeke ellen dolgozna. A fizetési határidő a megszokottnál is rövidebb, és az önkormányzatot védő passzusok (késedelmi kötbér, minőségi hibákból eredő szankció, garanciaérvényesítés módja stb.) teljes mértékben hiányoznak. Az építkezések során a környéken lakók mind megtapasztalhatták, hogy sem a lakosság megfelelő tájékoztatása, sem a munkálatok kitáblázása, sem a munkálatok alatti folyamatos haladás biztosítása nem valósult meg, noha a szerződésből adódóan ez mind kötelessége lett volna a kivitelezőnek.

Külön érdekesség, hogy vállalkozó GÉS Kft. a Mária, Olga és Bánya utcák esetében 5500 Ft/m² + ÁFA áron vállalta a munkákat, ennek ellenére a lakosoknak négyzetméterenként 7000–8000 Ft-jukba került, hogy számukra a normál esetben a felújítási munkába beletartozó beállókat is megcsinálják. Számlát egyik lakos sem kapott. Ugyanígy, az Ezüsthegyi út esetében a lakosoktól számla nélkül elkért 17 000 Ft/m² árral szemben a Gold Partner Komplett Út Kft.-vel kötött szerződésben szereplő összeg 7049 Ft/m² + ÁFA-ra jön ki. Igaz, hogy a szerződés értelmében ez utóbbi csak a munkavégzésre vonatkozik, az anyagot az önkormányzat biztosította. Különös módon néhány lakos számára, aki Egyesületünkhöz fordult, így a figyelem középpontjába került, ingyenesen megtörtént a kocsibeálló burkolása, rendbetétele, amiről esetenként maga a polgármester úr kezeskedett. Markó Gábor az ügy kivizsgálását ígérte; bízunk benne, hogy ez sikeresen meg fog valósulni, kellő nyilvánosság mellett.

Alig telt el néhány hét, a kivitelezés minőségi gyengeségei már jelentkeznek: az alap nélküli aszfalton helyenként már a gyomok is utat találtak maguknak, átnőve a friss burkolaton, az Ezüsthegyi út helyenként meg-megsüllyedt. Ami igazán ijesztő a történetben, hogy annak ellenére, hogy milyen gyenge minőségében valósultak meg a GÉS Kft. által eddig elvállalt útburkolási munkák, a hírek szerint az önkormányzat megbízta a Kft.-t a vízrendezés szempontjából kulcsfontosságú Kőfuvaros utca felújításával is.

A 2097 Csoport Egyesület azért dolgozik, hogy Pilisborosjenő olyan módon fejlődjön, ahogyan azt a helyben lakók szeretnék. Fontosnak tartjuk, hogy ez a fejlődés a lehető legmagasabb minőségben és így szigorú szakmai szempontok mellett valósuljon meg a most tapasztalható Mekk mester-megoldások helyett. Egy szakszerűen és átláthatóan kivitelezett projekt mindannyiunk javát és örömét szolgálná, hiszen nem kérdés, hogy közös érdekünk a település úthálózatának fejlesztése. A kampányidőszak útépítéseit munkacsoportunk tanulságként dokumentálta és tárta a faluközösség elé, hogy a jövőben minden egyes elköltött közforint a falu előremenetelét szolgálhassa.

A fenti cikk a Zsákfalvi Riporter 2019/8 számában jelent meg.

A teljes kiadvány letölthető innen: https://2097.hu/zsakfalvi/