Felhívás Pilisborosjenő fiataljaihoz

Másfél éve a HÉSZ vita fellángolásakor egybehangzóan fejeztük ki véleményünket és akaratunkat a falu jövőjét illetően, mostanra pedig eljött a cselekvés ideje! 2017 tavaszán megfogalmaztuk, hogy egy falusias hangulatú, csendes, jó infrastruktúrával rendelkező, természettel körülvett, sportolási lehetőségekkel bővített, fejlett iskolával rendelkező, jelenlegi méretét megtartó Pilisborosjenőt szeretnénk, melynek elkerülhetetlen építkezéssel járó beruházásai Üröm-Budapest irányába valósulnak meg, a jelenlegi természeti területek érintetlenül hagyása mellett.

Az azóta eltelt idő megmutatta, hogy ezt a nézetet nem csak mi, a település fiatalsága, de a lakosság többsége is osztja.

Ideje, hogy elképzeléseinknek érvényt szerezzünk, s együtt alakítsuk ki a település jövőjét! A főszerep most a tetteké: a 2097 Csoport Egyesület szervezésében, Gauder Péter településfejlesztési szakember segítségével egy kétszer két alkalmas fórum keretében fejezzük be a 2017-ben elkezdett, ám időközben félbe maradt településfejlesztési munkát.

Gyere el és formáld személyesen november 16-17-én és 23-24-én a település jövőjét!

Hogy miért kulcsfontosságú a jelenléted?

Mert ez a munka elsősorban a mi, életünket fogja döntően befolyásolni, ahogy Polgármester Úr 2017-ben megfogalmazta, ezek a tervek „..nem is nekünk, a jövőkép megalkotóinak készül,hanem azon tizen-huszon éves fiatalok számára, akik ezt a falut választják lakóhelyüknek.”. A 2097 Csoport Egyesület szeretné, ha ez a kijelentés olyan formában módosulna, hogy a koncepciót megalkotók közt kellő számban jelen vannak a tizen-huszon éves fiatalok, aktív részét képezve a „nekünk”-nek.

Mert e munka eredménye fogja kijelölni az elkövetkező bő 30 év irányát. Ezt most van lehetőség kialakítani, később már késő lesz sopánkodni!

Mert jogod van formálni a jövődet, és megkövetelni, hogy a faluvezetés, akit érdekeid képviseletére választottál valóban az érdekeidet képviselje!

Gyere el, és alakítsd közös jövőnket!

További információ és Facebook esemény: Ide kattints!

Antonovits Bence