Pilisborosjenő 2050 – a fiatalok jövőképe

Milyen Pilisborosjenőn szeretnének élni 2050-ben a helyi fiatalok? Egy falusias hangulatú, csendes, jó infrastruktúrával rendelkező, természettel körülvett, sportolási lehetőségekkel bővített, fejlett iskolával rendelkező, jelenlegi méretét megtartó településen, melynek elkerülhetetlen építkezéssel járó beruházásai Üröm-Budapest irányába valósulnak meg, a jelenlegi természeti területek érintetlenül hagyása mellett.

 

A napokban zajló Helyi Építési Szabályzat módosítása széleskörű társadalmi vitát generált a falu lakói körében. Ahogy arra Polgármester Úr helyesen rámutatott, a most készülő tervek, melyek a falu fejlesztésének hosszú távú irányát jelölik ki, leginkább a jelenlegi fiatalságot érintik. Érthetetlen módon a célcsoport felmérése azonban elmaradt. Ezt az űrt pótolták lelkes falubeli fiatalok tapasztalt statisztikusok segítségével egy kérdőíves felmérés és annak kielemzése által.

A válaszok jól reprezentálják az átlagos 15-30 év közti pilisborosjenői fiatal faluval kapcsolatos véleményét: legnagyobb értéknek a falut ölelő természetet, a közösséget és a település falusias jellegét, míg legnagyobb problémának az utak állapotát és az egyéb infrastrukturális hiányosságokat, a közlekedés és tömegközlekedés hibáit, külön kiemelve az éjszakai közlekedés nehézségét, valamint a faluvezetés alkalmatlanságát tartja. Teljes mértékben elutasítja vagy csak kis mértékben – többnyire a folyamatban lévő építkezések befejezéséig – tartja elfogadhatónak a település méretének és lakosságának növekedését, és támogatna olyan jogszabályt, mely a hosszútávon rögzíti a jelenlegi beépítettség határát, lehetetleníti el későbbi építkezéseket.

A tanulmány célja, hogy feltérképezzük, és könnyen értelmezhető módon, a döntéshozók, a falu lakossága és minden érdeklődő számára láthatóvá tegyük a fiatalság véleményét és akaratát a faluval, illetve annak jövőjével kapcsolatban, bízva abban, hogy Polgármester Úr és a képviselőtestület kellően súlyozva veszi azt figyelembe a település jövőjét meghatározó döntések meghozatala során.

  1. május 23.

További kérdéseket a pilisborosjeno2050@gmail.com címre várjuk.

Letölthető anyagok

Pilisborosjenő 2050 – a fiatalok jövőképe
Részletes értékelés letöltése (pdf)
Kérdőív megtekintése