A 2097 Csoport Egyesület állásfoglalása helyi és országos ügyek elválasztásának kérdéséről

Az elmúlt napokban az izgalmi állapotban levő országos politika által fölhozott kérdések megjelentek a spájzban, amit nem kívánatos jelenségnek gondolunk, ezért az alábbi nyilatkozattal szeretnénk egyrészt áttekinthetővé tenni a helyzetet, másrészt elősegíteni a nyugodt, derűs, kölcsönös tiszteleten alapuló hangulat elérését.

Hahó, ki beszél?

Vélhetően nem árt megismételni, hogy a 2097 névre hallgató különböző közösségek és fórumok hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A 2097 Csoport Egyesület

A 2097 Csoport Egyesületet 20 helyi lakos alapította meg az itt olvasható célok érdekében. Amit tehát a kezedben tartasz kedves Olvasó, az nem más, mint ennek a szűk körnek a véleménynyilvánítása.

Az Egyesület a településünk életének jobbítása érdekében végzett tevékenysége során visszatérően és óhatatlanul kritikus hangnemben fordul a falu vezetése felé. Az Önkormányzat jelenleg ebben nem a segítő szándékot veszi észre, hanem támadásként éli meg és ennek megfelelően az Egyesületet, mint valamilyen rejtőzködő egyéni érdek ernyőszervezetét igyekszik pozícionálni. Az Egyesület tagjait ez a feltételezés sérti, és ezt az alkalmat is felhasználjuk, hogy ezt határozottan visszautasítsuk. Szuverén személyek társulásáról van szó, akik fokozottan ügyelnek arra, hogy szigorúan a megfogalmazott célok elérésén dolgozzanak. Az Egyesület tagjait nem köti össze semmilyen gazdasági érdek, és az Egyesület nem tekinti feladatának valamely tagja gazdasági céljai érdekében tevékenykedni.

Hasonlóképpen, az egyesület tagjait nem fűzik össze politikai célok sem a helyi közélet és közösségi élet alakításán túlmenően. Éppen ezért szigorúan tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy „a helységnévtáblánál letesszük a nagypolitikát”, nem hozzuk be a falunkba. Tesszük ezt akkor is, ha tisztában vagyunk ennek a törekvésnek a megkérdőjelezhetőségével, történjen az akár elméleti, gyakorlati vagy morális megfontolásból.

2097.hu

Az egyesület honlapot üzemeltet, bízunk benne, hogy a honlap képes bemutatni magát az iránta érdeklődőknek, itt nem szükséges részletekbe mennünk. A jelenlegi apropó kapcsán csupán a szerkesztés elveit szeretnénk világossá tenni, különös tekintettel a helyi vs. országos jelentőségű kérdésekre.

 • helyi kérdésekben
  • közzéteszünk anyagokat a forrás megjelölésével
  • megfogalmazzuk saját véleményünket, ezeket az írásokat a szerző, ritkábban az egész Egyesület jegyzi
  • örömmel fogadunk alternatív véleményeket
 • országos kérdésekben
  • közzéteszünk a településünket érintő anyagokat a forrás megjelölésével
  • NEM nyilvánítunk véleményt sem személyünkben, sem az Egyesület nevében
  • NEM biztosítunk fórumot egyéb véleményeknek

2097 Facebook csoport

Az egyesület segítséget kíván nyújtani a település mindennapi kérdéseit érintő információcseréhez, létrehozta és adminisztrálja a 2097 Facebook csoportot. A csoportnak e sorok írásakor 1137 tagja van.

A tartalmat illetően ugyanazokat az elveket szeretnénk érvényesíteni, mint a honlap esetében, de értelemszerűen ez itt elsősorban a tagsághoz intézett kérés formájában képes megjelenni. Reméljük, hogy célunkat belátásos alapon el tudjuk érni, moderátori eszközöket csak a legritkább esetben szándékozunk alkalmazni. Előre is köszönjük.

Pilisborosjenő 2050 Facebook csoport

Csak az esetleges félreértések tisztázása érdekében említjük meg, hogy a Pilisborosjenő 2050 Facebook csoport nem áll kapcsolatban a 2097 Csoport Egyesülettel, azt az Önkormányzat megbízásából és finanszírozásával Bojár Iván András hozta létre és üzemelteti, jelenleg 181 tagot számlál. Bojár Iván feladata szerződése szerint Pilisborosjenő településfejlesztési koncepciójával és település arculati kézikönyvével kapcsolatos kommunikáció lebonyolítása.

A 2097 Csoport Egyesület állásfoglalása dr Fiák István tagtársunkat ért vádakkal kapcsolatban

Dr Fiák István egyesületünk egyik alapító tagja. Az egyesület létrehozása és működtetése során falunk és a közösen meghatározott értékeink iránti elkötelezettségét számos alkalommal bizonyította, mellette egyöntetűen kiállunk.