Te is itt laksz, neked sem mindegy…

Bemutatkozik a 2097 Csoport Egyesület

Helyzetkép

Pilisborosjenő utat vesztett. Megrekedtünk egy olyan működésben, ahol lényeges problémák megoldásában hosszú évek óta nem vagy alig lépünk előre, a jövőnket befolyásoló kérdésekre nincsenek válaszaink.

Nincs nekünk, itt lakóknak közös véleményünk fontos és sürgős ügyekben, az Önkormányzat hol a környező településeket próbálja másolni – sikertelenül -, hol pedig kapkod, és ad-hoc döntéseket hoz, látszat tevékenységeket végez. Faluvezetőnk ennek ellenére meg van győződve róla, hogy feladatát remekül ellátja és mérhetetlenül felháborodik, ha ennek ellentmondó visszajelzés érkezik a lakosság részéről. Márpedig mi itt élők egyáltalán nem vagyunk elégedettek. És nemcsak a vízelvezetéssel és az utakkal van gond, bár azokkal is van bőven. Oktatási intézményeink régóta mostoha elbánásban részesülnek, a stratégiai tervezés teljes hiánya miatt folyamatos a férőhely probléma. Akinek volt alkalma polgármesterünkkel személyesen egyeztetni, az megtapasztalhatta, hogy sok esetben cinikus, rosszabb esetben kioktató, nem ritkán alpári hangnemben tárgyal az adóalannyal. Mert ne legyenek illúzióink, számára legtöbben pusztán adóalanyok vagyunk, akik közül a rosszabbak még gonosz terveket szövögetve szervezkednek is, és akadályozzák őt a munkában.

Az éremnek azonban van egy másik oldala is. Mi magunk is felelősek vagyunk a kialakult helyzetért. Érdemi közösségi összefogás és együtt gondolkodás hiányában évek óta sodródunk, a helyi szavazópolgárok jelentéktelen töredékének támogatásával lehet nálunk választásokat nyerni. A faluban élő, összességében hatalmas szellemi potenciált képező civil szakemberek nagy része a közelébe sem megy a helyi ügyeknek, vagy ha néha és ritkán mégis kénytelen ezt tenni, azt magányosan, támogatás nélkül, szervezetlenül teszi.

Ebben a helyzetben tényleg csak a szerencsénknek, illetve a faluvezetés egyértelmű alkalmatlanságának köszönhetjük, hogy a fejlesztési területeinket érintő nagyívű, ám szakmailag vállaltan megalapozatlan, gazdaságilag beláthatatlan következményekkel járó, de hál’ Istennek rosszul menedzselt tervekből szinte semmi nem valósult meg.

Az Egyesület célja

A 2097 Csoport Egyesületet azért hoztuk létre, hogy a fentiekhez képest végre történjék változás.

Vannak fontos feladataink, ezek ismertek vagy megismerhetők. Ezeket a feladatokat közösen, szervezetten el tudjuk végezni. Mindannyiunknak, így neked is, kedves Olvasó, van valamennyi időnk, energiánk a tágabb értelemben vett otthonunkra, községünkre!

Van mondandónk PiIisborosjenő jövőjéről: szeretett természeti környezetünk kívánatos megőrzéséről, az emberbarát faluról, arról, hogy mitől érezzük itt jól magunkat és min szeretnénk változtatni.

Vannak gondolataink az Önkormányzat kívánatos polgárbarát, átlátható és számon kérhető, szolgáltató működéséről, a lehetséges fenntartható gazdálkodásáról, a családbarát, közösségépítő, a szabadidőnk igényes eltöltését lehetővé tevő fejlesztésekről.

Így, Egyesületként támogatni szeretnénk minden közösségi kapcsolatépítést, közös kezdeményezést, a párbeszédet, és az elengedhetetlenül szükséges, ám építő jellegű és kulturált vitákat. Hiszünk abban, hogy akkor és attól érezzük itt jól magunkat, ha közösen alakítjuk a jövőnket.

Bízunk a nyilvánosságban, a párbeszédben és végül de nem utolsósorban a közösségben. Igen, Tebenned is bízunk, kedves olvasó, aki ide születtél, itt maradtál, mert ez a szülőfölded és szeretettel tekintesz rá. És Tebenned is bízunk, kedves beköltöző, aki elmaradott infrastruktúránk ellenére ide költöztél, a nagyváros árnyékában megbúvó, minden hibájával együtt szerethető, nyugalmat és enyhet adó kis falunkba.

Egyesületünk szeretné megteremteni annak a lehetőségét, hogy minden itt élő polgártársunk részt tudjon venni a közügyekben, annyi időben, amennyit erre tud fordítani és azokban az ügyekben, amelyek érdeklik.

Éljünk másképpen, mint eddig! Ezzel a céllal hívunk mindenkit, – Téged is, kedves Olvasó – hogy vegyél részt a számodra fontos közügyek kitalálásában, támogatásában, a közös munkában.

Az Egyesületünk működése

Sokszínűek vagyunk, jó szándékúak és nyitottak. Hiszünk abban, hogy a falu lakói között sok a hozzánk hasonló ember, akik a saját területükön szakértők. Akik számára  nem mindegy, hol és hogyan élnek, így szakértelmüket megfelelő szervezett keretek között szívesen állítják a falu ügyeinek szolgálatába.

Látjuk: számos területen égető szükség van átgondolt szakvélemények megfogalmazására, elemzések, számítások elvégzésére, alternatívák kidolgozására, a nyilvánosság bevonására, megkérdezésére és főleg az önálló cselekvésre.

Mert látjuk: a munkát senki nem fogja elvégezni helyettünk! Várakozás helyett kezdjük el magunk irányítani falunk életét, fejlődését!

Víziónk Pilisborosjenőről

Egyesületünk alapítói egy olyan fejlődő faluért akarnak tenni, amely maximálisan őrzi mostani méretét, védettségét, természetközeliségét, elkülönültségét, hogy mindig jó legyen ide hazajönni, és a haza ne csak és kizárólag a házunkat és az udvarunkat jelentse, mint az elszemélytelenedő “sevége-sehossza” elővárosokban

Olyan falut szeretnénk, amely a nyugalom kapujaként, a lelassulás tereként tud hatni, védve és erősítve a körülöttünk lévő természetet, tájat.

Olyan fejlesztéseket szeretnénk, amelyekben a helyben lakók céljai kapnak prioritást, megelőzve a befektetők és az alkalmilag ide vetődő turisták igényeit.

Jövőképünk

Gazdasági alapok

 • Azt szeretnénk, hogy átlátható, ellenőrizhető és számon kérhető legyen a falu gazdálkodása.
 • Tervezzünk hosszú távra, koncepciók mentén és a fenntarthatóságot figyelembe véve!
 • Mi, helyben lakók tudjunk nyugodt szívvel adót fizetni, mert tudjuk, hogy jó célokra használják és a “jó gazda” gondosságával felügyelik elköltését.
 • Azt szeretnénk elérni, hogy bevételeink elsősorban a gazdasági övezetek adójából, pályázati forrásokból származzanak! Tudjuk, hogy ennek eléréséhez időre, jó munkára és némi szerencsére is szükségünk lesz. De az átmeneti időszakban is elérhető, hogy a lakossági adókat világos, demokratikusan, közösen kitűzött célok elérése érdekében határozzuk meg, és megkérdőjelezhetetlen szakmaisággal, átláthatóan költsük el!
 • Az újabb és újabb lakóparkok építése megduplázza a lakosságszámot, így az önkormányzatra újabb és újabb anyagi terhek és kötelezettségek nehezednek, a szükséges infrastrukturális beruházásokhoz képest jelentéktelen bevételek mellett, ugyanakkor felélve felbecsülhetetlen értékű természeti környezetünket.  Ezért ilyen irányú kezdeményezéseket csak abban az esetben támogatunk, ha előzetesen felmért, a közösség számára bizonyíthatóan olyan előnyökkel járó fejlesztésről van szó, amelynél a közösség által vállalt plusz terheket és áldozatokat bőségesen ellensúlyozzák a fejlesztésből származó előnyök, és erről közösségi szinten döntés születik.

Falunk irányítása

A jelenlegi korszak súlyos tévedését egyszer s mindenkorra javítsuk ki: az önkormányzat és a polgármester nem regnál, nem uralkodik. Az önkormányzat és a polgármester szolgál és szolgáltat.

Falunk irányításában új alapelveket kell működésbe hozni:

 • Áttekinthetőség: készüljön teljes körű és publikus vagyonleltár az önkormányzati vagyonról és a kiadott vagyoni értékű jogokról, kötelezettségekről. Legyen ez folyamatosan frissített.
 • Nyilvánosság: legyen minden szerződés, terv, előterjesztés, megállapodás és önkormányzati munka publikus és könnyen hozzáférhető. Cél, hogy minden lakos kis erőfeszítéssel át tudja látni egy-egy téma állását, a kapcsolódó terveket.
 • Bevonás: propagáljuk az e-Demokrácia eszközeinek használatát, amivel a község lakossága egyszerűen és hatékonyan bevonható azon döntésekbe, amelyek jelentősen, hosszú távon befolyásolják az életünket (internetes szavazás, közvélemény kutatás stb.)
 • Ügyfélorientáció: támogatjuk a hivatali ügyintézés modernizálását, az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás bevezetését a lehető legtöbb területen.

Fejlesztési területeink jövője

 • Rendelkeznünk kell koncepcióval a falunk következő 15 évéről, mert csak ez képes ellensúlyozni a Budapest és az ingatlanbefektetők által megálmodott terveket.
  Ehhez meg kell szólítani a már meglévő közösségeket (óvodák, iskola, művészeti és kulturális közösségek, helyi vállalkozók, fiatalok stb.), hogy kezdjenek el ők is tervekben gondolkodni és ezeket megosztani!
 • Képezzék a helyi közösségeink és a helyi kezdeményezők 5-15 éves tervei a falunk fejlesztési terveinek alapját! Számukra tartsunk fent területeket és kapacitásokat, mert így fenntartható fejlesztéseink lesznek és élő közösségeink, melyek minket szolgálnak!
 • Minden külső igény kiszolgálását csak a fenti célokkal és a falu Víziójával összhangban támogassunk!
 • Kifejezetten tartsuk távol a sűrű, új beépítési területek fejlesztési terveit és a nagytömegű turistákat célzó elképzeléseket, mert ezek pont ellene hatnak a Vízióban foglaltaknak!
 • Mezőgazdasági területeinket használjuk sokszínűen – oktatás, rekreáció, sport, terápia, közösségi gazdálkodás -, viszont óvjuk meg a lakóövezetté válástól! Szolgálják a földek a nagyüzemi gazdálkodás helyett a helyi gazdálkodási ötleteket! Hisszük, hogy egy jó koncepció mellé könnyebb pénzügyi forrást és támogatást találni! Tanuljunk más települések, kezdeményezések sikereiből! Vannak olyan lehetőségek, amelyekkel a földtulajdonos és a közösség egyaránt jól jár!

Közösségi tereink

 • Újra kell alkotnunk a terveket a közösségi tereinkre, mert ezek most esetlegesek vagy teljesen hiányosak:
  • Terek a találkozásokra (közösségi terek)
  • Tér a cserére (gazdasági tér, piac, szolgáltatások)
  • Tér az igazgatásra (Önkormányzat és intézményei)

Erre jó esélyt ad az iskola kiköltözése, mert módunk nyílik egy új faluközpont kialakítására.

 • Rendbe kell tennünk az útjainkat és a felszíni vízelvezetést, figyelve arra, hogy ez gyalogos és gyerekbarát módon történjen. A “nyugalom kapujaként” akkor tudunk működni, ha az autóforgalom mellett a jelenleginél sokkal több figyelmet, elsőbbséget kap az ember, a gyermekét sétáltató anyuka, a boltba igyekvő nyugdíjas.

Közösségi alkotás

 • Hiszünk abban, hogy felelős falulakók akkor leszünk, ha hétről-hétre teszünk valamit a közösségünkért, tereinkért, egymásért.
 • Ehhez meg kell haladnunk az “elvárom” és a “nekem jár” elképzeléseket és fel kell építenünk a “szeretném”, “akarom”, „képviselem” és “teszek érte” típusú megközelítést önmagunkban.
 • Reméljük, sőt tudjuk, hogy községünkben nagyon sok tenni akaró ember él, és egy falu fejlesztése, élhetőbbé tétele bizony sok szorgos kezet kíván. Álmodjuk meg és teremtsük meg együtt azt a Pilisborosjenőt, ahol még jobb élni!

Hogyan tudsz kapcsolódni az egyesület munkájához?

A fentiekben ismertetett programunkhoz többféle módon tudsz kapcsolódni, időd, energiád függvényében.

Első lépésként, ha támogatod az általunk megfogalmazott jövőképet, kérjük iratkozz fel levelezőlistánkra az alábbi űrlap kitöltésével, így tevékenységünkről, terveinkről mindig időben, emailben értesülsz majd! Az emailes kommunikáció fontos eleme lesz egyesületünk működésének. Számos esetben szeretnénk kikérni a véleményedet közügyekben, ehhez emailben küldünk majd kérdőívet.

Hírlevél feliratkozás

Ha Facebook felhasználó vagy, kérjük jelentkezz a 2097 nyílt Facebook csoportba, ahol a fontos kérdésekről szabadon beszélgethetünk, akár vitázhatunk. Kevésbé fajsúlyos ügyekben Facebook szavazások formájában is szeretnénk kikérni véleményedet.

Az egyesület munkacsoportok formájában fog működni, egy-egy munkacsoport meghatározott témák köré szerveződik majd. Sok feladat áll előttünk, minden kis segítséget örömmel fogadunk! Nagy szükségünk lesz majd meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező és/vagy az adott téma iránt elkötelezett közreműködőkre. Projektjeinket meghirdetjük, és ha valamelyik – számodra fontos – témában szívesen bocsátanád idődet, szakértelmedet a helyi közösség rendelkezésére, jelezd nekünk! Örömmel vonunk be a munkába, hiszen együtt könnyebben, messzebbre jutunk.

A 2097 Csoport Egyesület alapítói

Aczél Ferenc Antonovits Bence Becske István
Bubik Szabolcs Buzás István Dömötörfy Zsolt
Dr Fiák István Dr György Péter Endrődi-Mike Attila Miklós
Erdélyi Ferenc Gergely György Hirtling István
Lévay Ákos Kovács Tihamér Madaras Zoltán
Nagy Ernő Szalai Péter  Tömöri Balázs
Wittmann Imre Zsila László  Kádár Viktor

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük közreműködésüket a jövőképünk és a céljaink felvázolásában mindazoknak, akik a közös munkában az egyesületi tagokon túlmenően részt vettek: Lengyel Ildikó, Marton Ferenc, Noszek Csilla és Prof Dr Vass László.

Köszönjük továbbá Bojár Ivánnak és Gauder Péternek a területfejlesztési koncepció kialakítása érdekében összehívott műhelymunkák szakszerű levezetését, hiszen számos gondolatunk azokon az összejöveteleken született meg. Köszönjük mindazon elkötelezett pilisborosjenői lakosoknak, akik a műhelymunkákon részt vettek a közös gondolkodásban, és köszönjük a Pilisborosjenői Önkormányzatnak is, aki a törvényi előírásoknak megfelelően a településfejlesztési műhelymunkákat megszervezte és a rendezvénynek helyet adott. Egyesületünk víziója nagymértékben támaszkodik a mintegy 20 órányi közös munka eredményeire és végkövetkeztetéseire.