Vélemények a régi iskola hasznosításával kapcsolatban

Mióta elindult a közös gondolkodás az iskolaépület alternatív hasznosításával kapcsolatban – melynek eddigi eredménye a néhány napja publikált Faluház koncepció – próbálom a lehető legtöbb visszajelzést begyűjteni a Waldorf iskolával kapcsolatban, elsősorban az ismerőseimtől, de alkalmanként akár az utcán is embereket megszólítva. Az önkormányzat is meghirdetett egy véleménynyilvánításra szolgáló e-mail címet (velemeny@pilisborosjeno.hu), ahová szintén érkezett néhány észrevétel, ill. a 2097 Csoport Egyesület belső levelezőlistáján is igyekeztünk begyűjteni az iskolával és az időközben kibontakozó Faluház koncepcióval kapcsolatos véleményeket, hangsúlyozván, hogy nem baj, ha azokban sok a szubjektív elem. Az alábbiakban az eddig beérkezett véleményeket osztom meg anonimizálva.

1. „Mindkettő értékes”

Véleményem szerint a Waldorf kezdeményezésnek teret, lehetőséget kell adni most, és a Waldorf közösség építő energiáit kumulálni kell a Faluház körül kialakult építő energiákkal (mert mindkettő értékes). Ez a két közösség szerintem erősítené egymást. Közös vezetés alatt kellene felépíteni párhuzamosan a régi iskola épületében a rendelkezésre álló termekben (1. és 2. évben 10-15 terem) és a kertben a Faluház koncepciót, hogy menedzselhető legyen a kihasználtság (délelőtti/délutáni programok). Ennek eredményeként a 2. év végére lényegesen több információnk (faluközpont stratégia eredménye), és tapasztalatunk (Waldorf/Faluház) lesz ahhoz, hogy tényadatok alapján megfelelő döntést hozhasson a KT.

Bővebben kifejtve:

 • Igyekeztem minden elérhető információt összegyűjteni
 • Környezetemben az a vélekedés, hogy amíg nincsenek tény adatok, addig nagyon nehéz ennyi változót és érdekelt felet figyelembe véve optimális döntést hozni
 • Az alábbiak szerint gondolkodtam:

Mivel az épület hasznosítására minden egyéb ötlet, pályázat a Waldorf Egyesületi ajánlaton kívül az Önkormányzat anyagi és humán erőforrásait igényli, megvizsgálandó az Önkormányzat ezirányú mozgástere, lehetősége a következő 1-2 évre.

Van olyan ötlet, lehetőség, pályázat, ami már a mostani döntésnél, alátámasztható módon, kizárja a Waldorf pályázat elindulását? Ennek oka pénzügyi vagy szociális?

Ha szociális okok, lakossági igények zárják ki a Waldorf kezdeményezést, akkor az Önkormányzatnak van anyagi kerete arra, hogy ezen „Nyertes” projektet akár pénzügyileg is támogassa?

Ha elindul a Waldorf Iskola bérbevétele, akkor a következő 5 évben milyen lehetőségek nem valósulhatnak meg biztosan a Faluban és mekkora többletbevételtől esik el az Önkormányzat, ami egyébként befolyna?

A falu közepén kialakítandó közpark igény valós, ha 500m-rel arrébb ott a Pilis kapuja (Pálos ösvény közösségi terek, erdő, mező, legelő, stb.)?

Ismerve a Művelődési ház éves költségét (14M Ft) és jelenlegi kihasználtságát (10%), elegendően stabil lakossági igényt lát az Önkormányzat arra, hogy a teljes régi iskola épülete (1.500 nm) piaci árakon is legalább nullszaldóval üzemeltethető legyen (Faluház)?

Az épület hasznosításában a profit vagy a szociális igény a fajsúlyosabb szempont?

A Waldorf mellett (esetleg közös vezetés alatt) működő Faluház reális elképzelés a következő 5 évben (délelőtti/délutáni  és tanítási nap/szünnap használat menedzselésével)?

2. „Vakmerőség lenne”

„Én azt gondolom nagyon nagy vakmerőség lenne az Önkormányzat részéről mindenféle hatástanulmány nélkül beengedni a Waldorfot a falu központi épületébe. Az a könnyítés, hogy használhatunk még 1-2 évig termeket utána viszont nem nagyon nagy törésnek érezném a faluközösségben, és ha tényleg kimegy a Waldorf 5 év múlva akkor is nagyon nehéz lesz újra felépíteni, ami elveszett.

Az, hogy a legértékesebb épület átadjuk a Waldorfnak, gyakorlatilag 0 bevételért hatalmas gazdasági hibának érzem. A Waldorf ugyan felújítja iskola céljára (7 millió forint-ért) de azt mire visszaadják le is amortizálják, és a falunak nincs szüksége az iskola célú felújításra. A Faluközpontként való használathoz 700.000 Ft-nyi állagmegóvás elegendő. Így a maradék bevétel tiszta haszon, sőt a Faluközpont esetén majdnem piaci árakon történhet a kiadás, míg a Waldorf a mostani négyzetméterárnál is kevesebbet kínál.

Azt gondolom, hogy a személyes preferenciák alapján született döntés – az, hogy valaki magánemberként szereti e a Waldorfot vagy nem – jelen esetben nagyon káros hozzáállás lenne, és a Faluközösségnek egy hosszú ideig kijavíthatatlan csalódást okozna.

Itt láthatók a pro és kontra érvek a Waldorf (5 év) és a Faluház (Faluközpont stratégia kialakulásáig 1-2 év) viszonylatában.

Hatások az érintetti csoportokra Waldorf Faluház koncepció
Általában a faluközösségre gyakorolt hatások

–      A szélesebb faluközösség igényei alárendelődnek egy kisebbségi helyi igénynek

–      Külső forgalom növekedése napi 2x (balesetveszély az új iskolánál, zaj, szmog)

+       Minimális plusz vásárlóerő megjelenése (Mandelbrot, Coop, Pöttöm?)

–       Pozitív egy új szellemi, kulturális műhely megjelenése.

–      De az eddigi tapasztalatok szerint nem számíthatunk a Waldorf közösség programokkal, eseményekkel való nyitására a faluközösség felé.

–      Felnő egy „Waldorf generáció”, akinek nem volt kapcsolata a másik iskolába jártakkal. Ez a faluközösség kohéziója ellenében hat.

+       Ha az iskola melegkonyhája megnyílik a közönség számára, bővülhet a helyi étkezési választék.

+Minimális, csak belső plusz forgalom.

+Nem jelenik meg, vagy nem lényeges új vásárlóerő.

+Sokszínű hasznosítás, sokféle helyi közösségi és magánigény kielégítésére. Ezek várhatón sokféle kapcsolatban állnak a faluközösséggel. Pályázattal, pontozással terelhető szellemi, kulturális, értékteremtő irányba.

+Nagyon sok helyi lakos kötődik az épülethez mint hajdani iskolájához. Az iskolaépület helyi közösség kezében hagyása a helyi közösség szemében szimbolikus értékű, pozitív, összetartást erősítő érzés.

Waldorf közösségre gyakorolt hatások

+       Iskola helyben.

–      Jelenleg csak 5 évre lehet tervezni.

–   A Waldorf-iskola kérdését máshogy kell megoldani, kérdéses indulás
Potenciális egyéb igénybevevőkre (pl. nyugdíjasok, fiatalok, művészek, egyéni vállalkozók, kiscsoportos foglalkozásokat tartók) gyakorolt hatások –      Csak az épület erősen felújítandó régi szárnyában, lehetséges, hogy abból is fokozatosan kiszorulva +      Változatos elhelyezési lehetőségek.
Iskoláskorba lépő gyerekes családokra gyakorolt hatások

+       Plusz egy helyi opció, a Waldorf hozzájárul a jövőben várhatóan erősen növekvő  gyereklétszám iskolai elhelyezéséhez.

–      Erős dilemma az iskolaválasztásban (a normál helyi iskola tekintetében is), mert a normál iskola várhatóan lassan szegregálódik, sokszínűsége csökken

–     Egy helyi iskola, kisebb választék.

+      A helyi iskola sokszínűsége megmarad, kevesebb dilemma az iskolaválasztásban.

Jelenlegi iskolára, annak dolgozóira, tanulóira gyakorolt hatások

–      Elszívó hatás a tanári karra (állítólag 4 tanár már átmenne)

–      A fizetős iskola szegregáló hatást gyakorol. Várhatóan a tehetősebb, értelmiségi rétegek távoznak;  a jelenlegi iskolaközösség sokszínűsége csökken.

+      Nincs elszívó hatás

+      Nincs (vagy gyengébb, távolabbi) szegregációs hatás

önkormányzati képviselőtestületre gyakorolt hatások

+       Jó kapcsolat a Waldorf közösséggel.

–      Politikai „stigma”, „sárgalap”, bizalomvesztés a teljes faluközösség felől, ha a Waldorffal a szerződés a mostani suta bevonás mellett történik meg.

–      „le van a gond”, de ez illúzió. Egy iskolával való együttműködés, az iskolai működés erősen szabályozott jellege miatt (higiénia, tűzvédelem, biztonsági szabályok, étkeztetés, stb.) állandó együttműködési kényszert jelent. A „lelakható” beruházások elismerhető értékének igazolása folyamatos független műszaki felügyeletet igényel.

–     Bár védhető okokból, de mégiscsak sérül a Waldorf közösséggel való kapcsolat.

+      Pacifikálás, a suta bevonással okozott kár helyreállítódik, elhárul a „képviselő első döntése az iskola átjátszása a feleségének” vád.

+      Sokkal többféle közösség felé pozitív nyitás, azok értékességének demonstrálása.

önkormányzati költségvetésre, vagyongazdálkodásra gyakorolt hatások

+      Csak ha helyi szervezetként működik: helyi adó bevétel.

–      Nem világos a Waldorf által vállalt felújítás volumene. A saját célú felújítás értékteremtésként nem ismerhető el, a felújítást az iskola esetleges távozását követően meg kell ismételni.

–      Nem ismert a bérleti konstrukció, a bérleti díj.

+       Rezsiköltségekhez hozzájárulás.

+       A vagyon részleges állagmegóvása.

–      5 évre leblokkolt minden komoly alternatív vagyonhasznosítás, pl. fejlesztési pályázatok igénybevétele, ha annak feltétele az épület adott más célra történő használata

–      Egy működő iskola 5 év után nagyon nehezen rakható ki (ha egyáltalán ez volna a döntés), mert már mindenki ehhez alkalmazkodott. Ezért 5 év után óriási feszültségek várhatók, újabb politikai vitákat generálva.

+       Helyi székhelyű vállalkozások helyi adót fizetnek.

–      Nem világos, hogy az egyes bérlők milyen módon működnek közre a felújítás költségeinek viselésében.

+       Átláthatóbb, időben is rugalmas, piaci bérleti-díj konstrukciók alakíthatók ki.

–      Ezek nehezebben tervezhetők.

+       Átláthatóbb, rugalmas, piaci bérleti-díj konstrukciók alakíthatók ki.

+       Az épület bármilyen későbbi pályázaton való indítása megvalósítható, ha a bérleti szerződéseket így kötik.

+       A betelepült funkciók mobilisabbak, a végleges falustratégia megszületésével nincs akadály az iskolaépület bármilyen máscélú felhasználása előtt.

környékbeli települések lakóira gyakorolt hatások           Nekik megnyílik egy új iskola mint opció.          Nem érintettek

3. „Adja magát az EGYÜTTÉLÉS lehetősége”

„Az én személyes véleményem szerint érdemes IGEN-nel szavazni a Waldorf ajánlatra.

Így gondolom ezt annak ellenére, hogy nehéz döntés elé került az önkormányzat, mert a vállalt és ígért bevonásra nincs lehetősége ilyen rövid idő alatt.

A 2097 Csoport Egyesületet életre hívó és ezidáig összetartó értékrenddel – a közösségi célok, az élő és aktív kapcsolódások az emberek között, melyek előre viszik a teljes falut, azokat is, akik közvetlenül nem kapcsolódnak egy-egy intézményhez, projekthez – teljesen azonos a Waldorf filozófia alapvető ideája.

Mindezek mellett a gyermekek oktatásában van annak a kulcsa, hogy milyen lesz a jövőnk. Amit nekik adunk, abból lesz a jövőbeli közösségünk, munkaerőink, a világ jobbítása rajtuk múlik… egy pilisborosjenői iskolában a pilisborosjenői gyerekeké és később felnőtteké. A többféle alternatíva választási lehetősége előnyére válik minden oktatási intézménynek, a növekvő lélekszám miatt szükség is lesz hamarosan az újabb intézményre.

Jelenleg ez az alapítói kör arra képes, hogy ebben az iskolaépületben indítsa el az iskolát, ha lehetőséget kap legalább az inkubációra. Később, ha több család csatlakozik, lehetőség nyílhat B, C… tervek kidolgozására is. Így ha a faluközpont stratégia kidolgozása során úgy alakul, hogy mennie kell, meg tudja tenni, készülni tud rá. De továbbra is pilisborosjenői családokért, az itt élő gyerekekért szeretne dolgozni a közösség.

A Waldorf-iskola és az alternatívaként kidolgozott faluház projekt is indulni kívánó kezdeményezés, nagyon hasonló alapvető értékek zászlóra tűzésével. Adja magát az EGYÜTTÉLÉS lehetősége!

Nem lehet más a célunk, mint megtalálni az együttműködés, a kompromisszumok, az együtt indulás lehetőségét és nem szabad egymás kinyírására törekednünk. A lehetséges, feltételezett igények fokozatosan alakíthatják és tölthetik meg a megálmodott faluházat is, miért ne kaphatna lehetőséget egy induló iskola a folyamatos együttműködés lehetőségével, ígéretével és akár szerződéses kötelezettségével?

A faluház szerteágazó lehetőségei, sokrétű szervezést, koordinációt, szerződéses kapcsolatrendszert, figyelmet, gazdálkodást és komoly befektetést is igényelnek a tulajdonos, az önkormányzat részéről. Ehhez az épület másik részében kialakítható Waldorf iskola által vállalt „gondos gazda” funkció komoly segítséget tud nyújtani.

Rengeteg lehetőség van a falu közösségteremtő céljai és a Waldorf-iskola együttműködésére. Egy példa a sok közül: a suli udvaron lévő focipálya vagy akár a hulladékudvar helyén egy Waldorf-Pilisborosjenő összefogással (ha működő iskolánk van, behívható rengeteg nyugat-európai támogatás) egy sport- és színházcsarnokot építhetnénk, ami mindannyiunk céljait szolgálhatná.

De az iskolaidőn túli kiállítások, rendezvények, magánórák, zeneórák, klubok, táborok, tanfolyamok, kerthasználat is minden falubeli és vendég számára is értéket adó közös felhasználási lehetőségek. Ezen együttélési lehetőségek kidolgozásáról beszélgessünk és ne pletykákra, szóbeszédekre alapozva alakítsuk ki véleményünket és mindenképpen nyitottsággal álljunk az azonos értékek megteremtésére törekvő kezdeményezések felé.

Bizalmunkat a választások során a képviselőtestület hét tagjának adtuk, a döntéseik felelősségével együtt! Akkor fognak jól dönteni, ha lelkiismeretükre hallgatva, a legjobb szándékuk szerint határoznak. Fogadjuk bizalommal a döntésüket!”

4. „megfelelő kompetenciával rendelkező szakember segítségével meg kell határoznia az ingatlan bérleti díját és üzemeltetési költségét”

„Én a jogszabályi rendelkezések szerint haladok, mert a Képviselő-testületet és a Polgármestert azok kötik. Mielőtt bármilyen hasznosításra pályázatot írna ki az Önkormányzat vagy a határozott időre szóló bérleti jogot nyílt pályázat útján meghirdetné, előtte megfelelő kompetenciával rendelkező szakember segítségével meg kell határoznia az ingatlan bérleti díját és üzemeltetési költségét négyzetméterre visszavetítve.

Vagyis egy hivatalos eljárás végén meg kell határozni azt, hogy bármely potenciális bérlő hány Ft/négyzetméter + ÁFA/hónap bérleti díj és hány Ft/négyzetméter + ÁFA/hónap üzemeltetési díj megfizetése mellett bérelheti az ingatlan egészét vagy részét. Szerintem először ez legyen világos és transzparens, s ennek ismeretében derüljön ki, hogy ki jelentkezik ezen bérleti és üzemeltetési díj megfizetése árán bérlőnek.

Ha pedig bérbeadás helyett maga az Önkormányzat kívánja üzemeltetni az ingatlant, akkor szembesüljön azzal, hogy mindezen díjakat Neki kell megfizetnie – egyik zsebéből a másikba, mert ezen bérleti és üzemeltetési díjak együttes összege teszik ki az ingatlan fenntartásának minimum költségeit.”

5.”a döntéshozatali folyamat pontos ismerete, annak átláthatósága nélkülözhetetlen”

„…ismét szeretném hangsúlyozni, hogy nem a Waldorf vagy Faluház mellett, vagy ellen érveltem a kezdetektől fogva, hanem arra a problémára szerettem volna rávilágítani, hogy a döntéshozatali folyamat pontos ismerete, annak átláthatósága nélkülözhetetlen. Nyílt pályázat útján pedig majd az a pályázó(k) bérelje ki az épületet, vagy egy részét, aki az önkormányzat által, a pályázatban meghatározott feltételeknek megfelel. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázat útján hasznosítja az épületet, fontos, hogy minden pályázó egyenlő esélyt kapjon, és a kiírásra kerülő pályázat paraméterei (Ft/nm, időtáv) az önkormányzat (az egész falu) szempontjából nézve jól átgondoltak legyenek.

Bízom benne, hogy sikerül olyan megoldást találni, amelyben a legtöbb fontos hasznosítási szempont érvényesülni tud. Biztos vagyok benne, hogy a képviselők addigra elegendő információval fognak rendelkezni, hogy a lehető legjobb döntés szülessen a régi iskola hasznosítása kapcsán is.”

6. „elég rossz az optikája,  hogy nincs nyilvános meghirdetett felhívás,  de mégis van egy jelentkező”

„Én úgy érzem, hogy elég rossz az optikája,  hogy nincs nyilvános meghirdetett felhívás,  de mégis van egy jelentkező.

Gondolom van egy törvényileg, meg etikailag elvárt hasznosítási folyamat, ami jogilag és etikailag nem támadható lépések sorozatából áll és aminek a lépésein végig kell menni, akkor is, ha éppen van egy jelentkező aki gyorsabb választ vár. Elképzelhető, hogy el kell fogadni, hogy az Önkormányzati működés robosztus és nehézkes, és van, hogy nem lehet egy döntést egy a körülmények okozta határidőre meghozni.

Mondom mindezt úgy, hogy  a Waldorf szellemiség nekem nagyon szimpatikus és  úgy érzem hogy illene a faluhoz  és nagyon sajnálom, hogy a hasznosítási folyamat nem indult el sokkal korábban, akár már 2019 év elején.”

7. „a faluban benne van az a potenciál, … hogy rekreációs jellegű, a falunak egy Faluházat adó és azt sok mindennel megtöltő épület legyen itt a falu szívében”

„Két okból érzem kihívásnak a véleménynyilvánítást: az egyik, hogy úgy érzem (szubjektív), már csak olyan verzióban érdemes véleményt nyilvánítani, hogy Waldorf és…., az az opció viszont már okafogyottnak tűnik, hogy Waldorf vagy …. És ez számomra nem igazán védhető. A másik még szubjektívabb: amikor az iskola leköltözése felmerült, kb egyedül voltam a véleményemmel, hogy mennyire borzasztó, hogy a falu szívéből kiköltözik a suli. Felmerült akkor is az a gondolat, hogy maradjon az alsó tagozat és menjen a felső, de az iskolának pont az volt az egyik előnye és filozófiája, hogy együtt legyenek a kicsik a nagyokkal és jól meg is vannak egymással, a kicsi ne féljen a nagytól, a nagy ne bántsa a kicsit. Amúgy az a megoldás nekem akkor még jobban tetszett volna, ha valahogy tudott volna a száz éve ezen a helyen álló iskolaépületben maradni az általános iskola és a lentiből pedig középiskola lett volna. De ez már a múlté. Ezzel azt szeretném mondani, hogy ez egy jó iskola hely, a falu szívében, de ha már így alakult, akkor a faluban benne van az a potenciál, … hogy rekreációs jellegű, a falunak egy Faluházat adó és azt sok mindennel megtöltő épület legyen itt a falu szívében.

Azt az álláspontot érzem leginkább magaménak, hogy több idő és kellő körültekintés szükséges a döntéshez, már csak azon jogi és szakmai követelmények miatt is, amikhez én nem értek, de többen megfogalmaztatok. És egy átgondolt koncepció, ami több mindenkinek jó, mint egy kisebb közösségnek, miközben a Waldorf kezdeményezésnél természetesen elfogadom és érzem a lelkes együttműködés ígéretét, a közös terek együtt használatának tervét. DE: itt felmerülnek olyan kérdések, hogy: csak iskola időn kívül lehet más célokra használni az épületet, az kb. hétköznap 5 utánt jelent és esetleg a hétvégéket, tehát pl. olyan klub, ami délelőtt van, a nyolc osztály és a hozzá tartozó terek mellett hogy fér el? Egy idő múlva a nyolc osztálynak minimum nyolc terem kell és az egyéb tevékenységekhez még több, tehát mi marad még? Vagy: miért lenne egyetlen pillanatig is opció a Waldorf sulinak, hogy ne ebben az épületben maradjon hosszú távon, patakparti, központi csodahelyen? Nem tudom elképzelni, hogy ez egy átmeneti, pl 5 évre szóló döntés, hanem ahogy fent írtam: Waldorf és…., azaz mi fér meg a Waldorf mellett még hosszú távon, ezt én csak bővítéssel látom reálisnak. És ez nekem pillanatnyilag nehezen védhető döntés, ha ilyen gyorsan kell meghozni (mert azt mi tudjuk – illetve amúgy én is csak néhány hete – hogy a Waldorf kezdeményezés régebben, még nem kedvenc polgármesterünk alatt indult el, de mindenki másnak ez inkább úgy tűnhet, hogy nincs átlátható kiírás)!”

8. „A falu számára világos és megtérülő ár, tiszta szerződési feltételek a minimum követelmény”

„A 3. Kerület frekventált helyén piaci ár a netto 5,5 + 2 Eur/ m2 több száz m2 irodára. A falu számára világos és megtérülő ár, tiszta szerződési feltételek a minimum követelmény. Gondos gazdaként őrizzük a vagyonunkat. De az önkori nem kizárólag ingatlan fejlesztő és üzemeltető.

Kimondott célunk a közösség építése. Így nem az a kérdés, hogy Norbi update vagy Biotech USA fizet-e több bérleti díjat (bocs, ha az ügyfelük vagy)! Most azt kell mérlegelni, hogy mely közösségek által épül inkább a falu. A Waldorf esetén is szempont, hogy hány helyi (és nem helyi) gyerek járna ide. És kiszorítana-e valakiket, és kiket? Van-e alternatív hely a faluban? Ide gondolom a “mennyi időre?” kérdést is: lehetséges 3+2 vagy 2+3 éves szerződés, de miért és hová költözne egy eredményes bejáratott Waldorf sok sok helyi gyerekkel? Ez szerintem nem lesz reális opció…”

9. „Hangsúlyozottan átmeneti megoldásként, annak érdekében hogy a Waldorf el tudjon indulni, támogatom, hogy 5 évre kibérelhessék az épületet.”

„Első ránézésre nem tartom kívánatosnak, hogy hosszútávon a falu központban Waldorf suli legyen, mert:

 • úgy képzelem, elsősorban nem a falubeli gyerekeket szolgálja
 • az irányvonal amit képvisel nem centrális, ezért kicsit furcsa, ha a faluközpont legnagyobb épületét elfoglalja
 • elveszi a helyet a későbbi iskolabővítési igények megoldásától

Hangsúlyozottan átmeneti megoldásként, annak érdekében hogy a Waldorf el tudjon indulni, támogatom, hogy 5 évre kibérelhessék az épületet. Úgy képzelem, hogy ebben az időszakban a beinduló iskola mellett más célú felhasználás is megfér az épületben és a Waldorf iskola itteni indulásában több járulékos pozitívumot érzek, mint egy üzleti célú bérbeadásban. Nagyon kisbetűvel írva nem tartom 0% esélyűnek, bár nem is valószínűsítem, hogy a hosszabb távon is itt működő Waldorf iskolával szembeni aggályok az idővel megcáfolódnak.”

10. „én a Waldorf ÉS Faluház kombót támogatom”

„Az eddigi infók alapján én azon a véleményen vagyok, hogy az önkori helyesen jár el, ha a régi iskolában igyekszik teret adni minél több helyi kezdeményezésnek. Egyelőre mindnek szigorúan ideiglenes jelleggel, a faluközpont stratégia elkészültéig. Vagyis én a Waldorf ÉS Faluház kombót támogatom. Átlátható, jogilag és pénzügyileg tiszta konstrukció alapkövetelmény, még akkor is, ha gyors döntés lesz, ami szintén elfogadható.”

11. „nagyon nehéz lesz ebben az ellenszélben a faluval közös célokat megfogalmazni”

„Ha néha, napközben látom az iskolaudvaron parkoló autók sokaságát, akkor összeborzadok, mert az elköltözés óta csak pusztul a kert, nincs gazdája. A hátsó kert szemetes, elvadult. Ilyen szempontból egyáltalán nem kár, hogy ki kell mozdulni ebből az állapotból és dönteni kell, hogy mi lesz a régi iskolaépülettel.

Rövidtávon, ezért a Waldorf iskola beengedése a hiányzó forrásbevonást és legfőképpen sok friss kezet jelent, mert nekik sokkal inkább fontosabb lesz rendbe hozni a kertet és az épületet, mint ha erre csupán a faluból szeretnénk önkéntes munkaerőt toborozni. Emellett szerintem meg kell kapniuk a lehetőséget az indulásra, ezzel segítheti a falu őket.

A faluház koncepcióban, bármilyen jól megfogalmazott lehetőségek is lettek megfogalmazva, nem látom, hogy hogyan tehermentesíthetné az önkormányzatot, nincs mögötte sem bevonható tőke, sem egy szervezet/gazdasági egység, ami egységesen kezelné az iskolaépületet és udvart, emiatt nem várható, hogy rövidtávon eredményeket produkáljon. Én abban bízom, hogy távlatilag a falun belül több olyan tér nyílik, ahol ezek a programok/elképzelések megvalósulhatnak, azon túl, hogy azt sem tartom problémának, ha a Waldorf iskola hosszútávon mégsem a régi iskolában lesz.

A Waldorf iskola szervezői pocsék módon kommunikáltak és volt bennük egy arisztokratikus elkülönülés, ami már rövidtávon is kiváltotta az emberek ellenérzését és nagyon nehéz lesz ebben az ellenszélben a faluval közös célokat megfogalmazni. A tervekben is visszaköszön az elkülönülés szándéka. Nem igazán értem, hogy ha az óbudai Waldorf iskolában önkormányzati és országos választások is helyet kaphatnak, akkor miért is ne működhetne a borosjenői Waldorf iskola osztálytermeiben zeneiskola, vagy akár felvételi előkészítő/babamama klub stb. Kicsit túlmisztifikáltnak érzem a hely szellemére hivatkozást, ahogy úgy gondolom, hogy a kert használatát is sokkal inkább közösen kell tudni kialakítani a faluval. A tapasztalataim szerint w iskolában 2 órakor befejeződik a tanítás, utána kiürül az épület.

Hosszút távon a Waldorf iskolának van egy olyan víziója, a színház teremnek is használható tornaterem, ami a falu számára nyilvánvaló előnyökkel járhat. Oda például inkább el tudom képzelni a faluházban felsorolt sport tevékenységeket, mint egy osztályteremben. Ahhoz, hogy a Waldorf iskola odáig eljuthasson, be kell tudniuk bizonyítani az együttműködési hajlandóságukat.

A KT az érzelmein kívül a gazdasági dolgokra is figyeljen! 😉 „

12. „Félő, hogy legalább fele részben nem helyiek járnának ide, és akkor maradna a jelenlegi iskola dilemmája a növekvő tanulói létszámmal”

„Alternatív oktatási lehetőség egyáltalán és elméletben jó dolog, akkor is, ha az ideológiai hátterével nem tudok  mindig egyetérteni – legyen az Waldorf vagy bármi más alternatív iskola. Mert jó, ha van választási lehetőség. Amúgy nagyon sok szuper dolog van a Waldorfban, meg sok, amivel nem értek egyet, de ez mindegy.

A Waldorf suliban nem látom annak a biztosítékát, hogy a FALUba várhatóan költöző-születő majdan iskolások számára valós lehetőséget nyújtson, főleg nem 120  iskolásban gondolkodva. Félő, hogy legalább fele részben nem helyiek járnának ide, és akkor maradna a jelenlegi iskola dilemmája a növekvő tanulói létszámmal és az óhatatlanul megnövekedő forgalommal, bármilyen csekélynek is van ez a tanulmányban feltüntetve.

A szülői támogatásnak úgy tudom, van alsó összeghatára, vagy ez tévedés? Jelenleg is tudok olyan családról, aki ilyen megfontolások miatt nem próbál -igaz, a gimi felé – nyitni. De lehet, hogy léteznek egyedi megoldások, elnézést, ha félre informált lennék.

Egy iskolának épült  ház valószínűleg iskolának a legalkalmasabb, és valóban csodálatos lenne, ha újra élővé válhatna, gyerekekkel teli.

Sejtve az önkormányzat egészen nehéz anyagi helyzetét, nem szabad egyetlen forintot sem billegve hagyni az asztal szélén, hogy elguruljon – magyarán szigorú gazdaként kell ekkora értékkel és értékteremtő lehetőséggel gazdálkodnia – érzelmeken messzire túl nézve.

Nagyon impozáns a Faluháza koncepció, magában hordozza Waldorf iskola és más alternatív iskolák lehetőségét is, de ez kétségtelenül  nem ma hoz pénzt, átalakulást.”

13. „a dolog jelentősége nagy, a sürgőssége a közösség oldaláról nézve csekély”

„Mindmáig nem tudom, hogy mikor milyen információk áramlottak a W. egyesület és a KT. között. Utólag könnyű okosnak lenni, de talán nem hangzik hiteltelennek, ha azt mondom, azok szerint a vezetési elvek szerint, melyekkel azonosulni tudok, ebben a helyzetben a helyes válasz az lett volna, ha biztosítjuk az iskolát a pozitív fogadtatásról – már ami magát a testületet illeti – de az ütemezést illetően leszögezzük, hogy ezzel pillanatnyilag nem fogunk tudni foglalkozni. A ne menj horgászni, amíg a házad ég egy ultima ráció, nem következhet utána semmilyen kifogás. Bár a dolog jelentősége nagy, a sürgőssége a közösség oldaláról nézve csekély.

Az aggodalom a pozitív kezdeményezés sorsa fölött inkább az egyesület oldalán kellene megszólaljon. A testületnek ugyanis nem vélekednie kell a lakossági fogadtatásról, hanem hitelt érdemlő módon be kell azokat gyűjtenie. A megkérdezésnek három kérdésre is választ kell adnia:

 • akartok-e egyáltalán Waldorf iskolát?
 • hol szeretnétek elhelyezni? (centrum, periféria)
 • mennyi áldozatot vagytok hajlandóak ezért hozni?

A harmadik kérdés indokoltságát már jelzik a napvilágot látott számok. A W. ajánlat messze van az ingatlan hasznosításának gazdasági szempontú elvárásaitól.

A Waldorf iskola sokkal inkább egy élőlény megszületéséhez hasonlítható, mint egy gazdasági vállalkozás elindításához. Ennek megfelelően sokkal nagyobb a döntés felelőssége (szüld csak meg kislányom, aztán majd meglátjuk). Érdemben vizsgálni illene az életkilátásokat. Egy távozási opció realitását például. Eddig szólt a nesze semmi fogd meg jól tanácsadás.

Lássuk a gyakorlati helyzetet. A lehetséges kimenetelek közül

 • az első helyre azt sorolom, ha a KT meg tudja menteni a Waldorf kezdeményezést anélkül, hogy most szerződést kötne. Legkorábban jövő évi indulás, ha a faluközösség egyébként egyetért az épület tartós használatba engedésével. Ennél bonyolultabb a helyzet, ha a faluközösség ugyan befogadná az iskolát, de a végleges helyét máshova képzelné el. Ekkor erre egy ígéretnél világosabb tervre lenne szükség. Ebben a megoldásban a KT támogathatná a W. egyesületet azokban a problémákban, amikbe már belekormányozta magát, például egy „sabatical year” finanszírozásához való hozzájárulással az osztálytanító számára
 • a második helyen elengedném a kezdeményezést. Az első út járhatatlansága számomra azt jelezné, hogy valójában csak gombhoz kerestük a kabátot, nincs meg az a határozott szándék, Durchziehungskraft, mondom Gauder tiszteletére, ami egy ilyen nagyívű vállaláshoz elengedhetetlen
 • a harmadik helyre sorolom a szerződéskötést. Ennek számtalan hátrányát itt nem ismételném meg. A pirruszi győzelem iskolapéldáját hozhatnánk létre az iskolában. A visszajelzések kérdésemre is reagálva: a környezetemben olyanok is elutasítólag tekintenek erre a megoldásra, akiknek egyébként semmi kifogásuk Waldorf iskola ellen.”

14. Pilisborosjenőn nem Waldorf iskolát kell létesíteni,hanem idősek otthonát.

„A lakosság életkora kitolódott,szükség lenne rá…a pilisborosjenői lakosságnak  munkalehetőséget is biztosítana folyamatosan, hosszú távon.”

15. Amennyiben mégis a Waldorf iskola kapna prioritást, csak egy tisztelet teljes kérésem lenne, az iskola igazodjon Pilisborosjenőhöz, s ne fordítva.

„Tisztelt Tömöri Balázs Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A „régi iskola” hasznosításával kapcsolatban szeretném megosztani véleményemet Önökkel.

Amennyiben a FALU érdekeit tekintsük elsődleges szempontnak, akkor látni kell, hogy a Polgármesteri Hivatal, a Falugondnokság, a Családsegítő szolgálat vagy a Művelődési ház megfelelő elhelyezése ma már nem odázható tovább, illetve az iskola megmaradt udvara olyan közösségi tér lehetne, ami alkalmas Pilisborosjenő lakosainak befogadására (már a számosságot illetően).

Miért mondom ezt, mert aki eljár a falú rendezvényeire, az a folyóson, a parkolóban, vagy a buszmegállóban való „nyomorgást” tapasztalja.

Természetesen tudom, hogy ezek, az iskolától eltérő funkciók beruházást, fejlesztést (és ez által forrásokat) igényelnek az Önkormányzattól, de úgy gondolom, hogy bérbeadás esetén a kapott bérleti díj (a „Waldorf” iskola is be kell, hogy ruházzon az oktatási feltételekhez, melynek eredője nem fizet egy ideig bérleti díjat, vagy csökkentett bérleti díjat fizet) nagy valószínűséggel nem fogja tudni fedezni az előző bekezdésben felsorolt elhelyezési gondokat.

Amennyiben mégis a Waldorf iskola kapna prioritást, csak egy tisztelet teljes kérésem lenne, az iskola igazodjon Pilisborosjenőhöz, s ne fordítva.”

16. „ekkora többségi támogatás mellett ne éljenek vissza a falubeliek bizalmával!”

„Első körben kissé szemrehányóan azt szeretném mondani, hogy nagyon nem ezt ígérte az új vezetőség a kampány alatt amit most tapasztalunk. Mire is gondolok pontosan? Kifejtem:

A régi iskolaépület felhasználásáról semmilyen nyílt felhívás, kiírás NEM történt! Ebből kifolyólag azt állítani, hogy gyakorlatilag nincs más alternatíva és emiatt majdhogynem azonnali döntéshozatalt megkövetelni, komolyabb egyeztetések nélkül azért kissé erős (mondhatni pofátlan) húzásnak érzem.

Emellett, csak hogy szebb legyen a kép, konkrétan az előző vezetéshez képest egyetlen új (értelmezhető?) ötletet sem javasoltak! Ezeket így összegezve egyre inkább arra utal a dolog, hogy ez majdnem előre megtervezett lépés.

Remélem, hogy nem így van és ezek csak a véletlenek összjátéka.

Azt, hogy a hasznosításnak nincsen más rentábilis módja, szintén meredek húzásnak érzem(…)

Az iskolához a következő fenntartásaim vannak:

 • Hatalmas feszültségeket fog szülni falun belül, mind a diákok/gyerekek mind a szülők és a tanárok között, hogy mikor hol ki miért hogyan hova jár. Ezt nem is magyaráznám tovább.
 • Garantáltan növekedni fog a forgalom, ez a falu számára gyakorlatilag semmilyen pozitív hatást nem generáló. Se anyagilag, se közösségileg.
 • (… )
 • A falu központi helyén nem egy ilyen szűk (egyéb jelzőkkel nem illetném tovább), rétegnek fenntartott hely.

Mivel ezen iskolafajta eléggé pénzügyileg erős intézmény, ezért ha szeretnének valamit azt NE az önkormányzat/falu ingatlanán élősködve oldják meg hanem (leginkább máshol!) privátban. Remélem hogy ezen vélemény nyilvánítási próbálkozás ismét csak a véletlen műve, és az eddig jól bejáratott csatornákat is megfelelő intenzitással és figyelemmel követik, nem csak ezt a levelezési címet.

Annyit mindenképp hozzá szeretnék tenni, ha csupán anyagi oldalról nézem a helyzetet akkor teljes mértékben elfogadnám, megérteném és támogatnám ezt a jellegű megvalósítást, mert ebből a nézőpontból tekintve nagyszerű! De sajnos a rideg valóság más.

További 3 dologra szeretném még felhívni a figyelmet:

 1. Ez csak és kizárólag az én véleményem, nem kötelező figyelembe venni
 2. A levél olvasás visszaigazolást tartalmaz (nem kéne esetleg letagadni)
 3. Én a lehető összes jogi lépést megteszem az ellen, hogy ez az „iskola” ne itt a faluban jöjjön lére

Kérem, hogy ekkora többségi támogatás mellett ne éljenek vissza a falubeliek bizalmával! Az időhöz képest (és a problémák mellett), szerintem elég eredményes lépések is születtek.”

17. „az a jövő lesz megvalósítható, amely mögött van tettrekész közösség”

„Támogatom.

Mert:

Az én személyes falu jövőkép stratégiámba illeszthető ez a lépés.

Az én személyes falu jövőkép stratégiám:

 • Pilisborosjenőnek szolgálni kell az ÓRIÁST (Budapestet, a Kormányt, Európai Uniót, de legfőképpen az ISTENT)
 • Ez a szolgálatot még közösségileg nem nevesítettük.

Igen önző módon Pilisborosjenőt a „Mi rejtőzködő luxus életterünként kezeltük” Pedig szolgálni is kell. Főleg ha ÓRIÁS a nyakunkban liheg.

Szóval az általam vizionált elfogadható szolgálat kb így fogalmazható meg:

 • Pilisborosjenő legyen menedék, rekreációs, terápiás lehetőség az ifjúság (0- 16 éves korosztály) számára . 
 • Lássuk őket vendégük, oktassuk neveljük őket. 
 • Osszuk meg számukra az amit helyi lakosként minket is megnyugtat.
 • Más megfogalmzásban: Szelíd turizmus, rekreáció, terápia a városi fiatalok számára.

Erre óriási szükség van. Ezt a szolgálatot Pilisborosjenő el tudja látni. Ez nekünk való. Ehhez vannak egyedülálló adottságaink. Ez tájba illeszthető. Ez támogatható (uniós forrással, közösségi lelkesedéssel, szülői tettre készséggel, önként fizetett részvételi díjjal).

A létesítés építés szinten támogatható (uniós forrással, közösségi lelkesedéssel, szülői tettre készséggel, önként fizetett részvételi díjjal).

Hitem szerint a nem csak a létesítés, hanem a működés is támogatható!

Konkrétan mire gondoltam: Tangazdaság, Erdei iskola, tanuszoda, szánkópálya, gyerek tanuló sípálya, Multifunkció táborhely (amely időbeosztással be tudja fogadni a helyi csalédsegítős gyerekeket, a lovas táborosokat, a zenei táborosokat, a dráma-színész táborosokat ….) kemence, pajta színház, szamla bála ugráló, Tanösvény, Bicigli pálya (murvabánya), futó kör, Lovas terápia, Lovas oktatás, Mini sváb skanzen, Helyi termék kézműves műhely, Mini állatfarm skanzen, Gyömölcsös kert, Kerékpár út a patak mellett végig az Ürömi vasút állomásig, Várjátékok- lovag tábor….

Miért jó ez:

Mert ha NINCS EGYÉRTELMŰ vízió nem lehet semmiben dönteni.

Faluközponti stratégiában sem. A többi részletben (pld Waldorf) meg végképp nem.

Magunk igényei is fontosak, DE A SZOLGÁLAT is.

Magunk igényeinél széles körűnek kell lenni.

Órásnak nyújtott szolgálatnál meg célzottnak.

Ha van kimondott célunk akkor nemet tudunk  mondani más irányú ÓRIÁS-tól érkező kéréseknek:

 • Felnőtt turizmus
 • Lakóparkosdi
 • Rendezvény fesztivál dömping
 • Kutyasétáltató, futó centrum
 • Autós közlekedesési útvonal.
 • Soft ipar, gyógyszer lobby

Bocs de nekünk más fontos dolgunk van: gyermeknek nyújtunk menedéket. Ehhez minden erőforrásunkra értékünkre szükségünk van. Az Ön terve itt nem valósítható meg.

Más nagyon fontos.: az a jövő lesz megvalósítható, amely mögött van tettrekész közösség. Gyermekek jólétért ma még mozdulunk, közösségbe szerveződünk. Az ÓRIÁS is. 

Ebbe az egészbe a Waldorf suli nekem remekül illeszkedik.”

Ötletbörze

Az első ötletbörzén megfogalmazott alternatív hasznosítási lehetőségek