FELHÍVÁS

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok/Szervezetek!

A Képviselő-testület hosszas előzetes tárgyalásokat követően 2017. április 27-ei ülésén döntött az új HÉSZ tervezetének véleményezési eljárásra bocsátásáról. Az új HÉSZ megalkotásnak véleményezési szakaszában az Önök részvétele kiemelten fontos, annak érdekében, hogy az elfogadásra kerülő rendelet konszenzuson alapuljon, és az Önök véleményét figyelembe véve kerülhessen elfogadásra.

A vélemények rendelet tervezetbe történő beépítésről azonban csak úgy lehetséges hatékonyan dönteni, amennyiben azok olyan módon kerülnek benyújtásra, hogy azok alapján egyértelműen megállapítható, hogy mit és mire szeretnének/javasolnak módosítani.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy véleményeiket a lakossági fórumokon, vagy azokon kívül írásban a honlapon elérhető, vagy az Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető véleményezési lap benyújtásával szíveskedjenek leadni, elküldeni az Önkormányzat részére.

A következő lakossági fórumot 2017. május 19-én pénteken, a Reichel József Művelődési ház és Könyvtár épületében tartjuk 17.00 kezdettel.

Folyamatban van továbbá a Településfejlesztési terv és a Települési Arculati Kézikönyv előkészítése, melyek tárgyában a lakossági fórumokat szerdánként 17. órai kezdettel tartjuk a Reichel József Művelődési ház és Könyvtár épületében.

Az új HÉSZ tervezete letölthető a honlapról (www.pilisborosjeno.hu) vagy megtekinthető a Hivatalban. A tervezettel összefüggésben véleményük kialakításhoz szükséges esetleges érdemi kérdéseiket a főépítésznél ügyfélfogadásának idejében, vagy a lakossági fórumokon tehetik fel, illetve elektronikusan is eljutathatják a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre.

Tudom, hogy a faluban sokféle hír és információ kering a tervezettel összefüggésben, ezért kérem, hogy tájékozódjanak a dokumentum áttekintésével és a lakossági fórumokon való megjelenés útján, és azt követően alakítsák ki saját véleményüket.

Célunk az új HÉSZ-szel a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés (újat kell alkotni december 31-ig), a korábban az Önkormányzat által kötött szerződések teljesítése/teljesíthetősége, valamint az egyik legnagyobb értékünk, a „völgy” környezeti adottságainak és állapotának megóvása.

Részvételükre és aktív közreműködésükre mindenképpen számítunk.

Pilisborosjenő, 2017. május 08.

Küller János , polgármester