Szombati események

Szombat kora reggel indultak falunk Idősei, a Nyugdíjas Klub tagjai egy változatos programokkal és helyszínekkel teli klassz utazásra (Tinnye, Perbál, Tök, Zsámbék Tatabánya,Tata útvonalon, ahogy tegnap este írtam). Az utazás szervezőjével, Komlós Elizabeth -el telefonon megbeszéltem, hogy induláskor két megállónyit a szociális kérdésekkel is foglalkozó Bozsódi Borbála képviselőtársammal buszozunk velük, hogy bemutatkozhassunk és pár gondolatot elmondhassunk, bizonytalanságot eloszlassunk útközben.

-> A buszon megerősítettük, hogy nagyon örülünk szerveződéseiknek és programjaiknak; a továbbiakban támogatni kívánjuk a hasonlóan színvonalas programokat, kirándulásokat, tevékenységeket.

Szeretjük és támogatjuk, ha örömüket lelik a közös éneklésben, táncolásban, zenélésben és tovább viszik az elmúlt évek, évtizedek hagyományait közösségeikben! Köszönjük az ének- és tánctanárok, zenészek közreműködését felkészítésükben és fellépéseik alkalmával!

-> A jövőben nem szeretnénk senkinek kötelező részvételt előírni önkormányzati programokon, ez ne legyen feltétele önkormányzati támogatásnak, kirándulásokon való részvételnek. Nem kell önkormányzati koszorúzáson kötelező jelleggel részt vennie senkinek azért, hogy egy másik klub programon részt vehessen.

Nagyon örülünk, ha részt vesznek a falu rendezvényein, élettapasztalataikat, tudásukat, történeteiket ott is és a hétköznapokon is megosztják a fiatalabb generációkkal.

-> Azt sem szeretnénk, ha – az egyébként nekünk is nagyon tetsző – Kevélyhegyi pihenőt nyugdíjasainknak kellene a jövőben kötelezően karbantartani. A fiatalabb generáció és a létesítményt használók végezzék a jövőben az ilyen szintű fizikai munkát igénylő tevékenységet, az idősek közül csak azok, akik könnyen, szívesen, lelkesedésből, önszántukból, kedvtelésből teszik.

MINDEKÖZBEN, mire mi leszálltunk a buszról, addigra Komlós Tibor képviselőtársam megjavította és beüzemelte a Temető felső részén régóta tönkrement csapot, hogy ne kelljen messziről hordani – az idősebbek számára sokszor nehéz kannákban – a vizet, hiszen közeleg a Mindenszentek, a Halottak Napja.

+ Hétfőn megrendeljük a szokásos fehér díszkövet is, hogy a sírok környékét tudják rendezni a temetőbe látogatók!

Örömmel látjuk Önöket október 20-án vasárnap 18 órakor az új képviselőtestület alakuló ülésén, eskütételén, és az új képviselők megbízólevelének átadásán a Művelődési Házban!

Tömöri Balázs