Pilisborosjenő  Község Önkormányzat képviselő-testületi ülése március 14-én

Ebben a beszámolóban megpróbálom Önöknek röviden felvázolni hogyan munkálkodtak március 14-én képviselőink a Testületi ülésen. Azért, hogy ne raboljuk feleslegesen az idejüket az egyes témákról szóló rész kezdési idejét jelzem, így ha kíváncsiak lennének lépjenek oda a felvételen.

A költségvetés elfogadása (4.10) iránt érdeklődőknek a Pénzügyi Bizottság üléséről készített felvétel már adhatott némi támpontot, most változás történt annyiban, hogy a hitelfelvétel kikerült a tervezetből, és ezt egy nem igazán körvonalazott megoldás fogja pótolni. (5.57-7.08) Számomra olyan „na mi van a markomban” kérdésnek tűnik, választ a későbbiekben kaphatunk. Megtudható továbbá, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségei a zárszámadáskor válnak való adatokká. (7.28-10.15)

A közterületről szóló rendelet (11.15) tárgyalása során kiderült, hogy a közterületen hosszú ideje elhagyott gépjárművek elszállításáról is gondoskodni fognak. Akit ez érint sürgősen tuszkolja be a telkére járművét.

Mesevölgy óvoda témája (18.44) után a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkája került tárgyalásra. (23.25)  A hivatal létszámgondokkal küzd és bár tiszteletreméltó erőfeszítéssel dolgozza le a hátralékokat, a napi feladatok nagysága is nehezíti a helyzetet. A hatékonyságról folytatott vita során (42.13-46.24) a „népi bölcsesség” jól hangozhat, de azért a javítási lehetőségek kutatása során nem szükséges beköltözni a hivatalba, még akkor sem, ha a Polgármester úr ezt ki is fizetné.

A Hírmondó beszámolójának (46.50) a Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának (47.20) és a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár beszámolójának (47.50) elfogadása gyorsan lezajlott. (ezek az anyagok az Önkormányzat honlapján megtalálhatóak).

A Waldorf Óvoda támogatási kérelmét (49.15) a testület elfogadta, ez mindenképpen örömhír, kívánjunk nekik sok sikert, megérdemlik.

A házi segélynyújtást és szociális étkeztetést Üröm látja el.(53.00) Megnőtt a feladat és a költség is ezért új szerződés születik. Az iskola költözik és ez adminisztratív feladatokkal jár. (56.00) A létszám meghatározása később történik.

Egyéni kérelem (1.00.05) után nekiveselkedtek a Lazarét átvételének vitákkal terhes tárgyalásának. (1.09.05) Nem bonyolódnék bele, mert az átadás-átvétel folyamata sohasem volt a mindenkori Önkormányzat erőssége. Ha próbálkoznak a történet megértésével, ne itt tegyék.

A közbeszerzési tervet elfogadták (1.28.07), az ivóvíz vezetéket is át kell helyezni az M0 körforgalma miatt (1.29.07) és derék képviselőink is leadták vagyonnyilatkozatukat hiánytalanul (1.32.45).

Megtudhatjuk, hogy új rendőr dolgozik a faluban (1.34.15) az előző kollégájának Gyetkó Tibor r. zászlósnak köszönjük a munkáját és sok sikert új munkahelyén.

Az utánpótlás sportklub a majdan elkészülő sportpálya használatára nyújtott be igényt (1.35.00).

És a végére egy fontos és örömteli hír! A régebbi falubeliek ismerik, az újak esetleg nem hallottak róla, de azért tudják meg: Gál néni április 4-én 100 éves lesz. Kívánjunk neki jó egészséget és sok boldogságot!

Ennyi történt és ezt láthatják a videón is.

Baráti üdvözlettel: Marton Ferenc