A 2097 Csoport Egyesület kérdései a 2019.05.03-i közmeghallgatásra

Egyesületünk az idei közmeghallgatásra is összegyűjtött néhány közérdekű kérdést, amelyet emailben és hivatalosan érkeztetve is eljuttattunk Küller János Polgármester úrnak és a képviselőknek. Ezek napirendre kerülésére a május 3-i rendezvényen bizton lehet számítani. Közmeghallgatást évente egy alkalommal kötelező tartani, így elképzelhető, hogy idén a választásokig már nem lesz több ilyen jellegű rendezvény. Ezért mindenkinek javasoljuk, akiknek kérdése, problémája vagy javaslata van, hogy vegyen részt, és kérjen szót.

Aránytalanságok és kockázatok a Tücsök utcai Településrendezési szerződés tervezetében

Polgármester úr! Mi az oka , hogy a Tücsök utcai TRSZ tervezet esetében eltér az egyik korábbi programjában meghirdetett, és több esetben alkalmazott 10%-os szabálytól, mely szerint a belterületbe vonásért cserébe a területtulajdonosok a kialakuló építési telkek 10%-át az önkormányzatnak ajándékozzák, ellenben a teljes közművesítési költséget magukra vállalják. Annak ellenére, hogy a korábban alkalmazott, mindössze 10%-os ajándék területleadást a közösség szempontjából előnytelen megállapodásnak tartjuk, ez még mindig sokkal kedvezőbb feltétel, mint a jelenlegi szerződés tervezet, amelyben az önkormányzat vállalja a közművesítést, amelynek fedezetéül a kb. 10%-nyi ajándék telek eladásából befolyó pénzt kívánja felhasználni. Így a belterületbe vonás pénzügyi egyenlege – százmilliós kötbérkockázatok mellett – és az ön által vízionált irreálisan alacsony közművesítési költségek  esetén is bő 30 millió Ft lesz a milliárdos telekérték növekményhez képest, amely így 97-98 %-ban a tulajdonosok vagyonát gyarapítja.

Röviden: a tervezet szerint az összes munka és az összes kockázat az önkormányzatnál, az összes haszon a tulajdonosoknál. Mi ennek az oka?

Tücsök utcai szántók

Tisztában vagyunk vele, hogy az önkormányzat a TRSZ tervezet szerint szántóterületeket is kap a szerződés keretében. Ezek jelenlegi értéke csekély, és legfeljebb mezőgazdasági tevékenységet folytathat rajta az önkormányzat. Tudomásunk szerint a terület belterületként történő későbbi hasznosítása nem reális alternatíva, mert egyrészt a lakosság túlnyomó többsége elutasítja a további belterületbe vonásokat, másrészt a földhivatal is egyértelműen jelezte, hogy nem látja indokoltnak további szántók átminősítését. Az önkormányzat ezek szerint mezőgazdasági tevékenységet tervez folytatni a választásokig hátralévő időben, vagy van valamilyen más nyomós oka, hogy önkormányzati szántóföldjeink méretét előnytelen szerződések keretében igyekszünk gyarapítani?

Röviden: nem baj ugyan, ha lesznek szántóink, csak nem látjuk a célját. Kérjük Polgármester urat, hogy legyen szíves elmagyarázni.

Sürgős és előnytelen kötelezettségvállalás a következő önkormányzat terhére?

A Tücsök utcai TRSZ tervezetben vállalt, az önkormányzat alaptevékenységéhez nem tartozó közművesítési feladatokat a következő önkormányzatnak kellene elvégezni, és a tervezetben vállalt esetleges kötbérkifizetés is a következő önkormányzatot terheli. Ugyanakkor az eredeti TRSZ a Földhivatal döntése miatt vált érvénytelenné, így tudomásunk szerint semmi nem indokolja, hogy az önkormányzat a ciklus végén sürgősséggel új szerződést kössön.

Mi indokolja tehát, hogy a faluvezetés ennek ellenére egy szemlátomást előnytelen feltételeket tartalmazó szerződést még a választások előtt megkössön,  a korábbi Malomdűlő szerződésekhez hasonlóan kényszerpályára állítva a következő testületet?

Önkormányzati kötelezettségvállalás feltételei

Egy önkormányzat nagy összegű kötelezettséget csak bizonyos törvényi feltételek fennállása mellett vállalhat (ld. Áht-ben, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben és a Stabilitási törvényben).

 1. Az önkormányzat kötelezettségvállalásnál biztosítani szükséges a jövőbeli kötelezettségvállalás forrását, továbbá az önkormányzat költségvetési jelentésében ezen tényt is fel kell tüntetni.
  2. Az adott kötelezettségvállalás összegét a tervezéskor már szükséges feltüntetni és biztosítani.
  3. Az önkormányzat fizetési kötelezettségvállalása nem haladhatja meg az adott évi saját bevételeinek 50%-át.
  4. Ha az 1) pontban foglaltakat nem rögzítik, a MÁK a jelentést nem fogadja el, és kemény bírságot is kiszabhat. (50.000 és 2 millió között, 30 nappal később pedig újra kiszabható).
  5. Ha az önkormányzatnak nincs saját forrása, akkor a kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása szükséges.

Teljesíteni tudja-e ezeket a feltételeket az önkormányzat a Tücsök utcai TRSZ-szel kapcsolatban?

Lazaréti konfliktus rendezése

A Lazarét fejlesztési területtel kapcsolatosan évekkel ezelőtt merült fel az a javaslat, hogy független műszaki szakértők felmérjék és pontosan meghatározzák a lazaréti VKT által elvégzett közműfejlesztés aktuális értékét, amely egy megállapodás tárgyalási alapját képezzék. Erről érvényes önkormányzati határozat van, melynek száma 28/2017(III.2).

Mi az oka annak, hogy az értékbecslés a mai napig nem történt meg, és az önkormányzat tudomásunk szerint egyetlen lépést sem tett a területtel kapcsolatos problémák tárgyalásos rendezése irányában?

Lazaréti településrendezési szerződések

Az önkormányzat által a Lazaréti telektulajdonosokkal kötött településrendezési szerződések fix összegű közműfejlesztési költséget tartalmaznak, jelentős összegű kötbérfizetési kötelezettség vállalása mellett.

Mi alapján lett ez az összeg meghatározva, és mi biztosítja, hogy a rohamosan növekvő építőipari költségek mellett nem okoz jelentős veszteséget az önkormányzatnak az, ha a valós költségek – várhatóan – felül fogják múlni a TRSZ-ekben meghatározott összeget?

Pénzügyi szakértelem az önkormányzatnál

Név szerint mely cégek és személyek szakirányú végzettséggel alátámasztott szakértelme biztosítja, hogy az önkormányzat által kötött településrendezési szerződések mögött magas színvonalú pénzügyi tervezés álljon? A jogi szakmai hátteret Jegyző úr és Dr Gecse úr biztosítja, de pénzügyi szakemberekről egyelőre nem tudunk, és polgármester úr sem rendelkezik ezirányú végzettséggel. Sőt tudomásunk szerint a Tücsök ucai TRSZ tervezettel kapcsolatos határozati javaslat úgy került a képviselő testület elé szavazásra, hogy azt a pénzügyi bizottság sem véleményezte. Ennek mi volt az oka?

Műszaki ellenőr

Polgármester úr! Mérlegelték-e korábban műszaki ellenőr alkalmazásának előnyeit a faluban zajló infrastruktúra és ingatlanfejlesztések kapcsán? Az elmúlt évek fejlesztéseiről szóló lakossági észrevételeket visszaolvasva kíváncsiak vagyunk, hogy milyen érvek szóltak a megfelelő végzettségű műszaki ellenőrök alkalmazása ellen?

Régi iskola, Szedmák-ház és Fő utca ügye

2019 tavaszán megújult a német nemzetiségi Tájház homlokzata, s a Fő utca új éke lett. Azaz lehetne, ha 2017-ben nem szakad be az önkormányzat által megvásárolt Szedmák-ház teteje a Tájház közvetlen szomszédjában, melynek gyors lebontása után egy nagy kiterjedésű hulladék, munkagép és építési törmelék tároló csúfítja el az összképet. Egy lakossági ötletpályázatot írt ki Polgármester úr az üres telekre, de nehezen elképzelhető, hogy a többség azt javasolta volna, hogy bontási törmelék tárolására, tüzifa aprítására javasolja fenntartani a területet, mégis ma leginkább ez történik ott. Ezek a kétségkívül szükséges funkciók történhetnének a település perifériáján és nem a központi részén.
2018-ban átköltözött az általános iskola az Aura épületébe. A beteg épület szindróma több tünetét is mutató építmény egyes helyiségeinek bérbeadását 2018 őszén megkezdték. Nem maradtak ki szerencsére a közösségi célok sem; beköltözött a megújult Baba-Mama Klub és a körzeti megbízott rendőrünk is kapott benne egy helyiséget, sőt átköltözött a Karitász is, református gyülekezet is kapott egy helyiséget, de idővel leálltak a bérbeadással is.

A három nagy méretű központi ingatlan felhasználásának koncepciója egyáltalán nem világos. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy van-e egységes és konkrét, társadalmi egyeztetésre szánt elképzelése a Képviselőtestületnek a Fő utca megújítására, új funkciókkal való megtöltésére vagy továbbra is a külterületek fejlesztési területeire fókuszálják figyelmüket, és a Fő utca megújításával kapcsolatban a választásokig már nem terveznek lépéseket?

Borosjenői-patak

Polgármester úr!  2018 nyár elején a Borosjenői-patakkal kapcsolatos munkálatok kapcsán erőteljes lakossági igény mutatkozott a patakot érintő tervezett beavatkozások megismerésére. Több mint 100 helyi lakos járta végig a 2017-es özönvízszerű esőzések okozta károk némely helyszíneit, a patak partját, és látta, hogy bizony a hirtelen lezúduló csapadék okozta problémák egy része az átereszek szeméttel és hordalékkal való eltömődésével jelentősen csökkenthető. 2018 végén, 2019  év elején patakmedret érintő munkálatokra adott be az önkormányzat pályázatot az ENVI Partner Kft. tanulmánya alapján, mellyel kapcsolatban annak ellenére nem kezdtek társadalmi egyeztetést, hogy kértük és tudják: a lakosság jelentős része szeretne véleményt nyilvánítani arról, hogy kikövezett, kibetonozott csatorna folyjon át az Ófalu szívén vagy egy hozzáférhető, zöld élő vízfolyás. Kérdéseink:

 • Miért nem reagált a 2018 nyári petícióra egyáltalán és miért nem kezdeményeztek társadalmi egyeztetést a patak további szakaszait illetően a jól látható lakossági igény ellenére?
 • Nem gondolja, hogy ezt kívánná meg az átláthatóságon túl az elemi logika is, hiszen így elkerülhető lenne, hogy a munka megkezdésekor a munkásoktól tájékozódó lakosok egy már elnyert, így változtatásra lehetőséget nem biztosító támogatás kapcsán nyilvánítsanak véleményt?  Vagy pont ez a cél?
 • Látja-e akadályát annak, hogy a Richter Flóra tájépítész által készített, elődjének és Önnek átadott, A Borosjenői-patak vizsgálata és Pilisborosjenő zöldhálózati fejlesztési lehetőségei című szakdolgozatával kapcsolatos lakossági véleményeket fórum keretében megismerje és amennyiben kiderül, hogy annak jelentős támogatottsága van, akkor a jövőben pályázati lehetőségeknél ennek megvalósításán dolgozzon az önkormányzat?

Bölcsőde

Tisztelt Képviselő Testület! Bölcsődei igényét jelezve legalább 10 család írásban fordult egy éve tavasszal Polgármester úrhoz és a hivatalhoz. Ezt követően önkormányzati bölcsőde nem indult, de több család magánbölcsődéztetése részleges költségeinek támogatási kérelmét támogatták, amit ezúton köszönünk minden érintett nevében! Elfogadható tüneti kezelés, de nem rendszerszintű megoldás, ezért kérjük, hogy foglalják össze, hogy miként és mikortól tervezik megoldani a helyiek bölcsődei igényeinek mielőbbi kielégítését?

Átláthatóság

Egyesületünk az elmúlt két évben számos alkalommal közérdekű adatigényléssel jutott csak információkhoz fontos közügyekben, Jegyző úr közreműködését ezúton is köszönjük. Az adatigénylések szükségtelenek lennének, ha az önkormányzat honlapján elérhetőek lennének időben a megfelelő, teljeskörű döntéselőkészítő anyagok. Legalább azokban a témákban, amik a helyi lakossági csoportoknak fontos témák. A nyilvánosság nem ellenségük, sőt szövetségesük is lehetne, ami a döntéseket megtámogatja, legitimálja. Terveznek-e változtatni ezen, hogy időben, könnyen elérhetően és teljes körűen megjelenjenek a pilisborosjeno.hu oldalon a különféle döntéselőkészítő anyagok, szakértői anyagok, és az önkormányzat jelenlegi és jövőbeli mozgásterét befolyásoló szerződések?

M0

 • Kapott-e lakossági megkereséseket, segítségkérést a Bécsi úti falurészből az M0-s miatt és hogyan tud segíteni számukra?
 • Milyen fórumokon és milyen módon, milyen eredménnyel képviselik a Bécsi úti településrészen élő falubeliek érdekeit az alagútból náluk kibukkanó M0-ás körgyűrűszakasz várható környezeti, egészségügyi terhelése miatt?
 • Vannak-e az érdekérvényesítő tevékenységének eredményei és ha igen melyek ezek és elégedett-e velük?
 • Milyen fórumon, kommunikációs csatornán tájékoztatja a lakosságot a beruházás fejleményeivel kapcsolatban?