„Élni kell a lehetőséggel – és fogunk is!”

Interjú Tömöri Balázs polgármesterrel

Az új polgármester és a képviselő-testület munkába állt. Tömöri Balázst arról kérdeztük, hogy milyen állapotokat talált a hivatalban, valamint arról, hogy milyen ügyeket sikerült jó irányba mozdítani.

ZSR: Valószínűleg nem számítottatok ilyen arányú győzelemre; szerinted miért alakult így a szavazás?
TB: Úgy gondolom, hogy a falu lakói megértették, hogy teljesen másként szeretnénk vezetni a települést, és azt együtt, a tudásunkat, tapasztalatainkat és erősségeinket összerakva tudjuk hatékonyan megtenni. Meggyőződésem, hogy nagyon fontos szerepe volt az év elejétől kiadott Zsákfalvi Riporternek is ebben, mert közvetlenül szólította meg a lakosságot. Sok visszajelzést kaptam arra vonatkozóan is, hogy nagyon sokat számíthatott a szakértői tabló is azok képeivel, akik vállalták, hogy segítik a munkánkat, ha önkormányzatra kerülünk.
Nagyon örültünk a győzelemnek, mert sokan, több ezer órát dolgoztunk a választásokig azon, hogy a korábbi önkormányzat döntéseit, politikáját kövessük, véleményezzük és kritizáljuk, illetve azon, hogy hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat gyűjtsünk szociális, egészségügyi, ifjúsági, településfejlesztési, falugondnoki és egyéb területeken. Megérte a rengeteg befektetett munka! A lehetőséget megkaptuk, amiért az egyesület képviselőivel együtt nagyon hálásak vagyunk mind az egyesületi tagoknak és önkénteseknek, mind a falu teljes lakosságának! Élni kell a bizalommal, a lehetőséggel – és fogunk is!

ZSR: Megtörtént-e az átadás-átvétel, és milyen körülmények között zajlott?
TB: Megtörtént, a Kormányhivatal képviselőjének jelenlétében zajlott. Ez azonban az átadandó információk mennyisége okán nem lehetett mély, minőségi átadás-átvétel. Sem tartalmában, sem teljességében nem vizsgálhatók az átadás-átvételi folyamatban az átadott anyagok – a hiányosságokat utólag kell feltárni. Ez zajlik most. A 22 kérdésünkre dr. Szabó korábbi jegyző úr vezetésével, illetve Küller úr közreműködésével összeraktak a hivatal munkatársai egy hatalmas iratmennyiséget. Ezt azóta használjuk: dolgozzuk fel a hasznos információkat, illetve kutatjuk a hiányzókat.
Súlyos hiányosságokból itt is van bőven: az éves költségvetési beszámolókból nincs egyetlen aláírt példány sem, a leltárakkal is gondok vannak, és a mérlegben szereplő összes eszközt, forrást és kötelezettséget tételes leltárral kell alátámasztani, amit szintén nem kaptunk meg. A Falugondnokság leltára akár kabarénak is elmenne – csakhogy az elvárásokkal nekünk kell szembenéznünk kőkorszaki eszközállománnyal.
Több kérdésünkre nem kaptunk érdemi választ, volt olyan, amire csak egyetlen, majdnem üres lapot annyi szöveggel, hogy “A dokumentáció nem fellelhető”, mint például az utak műszaki és minőségellenőrzési dokumentumait feszegető kérdésünk esetében.

ZSR: Milyen nagyobb ügyeket tudtatok eddig átnézni, vagy legalább megkezdeni a vizsgálatukat, és ezekről lehet-e már valami biztosat mondani?
TB: A legnagyobbat emelném ki: az átadás-átvételi dokumentumok vizsgálata közben kézbesítették a Magyar Államkincstártól és a Belügyminisztériumtól érkező felszólítást, hogy támogatás jogosulatlan használata miatt az önkormányzat fizessen vissza több mint 116 millió forintot a 2016-os konszolidációs pályázati pénz 142,7 millió forintos összegéből, amely pénzt azon falvaknak adtak, amelyeknek nem volt hitele. Sajnos nem sikerült jogszerűen, időben felhasználni, ezért úgy tűnik, hogy nem sok esély mutatkozik a visszafizetés elkerülésére. Az útépítések ügye körül hatalmas a káosz, ráadásul azok az emberek távoztak, akik ezt kizárólagos hatáskörben vitték: a polgármester, a jegyző, a megbízott gazdasági vezető – úgyhogy a hivatali munkatársakkal együtt nyomozzuk a dossziékat, a kontaktokat, sőt a számlákat is, amelyekkel kapcsolatban szintén súlyos problémák látszódnak.
Használatbavételi engedélyek sajnos egyik útnál sincsenek, amelyek megléte viszont nemcsak a 2016-os, hanem a 2015-ös konszolidációs pályázati pénzek elszámolásának is feltétele. Ha nincsenek, hiába adtuk ki a pénzeket az útépítésre, útjavításra; vissza kell fizetni – s ez két pályázatra nézve összesen mintegy 224 millió forint. Hab a tortán, hogy az Ezüsthegyi út esetében még a jótállási időből is sikerült kicsúszni, s nem találtuk nyomát annak, hogy a hibák javítását hivatalosan kérte volna az önkormányzat a kivitelezőktől – a most megválasztott önkormányzat figyelni fog arra, hogy ezt a hibát ne kövesse el.

ZSR: Lehet-e már látni legalább nagyjából az anyagi helyzetünket? Mennyi pénz van a falu kasszájában, mennyi a falu tartozása, illetve kötelezettségvállalása?
TB: Azt kell hogy mondjam, hogy egyáltalán nem állunk jól. Még nem látom 100%-os tisztasággal, még szinte minden egyes nap végén voltak változások, de ha összeáll a teljes, valós kép, akkor kommunikálni fogjuk. Elsősorban azok után, ha végérvényesen eldől, hogy vissza kell-e fizetnünk a 224 milliós konszolidációs pályázati pénz bármekkora részét.
Elmondható, hogy – a kártérítési pereket most nem is számítva – az összes önkormányzattal szembeni követelés mértéke akár a rendelkezésünkre álló pénz mennyiségét is elérheti.

ZSR: Van-e már új jegyző?
TB: Oláh Tibor korábbi jegyző referens dolgozik jelenleg megbízott jegyző pozícióban. Megjelentettünk egy álláshirdetést nyilvános jegyző pozícióra, amelyre várjuk a pályázókat. Minél előbb szeretnénk motivált, jó szakemberekkel megerősíteni a hivatalt. Köszönjük, ha terjesztik az álláshirdetéseket: kozigallas.gov.hu.

ZSR: Találtatok-e már csontvázakat?
TB: Az útépítési pályázatokon kívül van még pár sürgősen kezelendő ügy, az biztos.
Az önkormányzati bérlemények helyzete például igen kaotikus: felül kell vizsgálni a legtöbb szerződést, mert a többségüknél lejárt szerződések, bérletidíj- és rezsitartozások, a szerződésekben a rezsifizetési előírás elmaradása, át sem vett bérleti szerződés és kézbesítetlen számlalevelek is előfordultak. De a vagyonkataszter állapota és az adóbeszedés hatékonysága is az azonnal fejlesztendők közé tartoznak, mert első rátekintésre mind az építményadónál, mind a telekadó tekintetében legalább 400-400 “feldolgozás alatt” lévő, tehát esetlegesen adót nem fizető lehet, amivel a közeljövőben egyesével foglalkozunk.

ZSR: Milyen folyamatokat tudtatok már megkezdeni? A zebráról például már jó hírek érkeztek.
TB: Valóban, 48 órán belül megkértük a Magyar Közút hozzájárulását az iskolai gyalogátkelőhöz, épp most készülünk közvilágítás-fejlesztésre ajánlattételi felhívást kiadni, mert a közvilágítás fejlesztése is feltétele a zebrának. A szakértő szülők és önkéntesek nélkül nem tudnánk ebben a témában ilyen gyorsan haladni: köszönjük a munkájukat!
Ilyen szintű személyi változás a sokat látott hivatali dolgozók szerint a közelmúltban nem volt Pilisborosjenőn. Az összes banki aláíró személye megváltozott, és ez nagyon megnehezítette az első pár hetet. Megváltozott a gazdasági vezető, a jegyző, az alpolgármester és a polgármester személye. Így új aláírási címpéldányok és banki engedélyek szükségeltettek. Ezek beszerzéséig nem tudtunk utalni, ami miatt több számla végösszege késedelmes fizetéssel kerülhetett csak elutalásra. Itt köszönném meg az érintett személyek és cégek türelmét!
Üzemorvossal szerződtünk, aki az önkormányzat alkalmazásában állókat vizsgálja – az óvónők számára szükséges vizsgálatokat haladéktalanul el is kezdte. Ez is egy régóta halogatott ügy volt.
Megállapodtunk a téli hóeltakarításról, kiírtuk az álláshirdetéseket a megüresedő hivatali pozíciókra, filmes stábbal bérleti szerződést kötöttünk, fogadóórán útépítések károsultjaival egyeztettünk, műszaki bejárást kezdeményeztünk a még garanciális útépítések jótállásainak érvényesítése céljából.
Számomra nagyon pozitív, hogy a maradó hivatali munkatársak többsége igen motivált, és szeretne segíteni, hogy a kampányban tett ígéreteinket beválthassuk. Ez mindennek az alapja, de az ügyfélbarát, korszerűbb hivatalnak feltétlenül.
Bevezettük az úgynevezett Hivatali Hétindítókat, ahol az előző hét tanulságairól, tapasztalatairól beszélünk, illetve az aktuális hét legfontosabb teendőit beszéljük át hivatali csoportonként. A képviselő-testületi üléseket követően közösen átbeszéljük a megszületett döntéseket és azok hatását a hivatali munkára – az elmúlt években ez sajnos elmaradt, jobb esetben a folyosói beszélgetésből értesültek erről a dolgozók.
Komlós Tibor vezetésével már most több kisebb, de bosszantó műszaki ügyet kezeltünk, úgymint riasztó elhallgattatása, zárak javítása. A Falugondnokság reformját tervezzük, mert mind a körülmények, mind a rendelkezésre álló eszközök, mind a személyi állomány jelentős erősítésre, javításra szorul. Mindössze két munkatárssal vettük át a falugondnokságot, akik ráadásul – élethelyzetükből fakadóan – az összes lehetséges falugondnoki feladatnak csak egy részét tudják elvégezni. Az első nap reggelén azzal szembesültem, hogy aznaptól nincs megoldva az idősek ürömi idősek klubjába szállítása, illetve az idősek szociális ebédjének kiszállítása. Sőt, működő önkormányzati gépkocsi, jármű sincs. Azóta önkéntesek szállítják az időseket, amiért nagyon hálás vagyok, mert egy kis időt és lehetőséget ad, hogy átgondoljuk, hosszú távon hogy volna jó megoldani a kérdést. Az biztos, hogy nagy segítség lesz az a Seat Toledo személygépkocsi, amelyet Buzás István közbenjárásával használhatunk erre a célra.
Eközben képviselőink döntően azon dolgoztak, hogy saját szakterületükön ismerkedjenek a helyzettel, a dokumentumokkal, illetve a közeljövő falusi eseményeit szervezik, valamint az új testület új Szervezeti és Működési Szabályzatát szövegezték, új bizottsági struktúrát dolgoztunk ki. Igen sok dolog zajlik most egyszerre.

ZSR: Az online felületeken rendszeresen írsz a munkátokról. Most nyilván nem ez a legfontosabb teendő, de körülbelül mikorra várható az önkormányzati kommunikáció megújulása?
TB: Még oda sem tudtam annyit írni, amennyit szeretnék, vagy jónak, elégségesnek gondolnám. Ezen nagyon hamar szeretnék változtatni, de eddig tényleg minden energiát, figyelmet, fókuszt elvitt az átadás-átvétel feldolgozása, a visszafizetendő útpályázatok, a legsürgősebb jogi ügyekben a szálak felvétele, az eltávozott munkatársak által hagyott űr kezelése és minden más hivatali folyamat és ügy, amiről még nem tudtam beszámolni.

Kis türelmüket kérjük még ennek kapcsán!

Készítette a 2097 Csoport Egyesület
Kommunikációs Munkacsoportja

Polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok:

Tömöri Balázs (2097 Csoport Egyesület) 1 280 (66.46%)
Küller János (Összefogás Pilisborosjenőért) 527 (27.36%)
Gergely György (PBJ Patrióták) 119 (6.18%)

Képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok:

Dömötörfy Zsolt (2097 Csoport Egyesület) 1 236 (64.44%)
Buzás István (2097 Csoport Egyesület) 1 231 (64.18%)
Antonovits Bence Dániel (2097 Csoport Egyesület) 1 215 (63.35%)
Komlós Tibor (2097 Csoport Egyesület) 1 209 (63.03%)
Bozsódi Borbála (2097 Csoport Egyesület) 1 201 (62.62%)
Bubik Szabolcs (2097 Csoport Egyesület) 1 183 (61.68%)
Dr. Kucsera László (Összefogás Pilisborosjenőért) 441 (22.99%)
Heves László (Összefogás Pilisborosjenőért) 412 (21.48%)
Varga István Csaba (Összefogás Pilisborosjenőért) 395 (20.59%)
Bereczkiné Szendrey Éva (Összefogás Pilisborosjenőért) 385 (20.07%)
Takács József (Összefogás Pilisborosjenőért) 355 (18.51%)
Bakk Tibor (Összefogás Pilisborosjenőért) 333 (17.36%)
Jakab Csaba (FIDESZ-KDNP) 268 (13.97%)
Gergely György (PBJ Patrióták) 253 (13.19%)
Peltzer Ferenc (PBJ Patrióták) 220 (11.47%)
Becske István Imre (PBJ Patrióták) 181 (9.44%)
Fenyák Lajos (PBJ Patrióták) 155 (8.08%)
Endrődi-Mike Attila Miklós (PBJ Patrióták) 136 (7.09%)
Lipovits Dániel (PBJ Patrióták) 114 (5.94%)

Kedves Pilisborosjenőiek!

Képviselőjelöltjeinkkel együtt nagyon-nagyon köszönjük a bizalmat, az Önök elsöprő erejű támogatását! Nagyon hálásak vagyunk érte, úgy érezzük, hogy megérte a sok-sok befektetett munka, idő, energia, amit a falu ügyeinek alapos megismerésére, a faluvezetés megismerésére szántunk! Kőkemény időszak van mögöttünk, de tisztában vagyunk vele, hogy most jön csak a java!
Gratulálunk a többi indulónak; Gergely György csapatának, Küller János csapatának és Jakab Csaba egyéni képviselőjelöltnek is!
Egyértelmű számunkra, hogy a jövőben TELJES PILISBOROSJENŐT kell képviselnünk, nem csak a szavazóinkat. És fogjuk is: temessük be együtt az árkokat, térjen vissza a normalitás, és nézzük azt, ami a közös, s ne azt, ami elválaszt!
Hálás köszönettel megtisztelő bizalmukért a 2097 Csoport Egyesület jelöltcsoportja nevében,

Tömöri Balázs

A fenti cikk a Zsákfalvi Riporter 2019/9 számában jelent meg.

A teljes kiadvány letölthető innen: https://2097.hu/zsakfalvi/