Magas helyi adókat fizetünk, de a beszedési arány alacsony

Március 18-ig kellett befizetnünk a helyi építményadó és telekadó első félévi összegét. A 2097 Csoport Egyesület gazdasági munkacsoportja utánajárt, hogy mennyire eredményesen szedi be Pilisborosjenő Önkormányzata a helyi adókat.

A helyi önkormányzatok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján jogosultak a területükön lakással, üdülővel, telekkel rendelkező magánszemélyektől, illetve az ott működő vállalkozásoktól helyi adót beszedni. A helyi adók típusát és maximális mértékét központilag határozzák meg, ettől az önkormányzatok — amennyiben anyagi forrásaik ezt megengedik — legfeljebb a lakosok és vállalkozók számára kedvező irányban térhetnek el. A helyi adóknak több fajtája van. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó és a telekadó, léteznek ún. kommunális típusú adók (amelyet az önkormányzati lakásban élők fizetnek), továbbá idegenforgalmi és helyi iparűzési adó, amelyet a vállalkozások fizetnek.

A helyi önkormányzatok feladata további két adónem: a gépjárműadó, illetve a termőföld bérbeadása után fizetendő személyi jövedelemadó beszedése is. Ezen két adónemek nagy részét azonban a központi költségvetésbe kell befizetniük, tehát elsősorban nem a helyi bevételeiket gyarapítja.

A 24/2019. sz. Képviselőtestületi előterjesztésben szereplő beszámoló tartalmazza, hogy 2018-ban hogyan alakultak Pilisborosjenő adóbevételei az előirányzatokhoz képest. Az előterjesztésben szereplő adatokból az derül ki, hogy igen nagy eltérés mutatkozik az előírt és a ténylegesen befizetett adók tekintetében. A 385 millió forint összegű előirányzott adóhoz képest mindössze 208,9 millió forint összegű adó folyt be. Ennek legfőbb oka az, hogy az építményadónak alig 50,9%-a, míg a telekadónak csak 24,8%-a folyt be. A sikertelen adóbeszedési gyakorlat tehát önmaga csak 2018-ban közel 177 millió forintos hiányt eredményezett. Ez az összes előirányzott adóbevétel 46%-a.

Az alacsony építmény- és telekadó beszedési arány azért okoz különösen nagy problémát, mert ezek a bevételek a falu költségvetésében jelentős arányt képviselnek, ezért nagyon fontosak. A 2018-as évi gazdálkodás zárszámadása ugyan még nem elérhető, a 2017-es év gazdálkodásának elemzéséből az derül ki, hogy Pilisborosjenő összes bevétele 2017-ben 511 millió forint volt. Ebből 223 millió forintot tett ki a ténylegesen befolyt helyi adók összege, és 228 millió forint volt az állami költségvetés által juttatott forrás, míg további 60 millió forint egyéb bevételekből származott. Ebből látható, hogy a helyi adók az összes bevétel mintegy felét teszik ki. Az előirányzott helyi adók eredményes beszedésével tehát jelentős bevételnövekedést érhetne el az Önkormányzat. A 2097 Egyesület levélben fordult az Önkormányzathoz, hogy választ kapjon az alacsony beszedési arány okaira.

Adóügyeink

Képaláírás