A falu környéki fakivágásokról

Az elmúlt hetekben többen aggódva kerestetek a Várvölgy felett, a falu közelében fekvő erdőben zajló fakivágások kapcsán közvetlenül, sőt a Facebook-on is elindult erről beszélgetés. Köszönöm a megtisztelő bizalmatokat! Rövidre zárandó a találgatásokat, megkerestem a terület kezeléséért felelős Pilisi Parkerdő Zrt., akik hamar és részletesen reagáltak is a felvetésekre. Sőt, a napokban 2019-es terveikről informálták az önkormányzatot is, ami megjelent a pilisborosjeno.hu holnapon – aminek nagyon örülök. Ahogy értem ezek alapján három erdőrészletet érintenek erdészeti “belenyúlások”, gyérítések. Tudom, hogy többen örülnénk annak, ha a Várvölgy és a falu környékén is mind több olyan területet jelölne ki a Pilisi Parkerdő, amit örökerdőként kezel. Meggyőződésem, hogy lehet velük erről tárgyalni, egyeztetni, eszmét cserélni – mindennek az alapja a korrekt párbeszéd. A levélváltás azt mutatja, hogy erre jó esély van.    

From: Tomori Balazs <tomorib@gmail.com>
Sent: Wednesday, January 2, 2019 7:00 AM
To: Informacio <informacio@pprt.hu>
Subject: BÚÉK, elismerés és lakossági aggodalom/kérdés

Tisztelt Pilisi Parkerdő!

Először is: Pilisborosjenői helyi lakosként, tehát szomszédjukként kívánok Önöknek békés, boldog új esztendőt!

Egyúttal szeretnék gratulálni a Pilisi Bioszféra Rezervátum státuszának UNESCO általi megerősítése érdekében tett sikeres tevékenységükhöz is!

Azt is nagy örömmel olvastam, hogy 2018-ban újabb 530 hektárral nőtt az örökerdők területe a Pilisi Parkerdőben! Több helyi és más természetvédelemmel is foglalkozó civil szerveződés tagjaként és rendszeresen kiránduló polgárként is úgy gondolom: erre van az előre, nagyon jó irány! Év végén egy közösségi oldal helyi, pilisborosjenői csoportjában merült fel egy kérdés, ami nagy turbulenciát okozott és amivel kapcsolatban gondoltam, hogy közvetlenül Önökhöz fordulok.

A kérdés így szólt: miért végez a Pilisi Parkerdő a Várvölgy fölött, a Kevélyhegy lábánál több hektáron tarvágást? Örömmel vennénk az indoklást, a szakmai információkat, mert rettenetesen elkeserítő látvány!

A csatolt fotók alapján úgy látjuk, hogy a kitermelés talán még 2017-ben történt, de a kivágott fák darabolása mostanában történt/történik.

Köszönöm megtisztelő válaszukat! Tisztelettel,

Tömöri Balázs

2097 Pilisborosjenő, Fő utca 63.

Légifelvételek a fakitermelés előtt és után

Légifelvétel a fakitermelés előttLégifelvétel a fakitermelés előtt

A Pilisi Parkerdő válaszlevele

From: Informacio <informacio@pprt.hu>
Date: Fri, Jan 11, 2019 at 9:09 AM
Subject: RE: BÚÉK, elismerés és lakossági aggodalom/kérdés
To: Tomori Balazs <tomorib@gmail.com>

Tisztelt Tömöri Balázs Úr!

Köszönjük szépen az újévi jókívánságokat és hasonlóan mi is Boldog Új Évet Kívánunk! A levelében foglalt kérdésekkel kapcsolatban Társaságunk az alábbi válaszokkal tud szolgálni:

A területen végzett munka nem tarvágás, hanem egy fokozatos erdőfelújító vágás utolsó lépcsője, a terület folyamatos termőképességét a cserjeszintben/gyepszintben lévő, már megtelepedett, csemeték biztosítják. Az eredeti állomány javarészt a múltban (kb.90-95 éve) valóban tarvágásos gazdálkodás után tuskósarjakból keletkezett és csupán néhány fafajt tartalmazott (javarészt csertölgyet), melyben a fák egészségi állapota az erdő 90 éves korára leromlott és magtermő képességük is egyre gyengébb. Az erdőfelújítás során több ütemben végrehajtott anyaállomány eltávolítás és közben az újulati szint (csemetés) nevelése történt (2013.,2016.,2018. a beavatkozás évei), ennek következtében a területet borító csemetés megfelelő fényhez és tápanyaghoz jut. A felújítás során mag eredetű elegyes erdőt nevelünk a sarj eredetű elegyetlen helyett, mely csertölgy, kocsánytalantölgy, molyhostölgy, barkóca berkenye, madárcseresznye, virágos kőris, gyertyán és vadkörte fafajokból áll, jóval fajgazdagabb mint a eredeti állapot.

Az Ön tájképi/lakókörnyezeti változással kapcsolatos aggodalmát messzemenően megértjük, azonban tudni kell azt is, hogy ezek az öreg sarjeredetű állományok nem tarthatók fenn hosszú ideig.

A sokszor több generációs, esetenként több száz éves tuskók nem képesek hosszú életciklusú „örökerdő” állományok gerincét képezni.

Az erdőgazdaság jelentős társadalmi feladatai közé tartozik továbbá a lakosság tűzifával való ellátása is, ennek a szempontnak is meg kell felelnünk. Természetesen az arra megfelelő helyzetekben az örökerdő-gazdálkodás fokozatos bevezetését továbbra is szem előtt tartjuk.

Kérem válaszunk elfogadását, amennyiben további kérdések merülnének fel állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel:

Mészáros Péter

kommunikációs előadó

Pilisi Parkerdő Zrt.

honlap: www.parkerdo.hu

H-2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.

telefon: +36 26/598-000

telefax: +36 26/398-229

fakitermeles-pilisborosjeno

A területről nemrégiben készült kép