Petíció a Borosjenői-patak ügyében

Az elmúlt két hétben rengeteg lakossági visszajelzés érkezett, miszerint a patakmeder most folyó átépítése nélkülözi a környezetvédelmi, tájképi és közösségi szempontokat, ezért a munkálatok leállítását kérik. A 2097 Egyesület által 2018. július 5-re szervezett demonstárció és patakbejárás után az alábbi petíciót juttata el a Képviselő Testülethez.

A 2097 Csoport Egyesület, továbbá a 2018. július 5-ei demonstráció résztvevői nevében az alábbiakat kérjük Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő Testületétől:

  1. A patakmeder környezetét érintő folyamatban lévő munkálatok leállítását, kármentést!

A Budai úton a Híd utcáig tartó mintegy 60 méteres szakaszon, a Fő úton pedig a Mester utcánál már folyamatban vannak munkálatok. Ezekre az Önkormányzat vis maior keretből kapott állami forrásokkal rendelkezik, lefolytatta a közbeszerzést és megkötötte a kivitelezésre a szerződéseket. Az elmúlt napokban erre vonatkozóan egyre több információ látott napvilágot. Kész helyzet elé lettünk állítva, az alternatívák előtt a mozgástér korlátozott, ugyanakkor kármentésre, értelmes és szakszerű módosításokra még mindig van esély.
Felszólítjuk a Képviselő Testületet, hogy haladéktalanul kezdjen konzultációt az illetékes hatóságokkal, a kivitelezőkkel, patak rehabilitációval foglalkozó, ökológiai és tájépítészeti területen is jártas szakértőkkel és a lakossággal annak érdekében, hogy kompromisszumos megoldást találjunk az érintett partszakasz lehető legkörnyezetbarátabb rehabilitációjára.
Ha szükséges, éljen a vis maior keretből kapott források felhasználási határidejének meghosszabbítására vonatkozó lehetőségekkel!

  1. Teljes patak rendezési tervet – egységes, vízvédelmi, tájképvédelmi, környezetvédelmi koncepció mentén!

Annak érdekében, hogy a jelenlegihez hasonló helyzetet megelőzzük, elkerüljünk mindenképpen szükséges egy  egységes, vízvédelmi, tájképvédelmi, környezetvédelmi koncepció kidolgozása a patak teljes hosszára.
Felszólítjuk a Képviselő Testületet, hogy intézkedjen ezen koncepció kidolgozásáért. Vonja be ebbe a munkába akár a 2097 Egyesület által felkért szakértőket, köztük a pilisborosjenői Richter Flórát, valamint a helyi lakosságot is. Gondoskodjanak arról, hogy e koncepció kidolgozásakor egyaránt figyelembe vegyék a vízvédelmi, tájvédelmi, környezetvédelmi, tájképi és közösségi szempontokat is.

  1. Legyen a pataknak gazdája!

Legalább a vízvédelmi szempontból kritikus pontokon rendszeresen szükséges vizsgálni a falut átszelő patak medrét és a sürgős beavatkozásokat elrendelni, megvalósítani. Jelenleg a tavaly májusi özönvízszerű eső óta minden áteresz teljesen vagy részben el van tömődve hulladékkal, hordalékkal. Ez közvetlen veszélyt jelent a hidak statikai állapotára, a körülöttük lévő magán- és közterületekre is, de a károk mérsékelhetők, megelőzhetők!
Jelöljenek ki egy olyan személyt, aki a patak állapotát és a szükséges beavatkozási feladatokat rendszeresen figyeli, jelzi a Polgármester felé és koordinálja az elvégzendőket!

  1. Tájékoztatást, párbeszédet és együttműködést – közösen egy élhetőbb faluért!

A patak rehabilitáció első fázisának példája ismét rávilágított arra, hogy milyen fontos szerepe van a tájékoztatásnak, a párbeszédnek és az együttműködésnek abban, hogy a közösséget érintő fontos ügyekben értelmes, a közösséget leginkább szolgáló megoldások szülessenek. Az Önkormányzat és a Hivatal ebben a konkrét esetben is sokkal többet tehetett volna ez ügyben.
Kérjük a Képviselő Testületet, hogy a patakrendezés további szakaszainál, valamint további hasonló fajsúlyú, faluképet és tájképet megváltoztató ügyekben a jövőben ezt ne mulassza el!

2097 Csoport Egyesület és a 2018. július 5-ei demonstráció résztvevői