A 2097 Csoport Egyesület küldetése

A 2097 Csoport Egyesület küldetése Pilisborosjenő legfőbb értékeinek: természetbe ágyazottságának és falusias hangulatának, léptékének megőrzése, emellett kiemelt feladatunknak érezzük az itt lakók életminőségének javítását, Pilisborosjenő fenntartható fejlődésének beindítását, közösségeink fejlesztését. Tudjuk, küzdelmekkel teli, nagy munka lesz.

Tapasztalatunk szerint Pilisborosjenő lakói azért élnek éppen itt, mert szeretik a nagyváros közvetlen szomszédságában meghúzódó kicsiny falunkat, lenyűgözi őket annak természeti adottsága, környezete, falusias hangulata. Szeretik azt, hogy a falut szántók, legelők, szőlőültetvények és a Natura 2000 által védett pilisi erdők, nemzeti parki területek veszik körül. Szeretnek a természet ölelésében, a Nagy-Kevély lábánál élni. Szeretnek e szép tájban kirándulni, futni, kerékpározni. Szeretik az egyedülállóan szép levendulamezőt, a különleges Teve-sziklát, az Egri-vár romjait, a falut félkörben ölelő hegyvonulatokat.

Szeretnek falu méretű községben és közösségben élni. Szeretik azt, hogy ebben a faluban az emberek az utcán és a közösségi tereken köszöntik egymást, ismerik egymást, odafigyelnek egymásra.

Tapasztalatunk szerint az itt élők túlnyomó többsége nem szeretné, ha minden, a falu jelenlegi határait körülvevő zöldterület beépítésre kerülne. Nem szeretnének egy nagyra nőtt kisvárosban, Budapest elővárosában élni. Nem szeretnének az ürömiek sorsára jutni. A 2097 Csoport Egyesület mindezen értékek védelmében, és a falu lakóinak érdekei és igényei képviseletében határozottan és következetesen fellép.

Ennek érdekében:

Egyrészt minden, a falujáért tenni akaró polgártársunk bevonásával befejezzük az Önkormányzat által 2017-ben elkezdett, Pilisborosjenő 2050 megnevezésű településfejlesztési terv elkészítését, mely pontosan rögzíteni fogja, hogy Pilisborosjenő lakói milyen faluban szeretnének élni az elkövetkező emberöltőben.

Fellépünk az évek óta tapasztalható átláthatatlan döntéshozatal és a követhetetlen gazdálkodás megszüntetése, a lakó- és családbarát szolgáltató önkormányzati működés kialakítása érdekben.

Átnézzük és a lakossággal megismertetjük az önkormányzat által kötött településrendezési szerződések tartalmát, és megtesszük a szükséges lépéseket, ha a szerződés a közösség számára indokolatlanul hátrányos megállapodásokat tartalmaz.

Szeretnénk világossá tenni a falu jelenlegi vezetése és a 2097 Csoport Egyesület jövőképe közötti különbséget. A jelenlegi vezetés véleménye szerint a nagyváros terjeszkedésének – ami jellegtelen, alvóváros jellegű, mindent elborító lakóparkok létesítését jelenti – nem lehet ellenkormányozni. A 2097 Csoport ezzel nem ért egyet. Ezért harcba szállunk a falunk lakóövezeti méretét és lakosságszámát megtöbbszörözni kívánó ingatlanspekulánsok és azok érdekeit kiszolgáló Küller János polgármester és az általa irányított – Heves László, Bereczkiné Szendrey Éva és Varga István képviselők által biztosított – képviselő-testületi többség cselekedeteivel és mulasztásaival szemben. Tudomásunk szerint a jelenlegi testület nem kapott semmilyen felhatalmazást a választóktól, hogy a falu lakóövezeteit túlnépesítse és túlfejlessze. Jelenleg a polgármesterpárti képviselők esküjüket megszegve, nem a falu értékeit és nem a falu itt élő lakóinak érdekeit szolgálják.

Egyesületünk mindent el fog követni azért, hogy az elkövetkező években a falu lélekszáma a lehető legkisebb mértékben növekedjen, hiszen a jelenleg már beépítés alatt álló fejlesztési területek (pl. Lazarét, Napsugár lakópark) és a falu régebbi építési övezeteinek beépítésével így is 50%-os lélekszám növekedés várható, miközben a jelenlegi lakosság hétköznapi igényeinek kielégítéséhez a magas adók ellenére sincs meg a fedezet: sárosak és járhatatlanok az utak, a faluban nincsenek járdák, közterületeink elhanyagoltak, nincs bölcsőde, kinőttük az óvodát és a tornaterem nélküli iskolát…

A fentiek miatt Pilisborosjenő védelmében a leghatározottabban javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy oszlassa fel magát, s ezáltal adjon utat egy időközi választás kiírásának annak érdekében, hogy falunk Önkormányzatát olyan polgártársaink vezessék, akik a falunk értékeit és falunk lakóinak értékrendjét képviselik, s nem egyéni érdekeket kiszolgáló bábuk, akik a törvényesség látszatát keltve takargatják a sorozatos szabálytalanságokat.

Ezúton tájékoztatunk minden ingatlanspekulánst és befektetőt, hogy legkésőbb 2019 őszén megváltozik az Önkormányzat Képviselő-testületének összetétele, s a helyi jogalkotásban érvényre fogjuk juttatni a falu lakóinak akaratát, ezért ezúton kármegelőzési és kárenyhítési szándékkal felszólítjuk őket, hogy Pilisborosjenő településfejlesztési stratégiájának kialakításáig semmiképp ne fektessenek pénzt további lakóövezet-kialakítási és beruházási munkálatokba, mert az így befektetett pénzük nagy eséllyel soha nem fog megtérülni.

Végezetül közös munkára, cselekvésre hívjuk minden falunkban élő polgártársunkat annak érdekében, hogy közösen óvjuk meg falunk értékeit, falunk lakóinak érdekeit, és lakóparkok, lakótelepek építése helyett a jelenlegi élőhelyünket tegyük lakhatóbbá, közösen építsük, szépítsük azt. Bőven van mit tennünk.

2097 Csoport Egyesület