A 2097 Csoport Egyesület jelöltjeinek gazdasági programja

Pilisborosjenő jelenleg nagyságrendileg 400 millió forint rendszeres bevételből gazdálkodik évente. Ezt az összeget a falu el is költi az intézmények fenntartására (önkormányzat, óvoda, művelődési ház, hogy csak a legnagyobbakat említsük), illetve a karbantartási feladatokra.
Ha csak az évi 200 millió forintos központi költségvetési bevételből akarnánk fedezni a kiadásokat, akkor június végével elfogyna a pénz, és be is zárhatnánk minden intézményt. A „második félév költségeit” a falu lakosai (59 millió Ft építményadó és 37 millió Ft telekadó), illetve az itt működő vállalkozások (96 millió Ft iparűzési adó) fizették 2018-ban.

Miért szeretnénk, hogy ne nőjön tovább Pilisborosjenő lakosainak száma?

Az állam ugyanis a kötelezően ellátandó feladatokat finanszírozza, de nem növeli a támogatását automatikusan minden egyes új lakó beköltözésével(most a 2000–5000 fő közötti településkategóriában vagyunk). A lakosságszám növekedése az Önkormányzat számára azonban szinte azonnal jelentős kiadásnövekedést eredményez, amelyet az ezzel járó egyetlen bevételnövekedés, az új lakóházba költöző családok által befizetett építményadó (amely átlagosan évente 50 ezer Ft/lakóház) egyáltalán nem fedez. Ha a beköltöző családban van például egy óvodáskorú gyermek, a befizetett adó azonnal el is megy az ő óvodai helyének pótlólagos költségeire. És a fenti egyenlegből is látható, hogy ekkor még nem költöttünk a felmerülő plusz beruházásokra: a százmillió forintokba kerülő új utakra és járdákra, a közvilágításra, az utak takarítására (hóeltakarítás), egészségügyi ellátásra, zöldterületek karbantartására stb.
A megnövekedett feladatokkal járó kiadások messze magasabbak, mint az ideköltöző család által befizetett évi 50 ezer forint átlagos építményadó. Tisztán látszik, hogy a lakosságszám növekedése nem a megoldás, hanem a probléma maga: nem oldja meg a pénzügyi problémáinkat, de középtávon jelentősen növeli azt. A költségeket néhány évig ellensúlyozhatná az új fejlesztésekért a beruházók által – jó esetben – fizetendő egyszeri összeg, de sajnos Pilisborosjenőn nem ez a gyakorlat, és mi a falunkat nem évekre, hanem évtizedekre szeretnénk felelősen tervezni!

Mi a megoldási javaslatunk?

Az iparűzési adó bevételek növelése

Ez az a bevételi forrásunk, amely nem jár a költségek (és a lakosságszám) direkt növekedésével. A kijelölt gazdasági területeket (Budai Tégla, Ürömmel határos területek) az M0 építése miatt is vonzóvá lehet és kell tenni környezetet kímélő ipari és szolgáltatói vállalkozások megtelepülésére. Meg kell vizsgálnunk, hogy egy ilyen méretű, elhelyezkedésű település mekkora iparűzésiadó-bevételt képes elérni.

Profi pályázatmenedzsmentrendszer bevezetése

A fejlesztések szinte egyetlen forrása ma a pályázati rendszer. Ebben Pilisborosjenő sajnos nem sikeres település: a Hírmondó alapján 2018-ban 2,2 millió forint pályázati pénzt nyertünk. Sok falu példája bizonyítja, hogy előkészített tervekkel és jó koncepcióval rengeteg forráshoz lehet hozzájutni. Minden pillanatban, minden lehetséges célra rendelkeznünk kell „azonnal beadható” pályázati tervekkel. A következő években jelentősen nőni fog a közvetlenül Brüsszelből pályázható források aránya, ami tovább erősíti, hogy stratégia mentén, kezdeményező módon kell jelen lennünk, és elfogadott települési stratégiába illeszkedő, szakszerű, kész pályázati tervekkel kell rendelkeznünk!

A falunk adóadminisztrációjának modernizálása

Sajnos nem látjuk részleteiben az Önkormányzat könyvelését, de Küller János is elismerte a fórumán, hogy jelentős hátralék van az adóbeszedésben. El kell érjük, hogy a kivetett adót mindenki megfizesse.

A helyi gazdaság erősítése

Az itt lakók által működtetett vállalkozások rengeteg közös haszonnal járnának: itt tartják a fiatalokat, növelik az iparűzésiadó-bevételt, építik az élő kapcsolatokat a falun belül, a helyben dolgozók mentesülnek a napi ingázástól és, legfontosabbként, segítenek a falu karakterének, „ízének” alakításában. Ez pedig minden sikeres település közös ismérve. Önkormányzatként ezért szükséges ezeket a kezdeményezéseket támogatnunk.

A 2097 Csoport Egyesület jelöltjei a fenti irányok mentén tervezik Pilisborosjenő gazdasági életét vezetni.

Az első év – azonnal elindítandó – kezdeményezései

Elindítjuk Pilisborosjenőn az „üvegfalu” programot. Nyilvánossá és közérthetővé tesszük a szerződéseket és a teljes gazdálkodást.
Profi pályázatmenedzsment-rendszert hozunk létre annak érdekében, hogy minden megnyíló pályázati lehetőséggel élni tudjunk.
Az adóbeszedés jelenleg alacsony hatékonyságát jelentősen növeljük naprakész adminisztrációval, a dolgozók motiválásával, valamint az informatikai rendszer lehetőségeinek jobb kihasználásával.
Vagyonleltárt készítünk az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök; földek, épületek, építési jogok, és a korábbi elhibázott szerződések miatt keletkezett peres kockázatok reális értékével.
A fejlesztési területek mindegyikénél megvizsgáljuk a kötelezettségvállalásokat, átfogó és szakszerű, hosszú távú, gazdaságossági számításokkal is megalapozott döntéseket hozunk. Ha indokolt, a már megkötött megállapodásokat újratárgyaljuk a közös megoldást keresve.

A középtávú tervek

Terveket dolgozunk ki és valósítunk meg a meglévő vagyontárgyak (volt iskola, Szedmák-ház, önkormányzati földterületek) hasznosítására. A tervezésbe bevonjuk a helyi lakosságot.
A helyi vállalkozásokkal közösen megkeressük a helyi gazdaság élénkítésének lehetőségeit (felelős turizmus, helyi termékek értékesítése).
Egyszerűsítjük és pontosítjuk az adóbevallást.
Bevezetjük a részvételi költségvetést, ahol a választók közvetlenül dönthetnek a költségvetés egy részének felhasználásáról.
Befejezzük a Településfejlesztési Koncepciót, és az ebben megfogalmazott jövőképhez alakítjuk a Helyi Építési Szabályzatot és a Település Arculati Kézikönyvet is.