A közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó, jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségek

Nagy-nagyon sok közérdekű információ elérhetőségét kellene biztosítani a hatályos törvények alapján a közfeladatot ellátó intézményeknek, ilyen pl. az önkormányzat is. Az alábbiakban olvasható a lista.

Persze nem minden adatnak kell az Önkormányzat honlapján meglennie, használhatók adatközlésre más internetes felületek is, pl. a közadattár: http://www.kozadattar.hu/

 Adat megnevezése Az adat közzétételét előíró jogszabály
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv székhelye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv postai címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
Központi elektronikus levélcím 2011. évi CXII. tv.
A honlap URL-je 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2011. évi CXII. tv.
Az ügyfélfogadás rendje 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével 2011. évi CXII. tv.
Az egyes szervezeti egységek feladatai 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek beosztása 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve 2011. évi CXII. tv.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek beosztása 2011. évi CXII. tv.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
Az egyes szervezeti egységek vezetőinek elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve 2011. évi CXII. tv.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető faxszáma 2011. évi CXII. tv.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A testület létszáma 2011. évi CXII. tv.
A testület összetétele 2011. évi CXII. tv.
A testület tagjainak neve 2011. évi CXII. tv.
A testület tagjainak beosztása 2011. évi CXII. tv.
A testület tagjainak telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A testület tagjainak telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A testület tagjainak elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek székhelye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek postai címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2011. évi CXII. tv.
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je 2011. évi CXII. tv.
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának ügyfélfogadásának rendje 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet hivatalos neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet székhelye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet postai címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet honlapjának URL-je 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet tevékenységi körének leírása 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet képviselőjének neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok hivatalos neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok székhelye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok postai címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok alapító okirata 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok kezelő szervének tagjai 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv hivatalos neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv székhelye 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szervet alapító határozat 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv alapító okirata 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv működési engedélye 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv vezetőjének neve 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv vezetőjének telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv vezetőjének telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv vezetőjének elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A költségvetési szerv honlapjának elérhetősége 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve 2011. évi CXII. tv.
A szerkesztőség neve 2011. évi CXII. tv.
A szerkesztőség címe (földrajzi hely) 2011. évi CXII. tv.
A szerkesztőség telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A szerkesztőség telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A szerkesztőség postai címe 2011. évi CXII. tv.
A szerkesztőség elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A kiadó neve 2011. évi CXII. tv.
A kiadó címe 2011. évi CXII. tv.
A kiadó telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A kiadó telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A kiadó postai címe 2011. évi CXII. tv.
A kiadó elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A főszerkesztő neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a hivatalos neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a székhelye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a postai címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv honlapjának címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának ügyfélfogadás helye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának postacíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának ügyfélfogadás rendje 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök 2011. évi CXII. tv.
Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2011. évi CXII. tv.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 2011. évi CXII. tv.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése 2011. évi CXII. tv.
A hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 2011. évi CXII. tv.
A szerv illetékességi területe 2011. évi CXII. tv.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása 2011. évi CXII. tv.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 2011. évi CXII. tv.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata 2011. évi CXII. tv.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje 2011. évi CXII. tv.
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő) 2011. évi CXII. tv.
Az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 2011. évi CXII. tv.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok 2011. évi CXII. tv.
Az igénybe vehető elektronikus programok elérése 2011. évi CXII. tv.
Időpontfoglalás 2011. évi CXII. tv.
Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 2011. évi CXII. tv.
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmnak leírása 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díja 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjából nyújtott kedvezmények 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: név 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: formátum 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatkezelés célja 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatkezelés jogalapja 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatkezelés időtartama 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az érintettek köre 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az adatok forrása 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: a kitöltendő kérdőív (ha van) 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelés célja 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelés jogalapja 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az érintettek köre 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az érintettekre vonatkozó adatok leírása 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatok forrása 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatok kezelésének időtartama 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a továbbított adatok fajtája 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a továbbított adatok címzettje 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a továbbítás jogalapja, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is, 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelő neve 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatkezelő címe 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozó neve 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozó címe 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a tényleges adatkezelés helye 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozás helye 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) neve 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai, úgy mint: a belső adatvédelmi felelős (ha van) elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz a hozzáférés módja 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok másolatkészítésének költségei 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak témája 2011. évi CXII. tv.
A hozzáférés módja 2011. évi CXII. tv.
A kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntései előkészítésében az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntései előkészítésében az állampolgári közreműködés eljárási szabályai 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári véleményezésre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv üléseinek helye 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv üléseinek ideje 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv üléseinek nyilvánossága, látogathatóságának rendje 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv üléseinek napirendje 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv ülésének jegyzőkönyvei 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv illetve összefoglalói 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntéseinek felsorolása, a döntés elérhetőségének biztosításával 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) – Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával. 2011. évi CXII. tv.
A testületi szerv szavazásának adatai (ha ezt jogszabály nem korlátozza), döntésenkénti bontásban 2011. évi CXII. tv.
Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok 2011. évi CXII. tv.
Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota 2011. évi CXII. tv.
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától 2011. évi CXII. tv.
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával) 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok eredményei (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával) 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok eredményeinek indoklása (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával) 2011. évi CXII. tv.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 2011. évi CXII. tv.
A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység neve 2011. évi CXII. tv.
A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység telefonszáma 2011. évi CXII. tv.
A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység telefaxszáma 2011. évi CXII. tv.
A közérdekű adatok megismerése tárgyában az illetékes szervezeti egység elektronikus levélcíme 2011. évi CXII. tv.
Az adatvédelmi felelős (ha van) vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 2011. évi CXII. tv.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés időbeli változása 2011. évi CXII. tv.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó általános közzétételi lista 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok rendelkezésre álló formátuma 2011. évi CXII. tv.
A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 2011. évi CXII. tv.
A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke 2011. évi CXII. tv.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása 2011. évi CXII. tv.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai 2011. évi CXII. tv.
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2011. évi CXII. tv.
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2011. évi CXII. tv.
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek neve 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások célja 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások összege 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások megvalósítási helye (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond). 2011. évi CXII. tv.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) – és változásai 2011. évi CXII. tv.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések tárgya – és változásai 2011. évi CXII. tv.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések esetében a felek neve – és változásai 2011. évi CXII. tv.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések értéke – és változásai 2011. évi CXII. tv.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések időtartama (határozott időre kötött szerződés esetében); valamint az említett adatok változásai 2011. évi CXII. tv.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázati kiírások 2011. évi CXII. tv.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázók adatai 2011. évi CXII. tv.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint az elbírálásról készített emlékeztetők 2011. évi CXII. tv.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázat eredménye 2011. évi CXII. tv.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 2011. évi CXII. tv.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása 2011. évi CXII. tv.
Az azokra vonatkozó szerződések 2011. évi CXII. tv.
Közbeszerzési információk, úgy mint: éves terv 2011. évi CXII. tv.
Közbeszerzési információk, úgy mint: összegzés az ajánlatok elbírálásáról 2011. évi CXII. tv.
Közbeszerzési információk, úgy mint: összegzés a megkötött szerződésekről 2011. évi CXII. tv.
Megkötött közbeszerzési szerződések Kbt. 31. §
A közbeszerzés révén létrejött produktum (a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok) Kbt. 31. §
Az előzetes vitarendezéssel, jogorvoslati eljárással kapcsolatos adatok és dokumentumok Kbt. 31. §
A kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartás 210/2009. (IX.29.) Korm. rend.
Üzletek működési engedélyéről vezetett nyilvántartás 210/2009. (IX.29.) Korm. rend.
Szálláshelyekről vezetett nyilvántartás 239/2009. (X. 20.) Korm. rend.
Nyilvántartás a vásárokról, a piacokról és azok fenntartójáról 55/2009. (III. 13.) Korm. rend.
Nyilvántartás a helyi termelői piacokról 55/2009. (III. 13.) Korm. rend.
Közterületről elszállított gépjárművek nyilvántartása 55/2009. (X. 16.) IRM rend.
A közterület-felügyelet által üzemeltetett közterületi képfelvevők elhelyezésére és az általuk megfigyelt területre vonatkozó adatok 1999. évi. LXIII. Tv.
Nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről 23/2011. (III.8.) Korm. Rend.
A parkolási várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását tartalmazó nyilvántartás 1988. évi I. tv.
Az önkormányzat normatív határozatai 2011. évi CLXXXIX. tv.
Az óvodák felvételi körzete 2011. évi CXC. törvény
Az óvodák nyitva tartásának rendje 2011. évi CXC. Tv.
Parkoló társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés 1988. évi I. tv.
A zajövezeteket ábrázoló térkép 176/1997. (X.11.) Korm. rend.
A természetvédelmi kezelési terv tervezete 3/2008. (II.5.) KvVm rend.
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjtételei 2004. évi II. törvény a mozgóképről
Levegőminőségi terv és annak módosítása, felülvizsgálata 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek juttatásai 175/2009-es kormányrendelet
Környezeti állapotra (veszélyekre, környezetkárosító forrásokra) vonatkozó adatok, tájékoztatás 311/2005. (XII. 25.) Korm. Rend.
Esélyegyenlőségi terv 321/2011. (XII. 27.) Korm. Rend.
Integrált városfejlesztési stratégia 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet
Településfejlesztési koncepció 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet