Szedmák-ház: célszerű lenne összefüggéseiben átgondolni…

Lakossági javaslat

Tisztelt Önkormányzat!

 

A honlapon közzétett felhívásra röviden összefoglalnám a Szedmák házzal  kapcsolatban bennem felmerülő gondolatokat.

Gondolom, amikor az ingatlan megvásárlásáról döntés született, akkor voltak konkrét elképzelések a terület hasznosításáról. Kérdés tehát, hogy ezek a tervek mik voltak, ill. mi az oka annak, ha a megvételt megalapozó célok ma már lekerültek a napirendről?

Az ingatlan nyilvánvalóan kulcspozíciójú helyen van – a falu központjában önkormányzati tulajdonú telek és a tájház között, az iskolával szemben. Az elbontott épület a falu kevés helyen fellelhető, építészetileg egységes utcarészletének egy tagja volt – most fájó a hiánya.

Azt, hogy mi épüljön a helyén, nem hirtelen ötleteléssel, hanem egy átgondolt, lakossági javaslatokat is figyelembe vevő, sok tényezős  tervezési folyamatban kellene eldönteni. A terület jövőjéről való tervezésbe be kell vonni a szomszédos „Interprima” telket is.  Ehhez tudni kellene, hogy elköltözik-e az iskola, és mi lesz a helyén – ez olyan jelentős kérdés, ami tisztázása nélkül nem érdemes dönteni a terület sorsáról.

Jelenleg kényszerűen egy épületben van a polgármesteri hivatal és a művelődési ház, nincs helye a családsegítőnek, nincs tornaterme az iskolának, nincs megfelelő hely falupiacnak, szolgáltatásoknak, a faluközpont 2 db parkolóból áll. Kérdés, hogy a tájházat valamilyen együttműködési modellben a NNÖ-al nem tudja-e jobban kihasználni a falu egésze. Ebbe a tervezési folyamatba valóban be kell vonni a lakosságot, de szerintem oly módon, hogy hozzáértő szakemberek tárják föl a jelenlegi problémákat és a lehetséges alternatívákat, amiket a lakosság a megfelelő információk birtokában véleményezhet, ill. ezek ismeretében akár más alternatívákat is javasolhat.

Üdvözlettel:

Aczél Ferenc

Márton Áron utca 4.