A király meztelen. Hogyan tovább 2097 Mozgalom?

A király meztelen

Április 20-án a Képviselő-testület véleményezésre bocsátotta a HÉSZ módosítást. Ezen döntésével egyúttal tisztázta álláspontját:  nem fogadta el a 2097 Mozgalom azon kérését, mely a HÉSZ módosításának moratóriumára vonatkozott, hanem haladt tovább a 2000 óta tartó Küller-Sáhó nyomvonalon. A 2097 Mozgalom mindazon tisztességes, de naiv tagjai, akik eddig hittek abban, hogy Küller János a közérdeket szolgálja, most szembesülhettek azzal, hogy Küller János nem a közérdeket, hanem Sáhó Tibor magánérdekét szolgálja.

Sokan vannak közülünk, akik ezt már 17 éve látják, tapasztalják és tudják, de ennek ténye most válhatott világossá a 2097 Mozgalom minden tagja számára. Pedig falunkban köztudomású tény, hogy Küller János polgármester Sáhó Tiborral osztja meg közhatalmi funkciójából fakadó hatáskörét, melynek köszönhetően Sáhó Tibor:

 • rendszeresen egyeztet a Polgármesteri Hivatalban a Polgármester asztalánál;
 • a képviselői anyagokat korlátlanul látja, ismeri;
 • ismer minden olyan információt, amit nem kellene – bejövő, kimenő leveleket olvassa, ismeri és tudja a hivatali folyó ügyek állását;
 • hozzáfér a hivatali irattárhoz;
 • segít Küller János polgármesternek kiválasztani a Hivatal dolgozóit;
 • árnyék Műszaki Bizottságként ténykedik:
  • kisajátításokat javasol;
  • irányítja az útépítéseket;
  • irányítja a Település Rendezési Szerződések előkészítését, megkötését;
  • szaktanácsot ad éjjel-nappal Küller János polgármesternek;
  • csatorna és egyéb közmű kapacitásról tárgyal az Önkormányzat nevében;
  • a Földhivatalnál tárgyal az Önkormányzat nevében;
  • többet egyeztet a Település rendezési eszközök készítőjével, mint maga a  témáért felelős Küller János polgármester;
 • adórendeletet véleményez és készít.

Naivak voltunk, mert 2014-ben nem tudtuk, hogy amikor Küller Jánosra szavaznak a választópolgárok, akkor Vele együtt csomagban kapják Sáhó Tibort is. A HÉSZ mostani módosítása is szinte kizárólag a Küller-Sáhó páros üzleti érdekeit szolgálja. Ráadásul ennek fókuszában egy piacképtelen ingatlanfejlesztés áll: egy új falu építése a Malomdűlőn. Sajnos a 2000 óta eltelt 17 év sem volt arra elegendő a Küller-Sáhó párosnak, hogy szembesüljenek a valósággal: a Malomdűlő sok oknál fogva nem alkalmas lakóövezet kialakítására. Hiszen ki akarna a gyorsforgalmi úttá minősítendő 10-es út mellett, az MO alagútból kivezető szakaszának szomszédságában, az Auchan gazdasági bejáratára néző tájolással lakni? Ha az elmúlt 17 évben lett volna erre piaci igény, akkor Sáhó Tibor kapott volna fejlesztési hitelt a pénzintézetektől. Nem volt rá piaci igény, ezért soha nem kapott fejlesztési hitelt. Hiszen ez a terület inkább kereskedelmi, logisztikai, ipari övezetnek lehetne alkalmas az előbb említett kötöttségei miatt, mint lakóövezetnek. De ezt minden ésszerűen gondolkodó ember belátja, hisz a Budapestről kivezető összes főközlekedési útvonal mentén kereskedelmi, logisztikai, ipari övezetek alakultak ki az elmúlt 17 évben, s nem lakóövezetek.

Mivel lakóövezeti projektje hitelképtelen, emiatt kíván Sáhó Tibor az Önkormányzattal fejlesztési hitelt felvetetni közös vagyonunk és adófizetési képességünk terhére Küller János segítségével, mert neki erre a piacképtelen projektre a pénzintézetek egy lyukas garast sem adnak. Az Önkormányzatnak viszont adnak, persze nem erre a piacképtelen projektre, hanem a mi adófizetési képességünkre. Ha ezt a hitelt az Önkormányzat felveszi, akkor a jelenlegi adónál is sokkal többet fogunk fizetni, pedig a térség legmagasabb adószintje Pilisborosjenőn van.

Hogyan tovább 2097 Mozgalom?

A HÉSZ módosítása okán megalakult 2097 Mozgalom egyik alaptételévé vált, hogy az elmúlt 17 év településfejlesztési hibáit és bűneit érdemes lenne felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményeképpen egy új HÉSZ-t megalkotni. Ehhez azonban kellene egy olyan vízió, egy olyan településfejlesztési koncepció, mely azt tartalmazza, hogy a falu jelenlegi lakói – vagyis nem csak kizárólag a Küller-Sáhó páros – miként kívánják látni Pilisborosjenőt 2050-ben, mit hagynak gyermekeikre és unokáikra lakóhelyük élhetősége, természeti adottságának megőrzése vonatkozásában. A 2097 Mozgalom alaptétele erre tekintettel az lett, hogy a Képviselő-testület elsőként rendelje el a HÉSZ módosításának moratóriumát mindaddig, amíg a falu lakossága akár helyi népszavazás útján el nem fogadta a Pilisborosjenő 2050 Településfejlesztési Koncepciót, s csak ezen Településfejlesztési Koncepció birtokában és ezt leképezve kerüljön módosításra a HÉSZ.

Be kell látnunk, hogy ezt az alaptételét a 2097 Mozgalom még nem tudta elérni. Ám mindent meg kell tennünk, hogy gyermekeink és unokáink élőhelye védelmében el tudjuk érni. Ennek érdekében javaslom, hogy:

 • a 2097 Mozgalom tagjai kezdeményezzenek helyi népszavazást a HÉSZ módosítás moratóriumának elérése érdekében mindaddig, amíg szintén helyi népszavazással el nem fogadja Pilisborosjenő lakossága a Pilisborosjenő 2050 Településfejlesztési Koncepciót, mely minden ezt követő HÉSZ módosítás alapzata kell legyen;
 • a HÉSZ módosítási moratórium elérését követően a 2097 Mozgalom aktív közreműködésével kezdődjön el a Pilisborosjenő 2050 Településfejlesztési Koncepció kidolgozása, mely Településfejlesztési Koncepció elfogadására a 2097 Mozgalom tagjai kezdeményezzenek helyi népszavazást;
 • a 2097 Mozgalom tagjai alapítsák meg a 2097 Egyesületet annak érdekében, hogy a 2097 Mozgalomnak legyen egy jogi személyiséggel rendelkező aktora, amely jogi személy el tud járni az összes hivatalos eljárásban a 2097 Mozgalom tagjai nevében.

Mindezt azért javaslom, hogy közösen vessünk véget az elmúlt 17 év káros folyamatainak annak érdekében, hogy Pilisborosjenő fejlesztéséről szóló gondolkodás és döntés ne kizárólag két ember – Küller János és Sáhó Tibor – privilégiuma legyen, hanem Pilisborosjenő minden választópolgáráé.”