Dalosiné Molnár Ilona ny. főépítész asszony nyílt levele

Tisztelt Pilisborosjenőiek!

Ennek a honlapnak hangvétele, írásai, és az Önök hivatalában eltöltött hat év arra inspirál, hogy ebben a tárgykörben én is bekapcsolódjak, és némi kiegészítést/észrevételt tegyek.

Tudom, a falu nagy többsége az Önök által felvázolt településen kíván élni, azonban a most egyeztetés alatt álló, település rendezési terv (amelyet felkérésre áttekintettem) azonban nemcsak a vár, a bánya és az odavezető út két oldalán fekvő ingatlanok tekintetében tervez jelentős változtatásokat, hanem a kétszeresére emeli az “új falu”, a malomdűlő térségének beépíthetőségét is.

Amíg Önök a az Ófalut érintő változtatásokat észrevételezik, addig – ugyan úgy  mint 2002-ben – a malomdűlő térségének újragondolása, a beépítés paramétereinek emelése, vita nélkül fog átmenni, és érvénybe lépni. A 2002 óta meg nem valósult új településrész számára az új HÉSZ kétszeres beépítést tartalmaz mind magasságban, mind beépítésben.

Az 1999 és 2001 között lezajlott széles társadalmi egyeztetések alapján megszületett “jövőkép” közel sem hasonlít arra, ami most  Önök előtt áll. Kérdés: ki fogja a tervezett fejlesztést megvalósítani? Aki eddig?

Egy településfejlesztetőt csak a megvalósítható haszon érdekli, míg aki igazán egy településben gondolkodik, azt érdekli az is, hogy a létrehozható jobb életkörülmények milyen hatással vannak a már meglévő településre, mit okoz a település életében, megjelenésében és figyelembe veszi a fejlesztésből eredő környezeti károkat is.

Tudom, sokan tisztában vannak ezzel, hiszen ez a honlap megjelenésének célja/oka is.

Reményeim szerint segítettem gondolataimmal, üdvözlettel

Dalosiné Molnár Ilona
ny. főépítész