13+1 közérdekű kérdés Küller János polgármesterhez

Egyesületünk nemrégiben egy új kihívással szembesült. Megkaptuk az első olyan polgármesterünknek szóló beadványt (kérdésgyűjteményt), melyet eredeti szerzője – megelőzendő a szinte törvényszerűen bekövetkező megbélyegzést az esetleges további negatív következményeket – nem kívánt saját kezűleg leadni a polgármesteri hivatalban. Vállaltuk, hogy a 2097 Csoport Egyesület égisze alatt ezt megtesszük, mert a kérdések tartalmával és témájával egyetértünk.

Sajnálatos az a tény, hogy a falunkban el lehet jutni a bizalmi szint ilyen mélypontjáig – ebben is lesz hová fejlődni! Fontosnak tartjuk, hogy minél többen merjenek véleményt alkotni, merjenek megnyilatkozni. Az első – egyben legnehezebb – lépéseket azzal tudja ás fogja egyesületünk támogatni, hogy a szerkesztőségünkbe küldött panaszokat, észrevételeket, beadványokat tolmácsoljuk a polgármesteri hivatal felé, amennyiben azok tartalmával egyetértünk vagy legalábbis közérdekűnek gondoljuk őket.

Tisztelt Küller János polgármester úr!

Örvendetes változást tapasztaltam az elmúlt hónapokban, miszerint  kaphatunk Öntől tájékoztatást, ha érdeklődünk munkája felől, így én is szeretném feltenni a kérdéseimet épített környezetünkkel kapcsolatban. Amennyiben úgy találja, hogy egyes kérdések valamely képviselőtársához, hivatali szakértőjéhez tartoznak, akkor kérem, továbbítsa azokat nekik megválaszolásra.

Elöljáróban jómagam is szeretnék gratulálni, hogy megnyerte a vis maior forrásokat a település útjainak helyrehozatalára. Örülök továbbá, hogy megkezdték az önkormányzati utak rendberakását, bár még látszólag nagyon messze a vége. És annak is nagyon örülök, hogy az idő vas foga által megrágott Budai úti híd korlátját lakossági bejelentést követően gyorsan kijavították.

1. Beépítések = költséges infrastruktúrabővítési kényszer

Pilisborosjenő lassan teljesen be fog épülni, kijelenthetjük ezt a rengeteg folyamatban lévő vagy már belterületbe vont területet alapján. Az Ófaluban is több terület vár beépítésre (Lazarét, 013, Moderndorf, telekmegosztások, ikerházak, stb.) ennek kapcsán sok kérdés merül fel. Tudomásom szerint szennyvíz telep a mai napig ideiglenes használatbavételi engedéllyel működik 100% terhelés felett vagyis bővítése szükséges. Ezért szeretném tudni, hogy

 • készült-e számítás arra vonatkozóan, hogy a telekszám növekedés alapján milyen infrastrukturális bővítésekre van szükség?
 • készült-e költségvetés ezek várható költségeiről?
 • támogatja-e az állam az effajta bővítést 100% támogatás mellett?
 • ha az állam nem támogatja 100% –ban e beruházásokat, akkor tárgyalta-e már a képviselő testület, hogy a későbbiekben milyen forrásból (adóemeléssel vagy a befektető költsége)  fedezik az önrészt?

2. Telekszám növekedés = több 6 éves kor alatti gyermek 

A faluban nem ritka a 5-6 gyermekes család sem. A HÉSZ tervezet alapján több száz bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekre lehet számítani. Jelenleg bölcsőde nincs, óvoda, iskola maximális létszám felett működik, mint ez az utóbbi hónapokban igen élesen ki is rajzolódott.

 • készült-e terv a várható lakosságszám növekedésre?
 • készült-e számítás a várható igények alapján az óvoda bővítésének költségeiről?
 • az állam támogatja egy ujabb óvoda bővítését 100% támogatás mellett?
 • ha az állam nem támogatja 100%-ban a beruházást, szavazott-e a képviselőtestület, hogy a későbbiekben milyen forrásból (adóemeléssel vagy a befektető költsége)  fedezik az önrészt?

3. Telekszám növekedés = több 6-14 éves korú gyermek. 

A faluban sok a nagycsaládos, így az új területeken is várhatóan több gyermek várható ingatlanonként. A HÉSZ tervezet alapján több száz iskolás gyermekre lehet számítani.

 • készült-e terv az iskolás gyermekek elhelyezésére?
 • amennyiben az új iskola megnyitása szükséges, milyen forrásból történik (lakossági adóból vagy a befektető hozzájárulásából)?
 • informálták-e az állami iskola fenntartóit a várható népességszám alakulásról?

4. A Szedmák-ház 

a jelenleg hatályos HÉSZ szerint egy védendő helyi érték volt.

 • Készült-e terv és költségvetés az eredeti állapot helyreállítására, illetve különített-e el keretet az önkormányzat az újjáépítésre?
 • Mi a terve az önkormányzatnak az udvaron felhalmozott – a központi faluképet súlyosan romboló – építési törmelékre vonatkozóan és e tervek költségét ki viseli?

5. Helyi kezelésben lévő utak javítását az idén dicséretes módon az önkormányzat megkezdte. A kivitelező tájékoztatása szerint az útalap tartóssá válásához aszfalt rétegre illetve kopó rétegre van még szükség. Három év után ennek hiányában az elkészült útalap tönkremegy.

 • mikor várható az utolsó két réteg elkészítése?
 • különített-e el erre bármilyen összeget az önkormányzat?

6. Focipálya.

Tavaly a Fürdő köz sarkán épülő ház pince alapjának készítéséből kitermelt földet a foci pályára hordták. Addig volt egy nem tökéletes, de használható füves pálya.

 • Az önkormányzatnak milyen bevétele származott az így befogadott földből?
 • Jelenleg – és immár sajnálatos módon 2 éve! – használhatatlan focipályát mikor fejezi be az önkormányzat?
 • Felmérték-e előzetesen, hogy a tavasszal megítélt mintegy 2 milliós támogatásból képes-e befejezni a helyi labdarúgó egyesület a focipályát?
 • A Jenői Faló és a Lovarda utcai híd közötti megmaradt hulladék műfű hegyeket ki, mikor és milyen költségvetésből fogja ártalmatlanítás céljából elszállítani?

7. Összekötő út körüli kérdőjelek

Milyen indokok alapján szavazta meg illetve fizetett 24 millió forintot az önkormányzat a Pilisborosjenő központi és Pilisborosjenő 10-es úti részt összekötő út kiépítésére, annak tudatában, hogy a kivitelezés teljesen illegálisan (folyamatban van egy kormányhivatali eljárás) illegális termőföld elhordással, illegális szemétlerakás elhelyezésével végezték el?

 • Kérném, hogy pontosítsa a 24 millió forintos kifizetés kedvezményezettjét.
 • Az útépítés kapcsán hátrahagyott több 100 köbméternyi termőföld hegy elszállításának költsége kit terhel: a kivitelezőt vagy az önkormányzatot?

8. Sikerült-e Pilisborosjenő csatorna rendszerének tulajdonviszonyait, szolgalmi jogait teljes egészében rendezni?

9. Van-e terve az önkormányzatnak a járdák egységesítésére (jelenleg elég eklektikus a kialakítás), ahol használhatatlan vagy hibás, annak javítására? Mennyit költöttek járdák karbantartására, javítására a jelenlegi ciklusban?

10. Bojár Iván szerződésében több tétel szerepel, egyik tétel a településképi kiskönyv elkészítése. Az erre vonatkozó határidő már régen lejárt.

 • Tett-e bármiféle intézkedést az önkormányzat a szerződés teljesítésének elérésére?
 • Mekkora összeg került eddig kifizetésre?
 • Facebook (pilisborosjeno2050) csoport létrehozására illetve fenntartására havi 100.000+ÁFA irányzott elő Pilisborosjenő önkormányzata. Jelenleg ennek a csoportnak 164 tagja van. 2017 május eleji indulása óta kb. 35 db – nagyrészt átvett – hír jelent meg rajta. Véleményem szerint az oldal nem tölti be a neki szánt szerepet. Pontosan mennyit utalt át Pilisborosjenő önkormányzata a Facebook csoport létrehozására és fenntartására idén?

11. A lakossági véleményeket tartalmazó településképi kiskönyvben megfogalmazott igények milyen módon fognak belekerülni az új HÉSZ-be, ha az még el sem készült, noha szerintem pont ez lenne a lényege. Az új HÉSZ-ról szóló szavazást megelőző napon már kiderült, hogy a  lakosság által leadott szempontok, feldolgozásakor “technikai hibák” (több száz) léptek fel. Érdemes lenne tanulni a Szedmák-ház hibájából és a visszafordíthatatlan lépéseket először jól átgondolni.

12. Indokolatlan adómentességek

Miért előnyös az önkormányzatnak illetve ezen keresztül a lakosságnak, hogy egyes területek mentesülnek az adófizetés (adómentes) alól?

 • Az adókedvezményben (adómentes) részesülő területekre csatornázás kialakításakor mentesülnek-e a csatorna-hozzájárulási díj megfizetése alól?

13. Előnyös-e a lakosságnak ez a sok beépítésre kerülő terület? Az itt felsorolt rengeteg beruházás bevételi oldala (ajándék telkek értéke, amelyek független, hitelt érdemlő értékbecslés) fedezi-e a beruházással szorosan összefüggő kiadásokat?

13+1. Ingatlanfejlesztések és a kapcsolódó ügyek kezelése 

Tudja-e Ön, Küller úr, ezt a rengeteg beruházást így közelgő nyugdíja előtt teljeskörűen, higgadtan, átgondolva, a jövő generációra is gondolva koordinálni és a falu pénzügyileg képes-e ezt elviselni és kezelni?

Régóta motoszkál bennem a kérdés, melyet az Ön egyik kedvenc hasonlatával, egy robogó vonat felhasználásával fogalmaznék meg. Ha Ön egy okos mozdonyvezető, miért ne nyomhatná meg alkalomadtán a féket vagy húzhatná be néha a vészféket? A vonat egyszerűen megállna és arra menne tovább, amerre az utasok eredetileg a jegyet megváltották.

Polgármester úr! Igen sokan érzik úgy, hogy Ön és képviselő csapata szembe mennek a lakosság többségének akaratával. Miért?

Várom válaszát!

Tisztelettel:

Ray Donovan