Közös jövő – közös alkotás

Településfejlesztés összefogással

Az elmúlt hétvégék munkájából hamarosan megszületik Pilisborosjenő új Településfejlesztési Koncepciója, a falu jövőképe. A tartalom mellett azonban maga a kezdeményezés módja is újszerű a civil szféra és az Önkormányzat együttműködését illetően.

Friss információkért kattintson ide!

Múlt hónapban négy alkalommal gyűltek össze falunk polgárai az új iskola ebédlőjében, hogy közösen gondolkozzanak és beszélgessenek arról, milyen irányba lenne kívánatos Pilisborosjenőnek fejlődnie.

Jó beszélgetések voltak, kellő érdeklődés mellett (péntekenként 50-60, szombatonként valamivel kevesebb helyi polgár vett részt egy-egy fórumon) hatékony munka folyt, nagyjából összeállt a koncepció és a ráadás, ötödik alkalommal a megvalósítás módjáról tudtunk beszélgetni. Gauder Péter szakértő minden bizonnyal színvonalas anyagot fog tudni letenni az asztalra.

A negyedik alkalom kérdésköre az volt, hogy mik a legfontosabb akadályok ma, hogy ez a vízió megvalósulhasson. A vélemények gyűjtése és rangsorolása után messze a legtöbb szavazatot a “Párbeszéd és infocsere”  problémakör kapta, többek között az alábbi feladatokkal:

  • lehetőséget teremteni a bekapcsolódásra a falu alakításába
  • megteremteni a találkozások helyeit, rítusait az itt élők különböző csoportjai között
  • infoáramlást erősíteni, strukturálni oda-vissza az Önkormányzat és a helyi szervezetek/lakosok között
  • adatbázissal segíteni a helybeli erőforrások elérhetőségét

Azaz a jelenlévők szerint először ebben a témakörben kell előbbre lépnünk, ha szebb, boldogabb és élhetőbb falut szeretnénk. Hiszünk abban, hogy a párbeszéd legjobb terepei a közös cselekvések (pl.: faültetés, pataktisztítás, megálló-felújítás, jövőképalkotó beszélgetések, közös adventi bazár, jazz koncertek stb.).

Jó példája lehet ennek az iránynak az is, hogy ezeket a fórumokat sikerült az Önkormányzattal közösen megindítanunk, hiszen amikor kezdeményezésünkkel megkerestük az Önkormányzatot, akkor  egyértelműen pozitív reakciókat kaptunk, és a testület november 15-én nagy többséggel elfogadta az új településfejlesztési koncepció készítésére vonatkozó előterjesztést (146/2018. (XI. 15.) KT határozat).

A videofelvétel tanúsága szerint az ülésen az is elhangzott, hogy a 2097 Egyesület által szervezett fórumok a tavalyi folyamat szerves részét képezik.

Mivel a Településfejlesztési Koncepció megalkotása az anyag elkészültével még nem ér véget (hiszen egy hosszas államigazgatási elfogadási folyamatot kell végigvinni) –  Gauder Péter szakértővel egyetértésben – azt javasoltuk, hogy alakítsunk egy közös irányító testületet (2-2 tag az Önkormányzat és az Egyesület részéről), akik a gazdái lehetnek ennek a folyamatnak.

A fenti gondolat mentén a koncepció alakításának költsége is fele-fele arányban terhelné az Önkormányzatot és az Egyesületet.

A megállapodás tervezetet jelenleg az Önkormányzat véleményezi, de hiszünk abban, hogy sikerül ezt az új együttműködési formát életre kelteni, ami további közös civil-önkormányzati projekthez is mintát adhat.

Amint válasz érkezik a javaslatunkra, ugyanitt fogjuk azt is közzétenni, illetve az elkészült Koncepciót is elérhetővé tesszük minden ittlakó számára!

Köszönjük mindenkinek az aktivitást, részvételt a folyamatban!

Az alábbiakban a beadott javaslatunkat és a KT határozat szövegét olvashatják!