“Zebrát és közvilágítást a sulihoz” demonstráció

2018.10.4-én a helyi általános iskola szülői munkaközössége demonstrációt szervezett az önkormányzat épülete elé, a képviselőtestületi üléssel egyidőben. A demonstráció során a megjelent szülők több átláthatóságot követeltek a mindezidáig nem megoldott, ám sürgető közvilágítás és gyalogátkelőhely ügyében, de egyúttal a szakértő segítségüket is felajánlották az önkormányzat részére. A demonstráció eredményesen zárult, az önkormányzat egy munkacsoport létrehozását támogatta, amely  kidolgozza a feladatokat és egyúttal monitorozza az előrehaladást. Ezzel egyidőben az önkormányzat honlapján közzé teszik a tervezett ütemezést a folyamatban lévő feladatokról.

A zebra telepítése szorosan összefügg a két falu közötti szakaszon lévő közvilágítás kiépítésével, mivel a zebra telepítésének alapfeltétele a közvilágítás megléte a zebra előtti 50m-es szakaszon mindkét irányból. Így a zebra telepítése és a járda megvilágítása közös projektben kerül megvalósításra. A komplex tervezési feladat támogatására munkacsoport felállításáról döntött a képviselőtestület, amelynek tagjai az önkormányzattal már régebb óta együttműködő Milenios Kft munkatársai mellett a faluban lakó, jelentős tervezői tapasztalattal rendelkező szakemberekből, valamint a szülői munkaközösség kijelölt tagjaiból áll.
A munkacsoport további feladata az előttünk álló tél során alkalmazható biztonságot növelő megoldások kidolgozása, pl. útburkolati jelek, fényvisszaverő matricák, térfigyelő kamera alkalmazása. A projekt előrehaladtáról és a még hátralévő munkarészekről szóló rendszeres tájékoztató fog megjelenni az önkormányzat honlapján.
A zebra megvalósulásának dátumára nehéz konkrét időpontot adni a komplex engedélyezési folyamat miatt. A legoptimistább becslések szerint 2019 tavaszán indulhat meg a kivitelezés. Ennek alakulásáról az említett tájékoztatók nyújtanak majd aktuális információt.

Az alábbi videón Szabó Alexandra demonstráción elhangzott beszéde látható-hallható, melyet teljes szövegében közlünk.

Köszönöm, hogy eljöttetek! AZÉRT HÍVTUK ÖSSZE EZT A DEMONSTRÁCIÓT MERT

Az iskola külterületre költözött.
De az iskolánál gyalogátkelő nincs.
Közvilágítás sincs.
Egyre hamarabb van sötét.
A gyerekeink nincsenek biztonságban!

Azért gyűltünk össze, mert szeretnénk tisztán látni és a megoldást találni!
Félinformációk keringenek a faluban. Konkrét tájékoztatást kérünk, betekintést az eddig elkészült anyagokba.
Azért gyűltünk össze, hogy felajánljuk segítségünket! A szülők soraiban több szakértő is van, aki hozzá tudna tenni ahhoz, hogy hamarabb elkészüljön a zebra és a világítás.
Azért MA gyűlünk össze, mert ma van a képviselőtestületi ülés, amelyen most napirend előtti pont az iskolai zebra és világítás ügye. Szülőtársaink bent vannak az ülésen és ezzel a mindenki számára fontos üggyel kapcsolatban kérnek tájékoztatást és keresik a közös, hatékony együttműködés lehetőségét.

Köszönjük az Önkormányzat eddigi együttműködését és munkáját, amivel az iskolát segítette! KÖSZÖNJÜK a járdát és a buszmegállót.

DE! Sajnos a járda nem felel meg az előírt műszaki követelményeknek és kialakítása miatt balesetveszélyes.
Nincs befejezve, vízelvezetése nem megoldott és nem elég széles a kerékpáros-gyalogos közlekedés együttes ellátására.
Nincs lejárat az iskolához és összeköttetése a faluval.
Több ponton nem felel meg a műszaki követelményeknek.
Tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy a járda és buszmegálló építés milyen tervek, előzetes szakhatósági egyeztetések és engedélyek alapján épült.
Nem állhatunk tétlenül, miközben gyerekeink egy olyan iskolaépületbe járnak, ami biztonságosan nem megközelíthető. A sötét beálltával pedig kifejezetten veszélyes a közlekedés!!! Az nem lehet megoldás, hogy mindenki autóval hozza-vigye a gyermekeit az iskolába, ahogy az sem, hogy minden reggel rendőri/polgárőri segítség legyen szükséges gyermekeink biztonságos átkeléséhez.

ZEBRÁT ÉS KÖZVILÁGÍTÁST AZ ISKOLÁHOZ!

A zebra létesítésének feltétele a világítás!
A világítás ügye úgy tudjuk, még csak most indul el! Eddig egy nem működő napelemes rendszerben gondolkodott a hivatal és egészen idáig nem történt komolyabb előrelépés!
Legutóbbi információk szerint egy támogató szülő munkájával, segítségével a közvilágítás engedélyezése januárra várható. Szeretnénk annak is utánajárni, hogy ez a folyamat felgyorsítható-e.
Zebra ügyben az első megkeresés augusztus elején futott ki az útügyi hatósághoz és a közúthoz. Aug. 14-én volt egy helyszíni szemle, ahol a zebra létesítésének feltételeit elmondták.

A polgármesteri hivatal tudatában van ezeknek a feltételeknek, DE eddig terv nem került beadásra a hivatalokhoz. Tervek nélkül pedig el sem indulhat ez a folyamat! A szülői közösségben itt vannak a szakértők, akik a világítás és a zebra tervezésének feladatát magukra vállalják, ingyen, bérmentve. Eddig is több szakértő szülő jelentkezett, hogy segít (pl. járda építésnél) de a polgármesteri hivatal válaszra sem méltatta.

A hivatalt most arra szeretnénk kérni, hogy dolgozzunk együtt! Fogadják el a felajánlott segítséget, hogy megfelelő műszaki színvonalon, az érintett
hatóságok, közútkezelők támogatását megszerezve, minél gyorsabban beadásra kerüljenek az iskola világítással és zebrával kapcsolatos tervek.

TERVEZZÜNK EGYÜTT! SZAKSZERŰEN! GYORSAN! HATÉKONYAN!

Magyar Közút megkeresésünkre tájékoztatott milyen peremfeltételek teljesülése esetén adja ki a közútkezelői hozzájárulását a gyalogos átkelőhely létesítéséhez. A két legalapvetőbb feltétel:

1. A nem megfelelő helyen lévő buszmegálló áthelyezése

2. Közvilágítás megléte

Fel kell mérni a jelenlegi állapotokat és tervezni kell.

1. Az Üröm felé eső átépített buszöblöt Üröm irányába át kell helyezni és a vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások szerinti kialakítással kell majd megépíteni.

2. A buszöblök között a gyalogos átkelőhely helyét ki kell jelölni.

3. A két település közötti forgalomtechnikai jelzéseket belterületi jelleggel át kell tervezni. Gondoskodni kell a gyalogos átkelőhely közvilágítással való ellátásáról a vonatkozó szabványnak megfelelően. Utóbbi magával vonja Pilisborosjenő irányába a járda közvilágításának megtervezését és engedélyeztetését.

4. Meg kell tervezni a fenntartási és gyalogos biztonsági szempontból szükséges elemeket – pl. korlát, vízelvezetés, járda-zebra kapcsolat

5. Be kell szerezni a hozzájárulásokat a Magyar Közúttól, közműkezelőktől és egyéb szakhatóságoktól is

6. Engedélyező hatóság számára az előző pontban megszerzett hozzájárulásokkal és nyilatkozatokkal benyújtani a terveket engedélyre. Eddig kell eljutnunk, hogy elkezdődhessen a kivitelezés.

ÉS MI LESZ ADDIG???

Amennyiben itt fél évig a sötétben kell közlekedni gyereknek, felnőttnek akkor szükség lesz alternatív megoldásokra az itt élők biztonságos közlekedése érdekében.

KÉRJÜK ehhez a hivatal, a KLIK és MINDENKI segítségét! Találjunk valamilyen alternatív megoldást arra az időszakra, amíg a közvilágítás és a gyalog-átkelőhely létesítése megtörténik. Választ szeretnénk erre vonatkozóan kapni a Polgármesteri Hivataltól, hogy ők miben gondolkodnak. A megépült járda a sötétedés beállta után a reflektorral közlekedő autók miatt könnyen veszélyessé válhat, annak keskenysége és a mellette lévő vízelvezető árok miatt.

Javasoljuk, hogy a párbeszéd elindulta után, egy folyamatos kapcsolattartás jöjjön létre, akár havi rendszerességű megbeszélések keretében. Átmeneti megoldásra is szükség lehet az előttünk álló sötét télre. Van több ötlet is, például a figyelmeztető táblák kihelyezése, fényvisszaverő elemek használata, térfigyelő kamera, napelemes járdavilágítás.

Ezek nagyszerű kiegészítők lehetnek és néhány hónapra áthidaló megoldások. DE tennünk kell, hogy minél előbb biztonságos végleges megoldás legyen.

Mi kell ehhez?!

  • A hivataltól folyamatos tájékoztatás és a dokumentációk kiadása
  • Párbeszéd kialakítása és fenntartása a szülőkkel, rendszeres konzultációk a
    szakértőkkel
  • A hivatal fogadja el a felajánlott szakértői segítséget
  • A tervezési dokumentáció minél gyorsabb beadása és az engedélyeztetés felgyorsítása
  • Szakmai érvek és engedélyek mentén készüljenek el a beruházások, mert ez szolgálja mindenki biztonságát
  • Alternatív megoldások az átmeneti időszakra
  • Keressük a megoldásokat az előttünk álló sötét télre!
  • Ne várjuk meg, amíg valaki megsérül!

ZEBRÁT ÉS KÖZVILÁGÍTÁST AZ ISKOLÁHOZ!

Végül egy Gandhi idézettel szeretném zárni a demonstrációnkat:

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.”