Küller János 2200 új lakással tervezi bővíteni falunkat

Egy 2016-os DMRV-nek írt hivatalos levélben ezzel az adattal találkozhatunk

Egy, az egyesületünk birtokába jutott, DMRV Zrt-nek íródott levél alapján az önkormányzat 2200 új lakás létrejöttével számol az elkövetkezendő években. Összehasonlításképpen a jelenlegi lakásszám kb. 1332 (forrás: népesség.com). De miért is gond ez? Azért, mert ez egyúttal azt is jelenti, hogy az önkormányzat ellátási kötelezettségei közel megháromszorozódnak rövid időn belül. Tervezés és hatástanulmányok nélkül, az önkormányzat számára előnytelen szerződésekkel körbebástyázva ez a folyamat a jelenleginél is sokkal kaotikusabb állapotokat fog előidézni községünkben már rövid távon. Ez az a “sín”, amelyre a jelenlegi vezetés ráállította a falut, és amelyre vezetőnk oly büszkén szokott hivatkozni, mint a falunkért végzett önfeláldozó tevékenységére.

“DMRV Duna Menti Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Tisztelt Műszaki Igazgató Úr! Tisztelt Osztályvezető Úr!

Pilisborosjenő község Önkormányzata 2002-ben hatályba lépett, Szabályozási Tervében (SZT) és Helyi Építési Szabályzatában (HÉSZ) lakócélú fejlesztési övezeteknek jelölte ki a mellékelt helyszínrajzon kijelölt területeket.
Az SZT és RÉSZ módosítását a község 2015-ben megkezdte, melyet 2016 év végére tervezünk lezárni.
Az SZT-ben a következő 15 év fejlesztési koncepciójának keretében meghatározásra kerülnek a HÉSZ mutatók alapján tervezett lakásszámok.

1.) A községben és a községhez csatlakozva az F1-F3 jelölt területeken maximum 700 új lakást tervezünk 1-2 lakásos házak formájában.

2.) A Tücsök utca fölött T1-T3-al jelölt területeken maximum 300 lakás beépítését tervezzük úgy, hogy 720 m2-es, 16 m széles telkeken 1 házban 1 lakás (100 lakás); 1000 m2-es 18 m széles telkeken 1 házban 2 lakás (100 lakás); 2000 m2-es, 25 m széles telkeken 1 házban 4 lakás (100 lakás) építhető.

3.) A Malomdűlő M1-M3-al jelölt területén maximum 1200 lakás kialakítását tesszük lehetővé, az M1 -el jelölt területen 120 db 1 lakásos ház, az M2-vel jelölt területen összesen 380 lakás 720 m2-es, 16 m széles telkeken 1 házban 1 lakás, 1500 m2-es, 20 m széles telkeken 1 házban 2 lakás, az M3-ai jelölt területen 650 társasházi lakás és 50 lakás 1-2 lakásos házban építhető

Tervezett lakóterület fejlesztések

A víz vonatkozásában Malomdűlő Kft. 155 m3 kapacitást igényelt, és fizetett ki. Lazarét 44 M Ft-ot fizetett ki, ami 260 m3 kapacitást jelent 170.000 Ft/m3 áron számolva.

A szennyvíz vonatkozásában a Fővárosi Csatornázási Művek 2004.08.03.-án kelt befogadó nyilatkozatában 300 m3/nap befogadását tette lehetővé a Malomdűlő lakópark területéről.

A DMRV 2010.02.24.-én kelt Közműnyilatkozatában a Malomdűlő Lakópark területéről 300 m3/nap, a Budai Tégla Zrt. területéről pedig 200 m3/nap szennyvíz mennyiséggel számol, amivel az Üröm Bécsi úti III. számú szennyvízátemelő kapacitása elvileg kiterhelt volt. Pilisborosjenő község szennyvizeinek fogadására a szennyvíztisztítót fel kell újítani és bővíteni kell.

Az EU-s pályázat feltételei közé tartozik, hogy a község szennyvíz elvezetése, kezelése a következő 25 év távlatában megoldásra kerüljön. Ezért feltétlenül tudnunk kell, hogy a Malomdűlőről származó 500 m3 szennyvizet az ürömi hálózaton keresztül a fővárosi rendszer tudja-e fogadni, a korábbi nyilatkozatok és szerződések szerint.

Tudnunk kell, hogy a Külső Bécsi úti településrész jelenlegi 50 m3/nap szennyvizeit, amelyek a fejlesztések révén 150 m3-re nőnek, továbbra is be kell emelni a szennyvíztisztítóba, vagy van lehetőség a most kiépítendő rendszeren keresztül a Főváros rendszerébe juttatni.

Kezdeményezzük, hogy a két község szennyvizeinek hosszútávú kezelésének érdekében közösen lépjünk fel a Fővárosi Csatornázási Művek felé az Ürömi III. számú átemelő és a nyomóvezeték bővítése érdekében, amellyel a jelenlegi 1186 m3/nap fővárosi befogadó kapacitást minimálisan 1700 m3/nap-ra lehetne bővíteni.

Amennyiben ez nem lehetséges, vagy csak a fent említett 500 m3 abban az esetben az M1 és M2 területeken házi tisztítókkal kell megoldjuk a szennyvízkezelést illetve a Ti, T2, T3 terület szennyvizeit a jelenlegi rendszeren keresztül kell a tisztítóba juttatnunk és kezelnünk.

Tisztelettel:

Küller János
polgármester”

Küller János levele a DMRV-nek