A 2097 Csoport Egyesület programja2019-10-07T10:34:27+02:00

Programunk

A 2097 Csoport Egyesület jelöltcsapatával a nyár folyamán településszerte tartottunk lakossági fórumokat annak érdekében, hogy megismerjük a lakókat foglalkoztató ügyeket, problémákat, és megvitassuk a tervezett programunkat. Az itt elhangzottak alapján, a felvetéseket beépítve véglegesítettük a tavasszal közzétett programtervünket, amelyet ezúton tárunk a kedves olvasó elé.

Pilisborosjenő, ahol jó élni

 • Garantáljuk Pilisborosjenő csendes, falusias hangulatának és méretének, zsákfalu jellegének megtartását.
 • Valódi, hosszú távú megoldásokat keresünk útjaink, járható járdáink és a felszíni vízelvezetés megoldására.
 • Prioritásként kezeljük az iskola előtti zebra és az iskolához vezető járda közvilágításának kiépítését. 
 • Elkészítjük a Bécsi út melletti járdát és a Bécsi úton átvezető zebrákat. Megkezdjük a Bécsi úti buszmegállók cseréjének előkészítését. 
 • Szorgalmazzuk a vízvezeték-hálózat elöregedett szakaszainak mielőbbi cseréjét a rendszeressé vált csőtörések megelőzése érdekében.
 • Nagyobb hangsúlyt fektetünk közterületeink tisztaságára, a hulladékkeletkezés megelőzésre és a hulladékgyűjtés hatékonyságára.
 • Fejlesztjük a faluközpontot, településkép-védelmi stratégiát dolgozunk ki a falumag sváb építészeti jellegzetességeinek védelme érdekében.
 • Megoldjuk a házaknál keletkező zöldhulladék elszállítását és komposztálását, hogy a lombégetés füstje ne terhelje feleslegesen a falu levegőjét.
 • A közösség bevonásával, egészséges kompromisszumkereséssel pontosítjuk a zajrendeletet, hogy az mind a csendre vágyók, mind a kertjükben szorgoskodni kívánók igényeire tekintettel legyen, és gondoskodunk a rendelet betartásáról.
 • Műszaki ellenőrt alkalmazunk, átlátható közbeszerzést írunk ki, és minden esetben érvényesítjük a kivitelezőkkel a vállalt garanciát.
 • Megoldást dolgozunk ki a Malomdűlő és a Tücsök utcai átmenő forgalom korlátozására.

A helyi gazdaság erősítése

 • Támogatjuk a helyben munkalehetőséget biztosító kisvállalkozások továbbfejlődését.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a jelentős mértékű iparűzési adót fizető és sok embert foglalkoztató helyi vállalkozások igényeire.
 • Helyi kisokost készítünk arról, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket lehet helyben kielégíteni.
 • Az Önkormányzat és intézményeinek beszerzéseinél, ha csak lehetséges, a helyi vállalkozásoktól való beszerzéseket, megbízásokat ösztönözzük.
 • Segítjük a falufejlesztési stratégiába illeszkedő lakossági vállalkozási kezdeményezéseket és a térségben évszázados hagyományokkal rendelkező tevékenységeket folytató gazdálkodókat (pl. borászok).

Szociális és egészségügyi gondoskodás

 • A szociális igények felmérésével más önkormányzatoknál már sikeresen működő szociális térképet készítünk, amely segíti a szociális támogató tevékenységet.
 • Erősítjük a szociális támogatórendszert a faluban jelenleg is működő szakemberek és a közösség bevonásával annak érdekében, hogy a segítségre szorulók és a segítséget nyújtani szándékozók könnyen megtalálják egymást.
 • A szociális étkeztetés kiegészítéseként próbaidőre elindítjuk az idősek komatálja programot.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a szociálisan rászoruló 14-18 éves korosztály és a segítségre szoruló, egyedül élő idősek jelenleg megoldatlan problémáira.
 • Innovatív megoldásokkal segítjük a szükséges egészségügyi szakemberek (pl. védőnő, ápoló) és minőségi egészségügyi szolgáltatások és szűrőprogramok Pilisborosjenőre hozatalát.

A közösség építése

 • Újratervezzük közösségi tereinket, illetve pótoljuk a hiányzókat. Átgondolt, jól működő tereket alakítunk ki a rendezvényekre, a szolgáltatásokra és az önkormányzat számára.
 • Támogatjuk a falu múltjából fakadó sváb tradíciók ápolását, hagyományaink újjáélesztését a közösség minél szélesebb körű bevonásával. Segítjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat kultúraközvetítő munkáját.
 • Támogatjuk a pilisborosjenői borászok kulturális és borgasztronómiai rendezvényeinek megvalósulását, a PBJ–Üröm közös borvidék stratégiájának megalkotását és megvalósítását.
 • Segítjük a pilisborosjenői értékekre támaszkodó, hagyományteremtő céllal működő és alakuló közösségek munkáját, kulturális tevékenységét. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel támogatjuk a helyi közösségek, egyesületek, formális és informális civil szervezetek működését, valamint új csoportok létrejöttét.
 • Segítjük és támogatjuk a faluban működő egyházi, vallási közösségek kultúraközvetítő munkáját és a közművelődési és művészeti intézményekkel való együttműködését. Támogatjuk a faluban élő, valamilyen művészettel hivatásszerűen foglalkozók megnyilvánulási lehetőségeit, tudásátadását, kiállítások, workshopok, táborok és egyéb programok megvalósítását.
 • Megoldást keresünk, hogy a nyugdíjasklub Üröm helyett Pilisborosjenőn működhessen rendszeres programokkal, szakemberekkel, előadásokkal. 
 • Önkormányzati munkánk során állandó bizottságot alakítunk a Külső-Bécsi úti és a malom-dűlői településrészek lakóinak érdekképviseletére. Biztosítani kívánjuk a szolgáltatások és az információ könnyebb elérését a külső településrészen élők számára.

Az ifjúság jelene és jövője

 • A fiatalság valós igényeit kielégítő közösségi teret hozunk létre.
 • Felmérjük a több településen is sikeresen működő ifjúsági polgármesteri poszt helyi bevezetésének lehetőségeit.
 • Fejlesztjük a szabadtéri sportolás lehetőségeit. Segítjük a helyi sportegyesületeket a focipálya és környezete méltó fejlesztésében.
 • Konzultációt kezdeményezünk a helyben maradni szándékozó fiatalok letelepedésének elősegítésére.
 • Segítjük a helyi fiatalok vállalkozóvá válását tudásmegosztással, képzéssel, tanácsadással, pályázatfigyeléssel, az önkormányzati helyiségek bérbeadásával.

A falu jövője

 • Átlátható, ellenőrizhető és számon kérhető falugazdálkodást teremtünk. Folyamatos és nyilvános kapcsolatot tartunk a helyi vállalkozókkal, akikkel együtt alakítunk ki kedvező helyi gazdasági feltételeket. 
 • A lakossági adókat világos, demokratikusan, közösen kitűzött célok elérése érdekében határozzuk meg, és átláthatóan költjük el. Közérthető módon tesszük közzé a költségvetést. Az igazságos, kiegyensúlyozott közteherviselés érdekében javítjuk az adóbeszedés hatékonyságát, és felülvizsgáljuk az adómentességeket.
 • Megkeressük annak lehetőségét, hogy a település bevételeit elsősorban a gazdasági övezetek adójából, pályázati forrásokból, és a szelíd turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásából biztosítsuk.
 • Megvizsgáljuk a falugondnokság működtetésére látott hazai jó példák helyi alkalmazhatóságát.
 • Önkormányzatként aktívan segíteni fogjuk az évek óta perekkel, vitákkal terhelt fejlesztési területek ügyeinek rendezését.
 • Túllépünk a jelenlegi településgazdálkodást uraló, ingatlan hajtotta, önös érdekekkel átszőtt, átláthatatlan gyakorlaton. A települést övező fejlesztési területeket átgondoltan, átlátható terv alapján, valóban a falu javát szolgáló módon hasznosítjuk.
 • Hosszú, közép- és rövid távú koncepciót dolgozunk ki falunk számára a helyi közösséggel együtt, mert csak ez képes ellensúlyozni a Budapest és az ingatlanbefektetők által ránk erőltetett terveket. 
 • A területeket érintő fejlesztési ötleteket az érintettekkel egyeztetve alakítjuk ki.
 • Elősegítjük mezőgazdasági területeink sokszínű használatát. Szolgálják a földek a nagyüzemi gazdálkodás helyett a helyi gazdálkodási ötleteket!
 • Új alapokra helyezzük a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdővel. Stratégiát dolgozunk ki a Vár-völgy és a falut ölelő természet védelmére. Kezdeményezzük a falu körüli erdők folyamatos erdőborítottságot jelentő örökerdővé minősítését.
 • A településen keresztül folyó patak egyes szakaszait mindenki számára hozzáférhető, parkosított területként rehabilitáljuk, hogy patakunk a falu ékességévé váljon. Kivizsgáljuk a Határréti-patak szennyezését, és megtisztítjuk vizét.
 • Folytatjuk faültető tevékenységünket, növeljük a zöldterületek arányát, területet jelölünk ki a Fatestvér program pilisborosjenői elindítására. Segítjük, támogatjuk azokat a lakossági kezdeményezéseket, csoportokat, amelyek valamely zöldterület gondozására, rendbetételére irányulnak.

Oktatási intézményeink

 • Bölcsődét nyitunk Pilisborosjenőn, hogy minden olyan kisgyermeknek legyen lehetősége jó helyi közösségben fejlődni, ahol a szülőnek vissza kell térnie a munkahelyére. Addig pedig támogatjuk a kisgyermekek magánbölcsődébe járásának költségeit és a rendszeres, helyi Baba-Mama Klubot.
 • Megvizsgáljuk a bölcsődei főzőkonyha nyitásának lehetőségét olyan módon, hogy az majd az óvoda ellátását is biztosítani tudja.
 • Felmérjük a várhatóan szükséges óvodai férőhelyek számát, melynek függvényében támogatjuk a bővítést. Bővítjük a karbantartói kapacitást, segítjük német nemzetiségi óvodapedagógus felvételét. Pótoljuk a hiányzó berendezéseket.
 • Támogatjuk az iskola vezetőségét, hogy végre megépüljön a tornaterem. Az iskolai célokkal összhangban fejlesztjük az iskola környezetét, beleértve annak megközelíthetőségét, a közlekedésbiztonságot, a közvilágítást, az épített közterületek és közösségi terek, a természeti környezet állapotát.
 • Támogatjuk az iskolát és vezetőségét azon fejlesztési terveik megvalósításában, melyek nemcsak a gyerek tárgyi tudásának javítását célozzák, hanem a közösségben való tanulás és munka tapasztalatait is erősítik (pl. iskolakert stb.)

Falunk irányításának alapelvei

 • Áttekinthetőség: folyamatosan frissített, teljes körű és publikus vagyonleltárt készítünk az önkormányzati vagyonról és a kiadott vagyoni értékű jogokról, kötelezettségekről.
 • Nyilvánosság: biztosítjuk minden szerződés, terv, előterjesztés, megállapodás és az önkormányzati munka publikusságát és hozzáférhetőségét a jogszabályi keretek között. Célunk, hogy minden lakos kis erőfeszítéssel át tudja látni egy-egy téma állását, valamint a kapcsolódó terveket. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a külső településrészekre is eljusson minden hivatalos információ.
 • Bevonás: átültetjük a gyakorlatba az e-demokrácia eszközeinek használatát, amivel a község lakossága egyszerűen és hatékonyan bevonható azon döntésekbe, amelyek jelentősen, hosszú távon befolyásolják az életünket (internetes szavazás, közvélemény-kutatás stb.). Rendszeres közmeghallgatást tartunk.
 • Ügyfélorientáció: modernizáljuk a hivatali ügyintézést. Fokozatosan bevezetjük az elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást a lehető legtöbb területen. Ügyfélközpontú hivatalt alakítunk ki, ahova jó érzés betérni.
 • Érdekképviselet: a képviselő-testület és az önkormányzat működésének segítésére, szakszerűségének növelésére létrehozzuk a falu köztiszteletben álló személyeiből, egyesületeinek, közösségeinek képviselőiből álló tanácsadó testületet. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az M0-ás építésével kapcsolatos fejleményeket, mindent megteszünk, hogy természeti értékeink, ivóvízbázisunk ne szenvedjen károkat. Határozottan képviseljük az M0 építése miatt károsulók érdekeit, rendszeresen informáljuk a falut és az érintetteket, és stratégiát dolgozunk ki, hogy az önkormányzat miként segítheti őket. A jövőben nem tárgyalhat a falu nevében ingatlanfejlesztő, nem dolgozhat a hivatal épületéből, a hivatal alkalmazottait saját céljaira nem dolgoztathatja. Mindenkit meghallgatunk: nem lesznek állandó ellenségek, mert ügyek mentén, átláthatóan és a falu érdekében dolgozunk, döntünk.
 • Partnerség: a fejlesztési programok megvalósítása, a sikeres pályázati tevékenység, a közművek fejlesztése, a közös szolgáltatásfejlesztés és a természeti értékek megóvása érdekében a jelenleginél lényegesen aktívabb partneri viszonyra van szükség a Pilis-Visegrádi régió és ezen belül a Kevély körüli településekkel.
 • Élő kapcsolatot tartunk fenn és fejlesztünk tovább testvérvárosunkkal, Steinheimmel.

Véleményem, javaslatom a 2097 Csoport Egyesület programjával kapcsolatban

  Kapcsolódó cikkek

  202019 08

  Mit tehetnénk a Kossuth téri árvizek megelőzése érdekében?

  By |2019. 08. 20.|Közterületeink, Pilisborosjenői patak, Szakmai vélemény|

  Az elmúlt évtizedekben a Kossuth teret több alkalommal öntötte el nagy felhőszakadások alkalmával az iszappal, murvával, nagyobb kövekkel és aszfaltdarabokkal elegyes áradás. Az elmúlt 9 évben ezek elkerülése érdekében lényegében semmilyen érdemi erőfeszítés nem történt, a tevékenység mindössze a káresemények utáni romtakarításra szorítkozott, és a 2017-es Vis Maior támogatás 95 millió forintos keretéből is csak egy olyan műszaki megoldás (betonteknő) született, ami se nem szép, se nem alkalmas a hasonló káresemények megelőzésére.

  142019 08

  Részvételi demokrácia

  By |2019. 08. 14.|Írások, Önkormányzati választás|

  Magyarországon a rendszerváltás óta képviseleti demokrácia működik, tehát az állampolgárok érdekeit választott képviselők érvényesítik. Felmerül azonban a kérdés, hogy a választások és egyéb népszavazások alkalmain túl miként szólhatunk bele saját környezetünk fejlődésébe, a minket érintő ügyekbe? Ennek egy módja a részvételi demokrácia bevezetése lehet.

  072019 08

  Újabb négy pályázati felhívás jelent meg a Magyar falu programban 16 milliárd forint keretösszegben

  By |2019. 08. 07.|Pályázatok|

  Újabb négy pályázati felhívás jelent meg a kormany.hu oldalon a Magyar falu programban 16 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Győr-Moson-Sopron megyei Bősárkányban.

  032019 08

  Faluközpont-stratégiát Borosjenőnek!

  By |2019. 08. 03.|Környezetünk, Közterületeink, Önkormányzati választás, Településfejlesztés|

  Faluközpont-stratégiát Borosjenőnek! A 2097 Csoport Egyesület megalakulása óta hangsúlyozza, hogy élő közösségeket egy faluban csak úgy lehet létrehozni, ha ezt az épített környezet is támogatja. Ehhez valódi szükségletekre felépített stratégia kell, nem ad-hoc [...]

  Hozzászólások

  Go to Top