Pilisborosjenő értékei a pilisborosjenőiek szerint

A 2097 Csoport Egyesület felhívására 449-en töltöttük ki a falunk jelenéről és jövőjéről szóló átfogó kérdőívet, melynek eredménye alapul szolgált a november folyamán, 4+1 alkalommal megtartott közös munka keretében elkészülő Településfejlesztési koncepció és stratégiánakA kérdőív és a műhelymunkák eredményeinek kiértékelése közben számos gondolat merült fel bennem, amelyeket egy cikksorozat formájában szeretnék megosztani Önökkel/Veletek, nem utolsósorban azzal a céllal, hogy beszélgessünk, akár vitatkozzunk ezekről, bízva abban, hogy ez is hozzájárul a közös munka megalapozásához.

A gazdasági, társadalmi környezet értékei

A kérdőívben felkínált lehetőségek közül két tényezőt, a személyes emberi kapcsolódásokat, valamint a működő kis közösségek, önszerveződő csoportok jelenlétét tartjuk legértékesebbnek, válaszaink háromnegyede esetén e két érték a Nagyon fontos kategóriába került.

A műhelymunka-sorozat első estéjén szintén ezt a témakört jártuk körbe, sorba véve, milyen sok szállal, mennyi formális és informális közösségen keresztül kapcsolódunk mi, helyben lakók egymáshoz. A későbbiekben Gauder Péter arra is rámutatott, hogy túl azon, hogy egy jó közösségben öröm élni, egyúttal a fejlődés és gazdaság alaptőkéjét is jelenti. A tenni akaró közösség meglétét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a hosszú kérdőívre időt szánó, és a hétvégéjüket a műhelymunkának szentelők nagy száma.

Diagram: Ön miket tart Pilisborosjenő legfőbb meglévő, megőrzendő értékeinek? – Gazdaság, társadalmi környezet

Milyen teendőnk lehet ezzel nekünk, falubelieknek?

Mind a személyes kapcsolatok, mind a kis közösségek csak úgy maradnak fent, ha életben tartjuk őket. Minden kedves itt lakót aktív részvételre bátorítok a falu közösségi életében! Szinte biztos, hogy mind megtaláljuk az érdeklődési körünknek leginkább megfelelő csoportot, s ha nem, itt az ideje megalapítani! Bizonyára sokaknak segítséget jelentene, ha a meglévő kisközösségekről egy központi helyen tájékozódhatna, elvégre, a Művelődési ház buszmegállójának hirdetőfelületén, illetve a Hírmondó lapjain túl alig érhető el információ ezekről. Hogyan kapcsolódjon hát be egy, a közösséget kevésbé ismerő személy a falu vérkeringésébe?

Milyen teendője lehet ezzel az Önkormányzatnak?

Véleményem szerint a faluvezetésnek a rendelkezésére álló eszközökkel támogatnia kell a meglévő közösségeket, csoportokat, ezen túlmenően pedig segíteni az újabb önszerveződő közösségek, egyesületek létrejöttét. Itt támogatás alatt nem csupán az anyagiakra gondolok, az lehet helyszín biztosításától a kapcsolati tőkén át akár csak egy megjelenési lehetőségig a helyi Hírmondó hasábjain, bármi.

Egy jól működő faluban a település kis közösségei és az Önkormányzat közt hatékony kommunikáció zajlik, így lehetőség nyílik a kooperációra.  Az eredmény alapján számomra nem kérdés, hogy a település fejlesztése során kiemelt figyelmet szükséges fordítani a közösségi terek létrehozására, külön figyelembe véve az eltérő igényű csoportok szükségleteit.

Úgy gondolom, az Önkormányzat sokat tehetne a fiatalság minőségi szabadidőtöltésének elősegítése érdekében is: évek óta megoldatlan probléma, hogy a kocsmán kívül alig akad hely, ahol az ifjúság összejöhetne. A kérdőív és a műhelymunkák során is felmerült egy független közösségi tér, faluközpont igénye. A 2097 Csoport Egyesület jelenleg ennek megvalósíthatóságán dolgozik.