Pilisborosjenő 2050 – Küller János jövőképe

Küller János nem hogy a fiatalok, de a falu teljes lakosságának véleményét sem hajlandó figyelembe venni. A problémák megoldása meghaladja képességeit, a felajánlott segítséggel azonban nem akar élni. Ez derült ki a tegnapi „fórumból”. A HÉSZ tervezet, Polgármester Úr szerint egy sebesen rohanó, megállíthatatlan vonat. Tovább gondolva ezt a szóképet, ijesztő jövő fenyeget, ez a fékezhetetlen masina előbb utóbb ugyanis becsapódik valahová, s hogy ez mekkora kárt okoz majd, azt felbecsülni is nehéz.

 

2017. június 13-án három és fél órás eredménytelen és parttalan beszélgetésben – talán helyesebb egymás mellett elbeszélésnek neveznem – próbált meg a falu néhány lelkes fiatalja a véleményüket képviselő korábbi felmérés eredményének érvényt szerezni, annak HÉSZ-tervezetbe való beépíthetőségéről a Polgármester Úrral egyeztetni. Eredménytelenül.

A három fő ellentét feloldására, mely a HÉSZ tervezet és a fiatalság elképzelése közt feszül – nevezetesen a falu alapterületének jelentős növelése, a településkép elvárosiasítása és kiemelt a természeti és tájképi területek védelmének hiánya – még csak próbálkozás sem történt.

Újabb kötelező kör letudva, fiatalság meghallgatva, pipa. Igaz, hogy akár a falhoz is beszélhettünk volna, de legalább a látszat végtelenül demokratikus. Mégsem mondhatom, hogy a tegnapi alkalom teljesen felesleges lett volna. Elhangzott ugyanis sok érdekes kijelentés.

Egyértelművé vált, hogy van közös pont: nevezetesen, hogy ugyan azokat a tényezőket látjuk a HÉSZ tervezet módosításának akadályaként. A különbség azonban az, hogy míg Küller János ezeket a nehézségeket megoldhatatlan feladatoknak hiszi, a falu számos lakója megoldási alternatívákat kínál.

Elhangzott, amit mindenki, aki a folyamatot követi, vagy akár csak kicsit is foglalkozik a falusi eseményekkel mindig is érezhetett: Küller János kijelentette, nem érdekli, mit gondolnak a lakosok, ő akkor is úgy fog cselekedni, ahogy azt úri jókedve tartja.

Miután feltettem a kérdést, hogy amennyiben saját időm és költségem terhére elvégzem a falu teljes lakosságának reprezentatív felmérését, együttműködve az önkormányzattal és az érdeklődő lakosokkal, és az eredmény értelmében a falu egy emberként áll ki a HÉSZ ellen, hajlandó-e azt módosítani, a válasz nemleges volt.

Kiderült, hogy Polgármester Úr még mindig nem érti, miért kapja a fizetését.

Egy felelős polgármesternek és képviselőtestületnek a feladata, hogy a települést legjobb tudása szerint a lakosok érdekének és akaratának megfelelően vezesse. Amennyiben kiderül, hogy ez az út jelentős, nehezen megoldható problémákkal terhes, akkor a feladat ezen problémák megoldása.

Elvégre azért jelentkezik valaki erre a tisztségre, mert úgy gondolja, hogy átlagon felüli problémamegoldó képességgel rendelkezik, nem igaz? Azonban, ha egy polgármester eljut arra a pontra, hogy a lakosság akaratának nem tud eleget tenni, el kell gondolkoznia pozícióján. Főleg, ha nem is akar eleget tenni. Természetesen ezt Küller János még megfontolni sem hajlandó.

Lényeg a lényeg: fiatalok meghallgatva, még egy formális lépéssel közelebb a célhoz. A célhoz, ahol a Küller János és barátai által vezetett sebesen robogó vonat majd a faluba csapódik.

Polgármester úr szerint a HÉSZ az egy sín, amin a falu egy gyorsvonat sebességével eltéríthetetlen irányban robog, és elvben meg lehetne ugyan állítani, de az rengeteg ember életébe kerülne. Antonovits Bence összeszedett érvelése sem tudta Küller Jánost ebbéli meggyőződéséből kimozdítani (szerk.)