Közösségi jövőképalkotás Pilisborosjenőn #2

2017.05.10.

Szerkesztői jegyzet
Az együttgondolkodás és a közös munka elősegítése érdekében a Pilisborosjenő 2050 Facebook csoportban Bojár Ivánék által közzétett felhívásokat és összegzéseket változatlan tartalommal közzétesszük a 2097.hu oldalain is. Aki csatlakozni szeretne a Pilisborosjenő 2050 Facebook csoporthoz, ide kattintva kérheti felvételét.
A második szerdán, az egyébként jól sikerült rendezvény végén kitértünk arra is, hogy vajon fog-e a most készülő koncepció tükröződni a készülő HÉSZ-ben. Gauder Pétertől azt az egyrészt szakmailag megalapozott másrészt optimista választ kaptuk, hogy igen. A kérdés mindenki számára megnyugtató megválaszolása érdekében megkérdeztük a jelen lévő polgármester urat, hogy milyen összefüggés van a két párhuzamosan futó folyamat között, illetve “bevárja-e” a HÉSZ szavazás a jelenleg zajló munka végét. A választ nem árulom el, ha valakit csak ez a téma érdekel, akkor ide kattintva nézheti meg a videó erre vonatkozó részét.
Dömötörfy Zsolt

 

Kedves Falubeliek!

A múlt szerdai közösségi falufejlesztő esemény a vártnál jobban sikerült. A legelső alkalommal – mint arról már tudósítottunk, – hatvanan kezdtünk és negyvenen fejeztük be a találkozót. Ezen a második munkatalálkozón 35 fő kezdte a munkát 17h-kor, s mire 21h-kor végeztünk, már 45-en voltunk. Reméljük, a harmadik és negyedik esemény is aktív részvétel mellett zajlik majd. Változatlanul jellemző, hogy a jelenlévők túlnyomó hányada az Ófaluból érkezik, így a Külső-Bécsi úti vagy a Malomdűlős rész lakosságának nézőpontjai kevésbé reprezentatívan jelennek meg, amit magam, mint a Kövesbérc lakója, határozottan érzékelek.

A legelső találkozón két kérdésre kerestük a választ: melyek a falunk értékei és mik a lehetőségei? Ez utóbbira kevésbé egyértelműen sikerült választ kapnunk, ami nem gond, inkább természetes. Helyette viszont annál több álmot, víziót, vágyat tudtunk felsorakoztatni.

A második munkaalkalom során e tapasztalatok ismeretében igyekeztünk a falufejlesztésben elmélyedni. Ekkor vállaltan kimondtuk, hogy vágyakat és ötleteket gyűjtünk – ugyanakkor nem légbőlkapott, hanem a már egyszer elemzett lehetőségeink szerinti elképzeléseket. Ez a szint természetesen összetettebb felvetéseket vont maga után.

Alap meglátás volt, hogy elsősorban a helyben meglévő természeti és humán adottságokkal, a mai falut aktivizálva kellene építkezni úgy, hogy a helyi karakterisztika tudatosításával a falu azonosságtudata erősödjék.

A Káli régió mintájára a falu környékét kultúrtájként felfogva, a környezet tiszteletben tartásával kellene működni az alábbi témákban:
– önkormányzati tulajdonú területek hasznosítása
– vállalkozásokat támogató intézmény/ inkubátor ház beindítása
– új iskolaépület építése
– üres ingatlanok hasznosításával vállalkozások vonzása
– A 10-es út környékén ipari, logisztikai terület kialakítása
– A helyben lévő humán kapacitások révén zöld tematikájú népfőiskola létrehozása, amely oktatja és generálja a helyi biogazdálkodást
– Egészségügyi, természetgyógyászati központ létrehozása
– Idősek otthona építése
– útközművek fejlesztése
– oktatási regionális központ kialakítása
– mezőgazdaság fejlesztése: borászat, méhészet, fűszernövények
– Kézműves agrárgazdálkodás
– Megújuló energia lehetőségeinek kibontakoztatása
– Koncertek szervezése
– Hálózatosodás
– gyógyszerészeti kutatások
– “szelíd” turizmus (mint gazdaságdinamizáló tényező) fejlesztése

Korlátaink és nehézségeink között az alábbi szempontok merültek fel
– A falu nem használja ki a pályázati lehetőségeket
– M0-ás várható nagyforgalmú kapcsolata lehet adottság a Malomdűlő fejlesztése terén, és lehet káros hatása is, hiszen többen találják meg a falut.
– Celladam – mint a falu legnagyobb ismertséggel bíró márkája kihasználatlan lehetőség
– Filmipar, valaha igéretes, mostanra tartalom nélküli potenciál
– A most rendelkezésre álló fontos üzleti partnerek és elképzelések közül a Meditoppal stratégiai partnerség lehetne
– Annak érdekében, hogy ne nővekedjék a lakosságszám, még a jelenlegi magas adószint is elfogadható.
– A budapestiek agglomerációba költözése nem állt le

A többórás agyalást követően az ezúttal is hat asztal körül dolgozó munkacsoportok azt a feladatot kapták, hogy a két alkalom gondolkozása után, lehetőség szerint egyetlen mondatba sűrítsék, mit gondolnak a faluról, definiálják azt, amit számukra Pilisborosjenő jelent. Az alábbi szlogenszerű mondatok születtek

1.) Kellemes környezet, izgalmas kalandok, érdekes emberek, jó borok faluja
2.) Pilisborosjenő, az én bisztróm
3.) A természet ölében, a természetet ölelve rólunk szól, ami belőlünk épül abból ami itt van.
4.) Híd a harmóniához mert a természet feltöltő erejével él
5.) Közösség az érintetlen természet kapujában
6.) A nyugalom zöld völgye jó levegővel, hegyekkel övezve

Munkánkat innen folytatjuk tovább annak érdekében, hogy Pilisborosjenő önazonosságával kapcsolatban is tisztább, egyértelműbb kép éljen bennünk, ugyanakkor a felvetődött jövőkép-ötletek irányvonalán falunk jövőjének megalapozásához – a téttelen fantázijátékokon túl, – reális gazdasági alapokat tudjunk hozzárendelni.

Most szerdán 17h-kor tehát ismét szeretettel várunk minden pilisborosjenőit a faluház nagytermében

A második alkotónap videófelvétele

A Pilisborosjenő 2050 Facebook csoportja»