Szerintem a falunkban…

Kérdőív Pilisborosjenő értékeiről és jövőjéről

Pilisborosjenő választási lehetőség előtt áll. Az elmúlt évtizedek erősen megkérdőjelezhető eredményességű fejlesztési tevékenysége (ill. a fejlesztési stratégia teljes hiánya), a közösség és a faluvezetés belső konfliktusai és a gazdasági válság elhúzódó hatása megóvta településünket az elvárosiasodástól, jó és rossz értelemben egyaránt. Legyünk őszinték: kicsiny településünk közterületei olyan állapotban vannak, hogy hazánk legeldugottabb zugaiban is nehezen találunk hasonlóan alacsony színvonalat. Ezt az elmaradottságot azonban remekül kompenzálja és ellenpontozza Pilisborosjenő természetbe ágyazottsága és falusias környezete, mármár szocreál lepukkantsága, Monty Pythoni hangulatokat idéző közélete és a mindebből következő sajátos könnyedsége. Van ebben a faluban valami vonzó, amit egyik lakótársunk “láthatatlan luxus”-nak nevezett találóan.

Nos, településünk választási lehetőség előtt áll. Jelenleg ugyanis konjunkturális hangulat uralkodik a világgazdaságban, az ingatlanárak Budapesten és környékén az egekben, ezzel szemben a kölcsönkamatok soha nem látott alacsony szinten állnak, így ismét elindult egy kiköltözési hullám az agglomerációs településekre.

Egyik utunk – és jelenleg is ezen járunk – az elővárossá válás. Ennek hajtóereje a folyamatosan növekvő kereslet a beépítésre alkalmas telkekre, és a közösség érdekeit néha teljesen figyelmen kívül hagyó belterületbe vonások. A falunkat övező zöldterületek sűrű beépítése tehát nagyon is reális veszély, tetézve azzal a problémával, hogy ezeknek a beépítéseknek a hasznából a településünk nem vagy alig részesedik, amely folyamat eredményeképpen Pilisborosjenő elveszítheti minden, eddig megőrzött varázsát, ezzel szemben az ismert gondjaink nemhogy megoldódnának, de még sokasodhatnak is.

Van azonban előttünk egy másik út is. Tudunk tenni a fenti folyamat új mederbe terelése érdekében! Meg tudjuk fogalmazni azokat az értékeket, amelyeket szeretnénk megőrizni! Ki tudunk állni ezekért az értékekért, valódi lakóközösséget alkotva! Együtt tudunk olyan alternatív jövőképet felvázolni, amely mögé az itt élők többsége felsorakozik, és amely erős felhatalmazást és irányt tud mutatni a mindenkori önkormányzatnak a stratégiai döntések meghozatalakor és a településfejlesztési tárgyalásokon.

Egyesületünk megalapításánál megfogalmaztuk, hogy mi, alapítók milyen faluban szeretnénk élni:

2097 Csoport Egyesület víziója Pilisborosjenőről

Egyesületünk alapítói egy olyan fejlődő faluért akarnak tenni, amely maximálisan őrzi mostani méretét, védettségét, természetközeliségét, elkülönültségét, hogy mindig jó legyen ide hazajönni, és a haza ne csak és kizárólag a házunkat és az udvarunkat jelentse, mint az elszemélytelenedő “sevége-sehossza” elővárosokban

Olyan falut szeretnénk, amely a nyugalom kapujaként, a lelassulás tereként tud hatni, védve és erősítve a körülöttünk lévő természetet, tájat.

Olyan fejlesztéseket szeretnénk, amelyekben a helyben lakók céljai kapnak prioritást, megelőzve a befektetők és az alkalmilag ide vetődő turisták igényeit.

Felvállaltuk azt a feladatot is a magunk számára, hogy: “befejezzük az Önkormányzat által 2017-ben elkezdett, Pilisborosjenő 2050 megnevezésű településfejlesztési terv elkészítését, mely pontosan rögzíteni fogja, hogy Pilisborosjenő lakói milyen faluban szeretnének élni az elkövetkező emberöltőben.

Első lépésként egy kérdőív segítségével a falu lehető legszélesebb körében felmérjük, hogy az itt lakók milyen faluban szeretnének élni, mit tartanak Borosjenő értékeinek, mit szeretnének megőrizni és merre látják a fejlődés útját. Ha ez sikerül, akkor a felmérésből következő irányok és stratégiák várhatóan a falu többségének akaratát fogják tükrözni, ezért arra kérjük, hogy szánjon néhány percet a kérdőív kitöltésére:

  • Családonként lehetőleg minden felnőtt külön-külön töltse ki.
  • Fontos, hogy minél többen adják le a kérdőívet és az is, hogy mindenki csak egyszer tegye ezt meg!
  • Alapvetően a felnőtt lakosság véleményét várjuk, de a kitöltő fiatalok (18 év alatt) véleményét is megjelenítjük, összesítjük.
  • A felmérés egyszerűbb módja az online kitöltés. Ez a mód – a hitelesség biztosítása érdekében – nem anonim, de a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.
  • Ha mindenképp anonim módon szeretné kitölteni, válassza a papíralapú kitöltést! Itt a leadásnál hitelesítés végett meg kell ugyan adnia személyes adatait, amit egy listában rögzítünk, de ez nem kapcsolódik a leadott kérdőívhez (urnába dobhatja), csak azt a célt szolgálja, hogy mindenki véleménye egyszer kerüljön rögzítésre.

Mi történik a leadott kérdőívekkel?

  • Augusztusban kiértékeljük a válaszokat és megosztjuk a falunk teljes lakosságával az eredményeket és az értelmezéseket írásban a 2097.hu honlapunkon és nyomtatott formában is.
  • Szeptembertől – az eredményből kiindulva, településfejlesztési szakember bevonásával – általunk szervezett fórumokon közösen felépítjük a falu településfejlesztési koncepcióját és stratégiáját.

On-line kitöltés

On-line kérdőív Pilisborosjenő jövőjéről

Papír alapú kitöltés

  • Papíralapú kitöltés esetén kérjük töltse le a kinyomtatható kérdőívet ide kattintva.

A kitöltött papír alapú kérdőívek leadásával kapcsolatban a Facebook csoportban és a honlapon további tájékoztatást nyújtunk, de az már biztos, hogy Marton Ferencet lehet keresni ezügyben (Templom utca 12.) illetve a Mandelbrot pékségben is lesz mód kérdőív leadására. Ugyanitt nyomtatott kérdőívet is lehet majd kapni, amennyiben Ön nem rendelkezik otthon nyomtatási lehetőséggel.

Minimális célunk, hogy legalább 500 kitöltött kérdőívvel rendelkezzünk, amely egy Pilisborosjenő méretű faluban már reális képet adhat a lakosság véleményéről!

Optimista célunk az 1000 kitöltött kérdőív, ennek elérése esetén egyesületünk vállalja, hogy köszönetünk jeléül a levendulással szembeni vadgesztenye fa alatt egy pihenő-társalgó (esetleg bográcsozó?) helyet alakít ki társadalmi munkában, amelyet a nyári estéken fiataljaink, és természetesen az erre járó megfáradt kirándulók, falubeli baráti társaságok tudnak majd használni.

Hiszünk abban, hogy itt lakóként saját felelősségünk a közös jövőkép kialakítása – tegyünk ezért most együtt!

2097 Csoport Egyesület

Nyomtatható kérdőív letöltése