A 2097 jelöltjeinek bemutatkozása

A 2097 csoport Egyesület helyi polgármester- és képviselő testületi tag-jelöltjei szeptember 26-án este bemutatkozó fórumot és program-ismertetést tartottak a művelődési házban. A közvetlen hangulatú eseményen több tucat érdeklődő vett részt, akik a jelöltek beszédei után kérdéseket tettek fel a program egyes részleteivel kapcsolatban.

A fórum legizgalmasabb tapasztalata az esemény hangulata volt, ahol tárgyszerű légkörben, szakszerűen és nagyon nyitottan mutatták be a jelöltek felkészültségüket a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Közben mindvégig érzékelhették a résztvevők a jelöltek együttműködésre törekvő beállítottságát, elkötelezettségét a falu valamennyi lakójának következetes és átlátható képviseletére. A jelöltek egyértelművé tették, hogy a konkrét feladatokra koncentrálnak, és szeretnék lezárni a faluban a megosztottságot, bizalmat akarnak építeni és megmutatni az előítéletes, gyanakvó attitűd értelmetlenségét. Ennek érdekében szakítani akarnak az önkormányzás során mindenféle tekintélyuralmi viselkedéssel, titkolódzással, és nyitottak a teljes együttműködésre a falu közösségével, minden csoporttal.

Kiemelték, hogy a 2097 programjának fókuszában a következők állnak: az önkormányzás nyilvánosságának megteremtése; jól szervezett, ügyfélbarát és problémamegoldó önkormányzati apparátus; a lakosság folyamatos tájékoztatásának ügye; nem adóemelés, hanem az igazságos adóztatás megvalósítása; a helyi vállalkozások ösztönzése; a külső településrészek bekapcsolása a falu közösségébe; érzékeny szociális, egészségügyi politika és az ifjúság támogatása; az infrastruktúra, az úthálózat és a vízelvezetés problémáinak szakszerű, távlatos és minőségi kezelése; valamint a fejlesztési területek peres ügyeinek mielőbbi, a falu érdekeit szem előtt tartó lezárása.

A résztvevők a hozzászólásaikban visszaigazolták az önkormányzásban az új stílus fontosságát, és jelezték, hogy nem lesz könnyű összehangolni az azonnali és a hosszabb távú feladatok elvégzését, a szükséges erőforrások megszerzését. Példaként az utak és a vízelvezetés rendbetételének a sürgető problémáját hozták fel többen, jelezve, hogy a hosszú távú, szakmailag megalapozott megoldások mellett sokszor azonnali beavatkozásokra is szükség van, és ehhez kapacitásokat kell fenntartani. A jelöltek azt hangsúlyozták, hogy nem olyan gazdag a falu, hogy megengedhetné magának az olcsó és rossz minőségű utak építését, mert a folyamatos javítgatás összességében sokkal többe kerül. Vita bontakozott ki a fejlesztési területeken fenyegető perek kezelésével kapcsolatban, amelynek során a jelöltek hangsúlyozták, hogy a falu lakosságának mindenekelőtt a helyzet alapos feltárására és megismerésére van szüksége, azután pedig az önkormányzatnak a falu érdekeinek megfelelően kell eljárni a peres ügyek mielőbbi lezárásáért.

Többen érdeklődtek a jelöltek szakmai támogató hátteréről. Tömöri Balázs arról tájékoztatott, hogy a tudatos szervezés következtében a legkülönbözőbb szakterületekről jelenleg mintegy húsz, országosan is a legmagasabb szinten mozgó, és további 60 komoly szakmai tapasztalattal rendelkező szakértő ajánlotta fel önkéntes segítségét az önkormányzat szakmai munkájához. Ezeket a szakértőket az önkormányzat szakmai munkacsoportjaiba fogják bevonni. Ezzel egy új, korszerű közmenedzsment működést és kultúrát akarnak kialakítani az önkormányzatban.

Prof. Dr. Vass László

A fenti cikk a Zsákfalvi Riporter 2019/8 számában jelent meg.

A teljes kiadvány letölthető innen: https://2097.hu/zsakfalvi/