“Lazarét, lazarét, de csodás…”

Lazarét története merőben eltér a többi fejlesztési területétől. Kárpótlási terület, ahol az volt a cél, hogy minden Pilisborosjenői, akinek akár egyetlen aranykoronányi kárpótlási jegye van, hozzájuthasson egy építési telekhez, hogy ők maguk, vagy gyerekeik beépíthessék ezt a gyönyörű domboldalt. Az akkoriban született gyerekek ma már szavazásra jogosult polgárok. Ez az írás csak egy szeletét ismerteti ennek a szövevényes történetnek, ha igény mutatkozik rá, szívesen folytatjuk, kiegészítjük.

A lazaréti panoráma valóban csodás, de mennyi mérget és bosszúságot okozott azoknak, akik a 2004-es Önkormányzattal kötött Megállapodásukat komolyan vették, Víziközmű Társulatot (VKT) alapítottak, majd elkezdték és elvégezték a közművesítést a jelenlegi szintig. Akik pedig nem vették komolyan a vállalt kötelezettségüket, ők mindent elkövettek, hogy megakadályozzák a fejlesztést. Inkább pereskedtek 8 évig, csak ne kelljen fizetni, mert „ha elismerjük a VKT-t, akkor adók módjára behajtható a tartozás”. Most pedig már az összközműves telkeiket igen borsos áron, nem kis haszonnal adják tovább és azt híresztelik, hogy megszűnt a VKT és nem kell fizetni senkinek sem. Ezt hívják jogtalan gazdagodásnak! Ezzel szemben a Cégbíróság döntött: a Társulatot nem lehet törölni, tehát működik és életben van.

A “Lazarét” fejlesztési területen 182 építési telek lett kialakítva, ebből 19-et kapott az Önkormányzat „ajándékba”, 20 telek fejlesztésre leadott osztatlan közös tulajdonú. A többi magántulajdonú telek az Önkormányzat keretbiztosítéki jelzálogával terhelt, amíg a teljes közművesítést el nem végzik. Az útépítés és a csapadék víz elvezetés jelenleg még hiányzik.

2013-ban minden telektulajdonosnak átadásra kerültek a közművek, mert minden telekre (182), a nem fizetők telkeire is bevezetésre került a víz, a szennyvízcsatorna, a gáz és az elektromos áram. A közvilágítás kábele elhelyezésre került a leendő járda alá.

Mindezt az állandóan szapult VKT tagok magánvagyonából sikerült megvalósítani. Az elkészült csatornát úgy 100 millió Ft értékben 2013-ban ingyenesen szerette volna átadni a VKT az Önkormányzatnak (a törvényi előírás szerint), de az nem vette át, helyette 2014-ben felajánlotta a Magyar Államnak kisajátításra. Az állam visszautasította a kisajátítást és kötelezte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt a lehetetlen helyzet rendezésére. Így alakult ki az a helyzet, hogy ma már csak adás-vétellel veheti át a leendő tulajdonos a közművet. A Hatóság kinevezte a DMRV Zrt-t, mint közérdekű üzemeltetőt. Ezt a kinevezést hosszabbítják immár negyedik éve azért, hogy az építkező tulajdonosok és a már ott lakók ellátása biztosítva legyen.

Majd jött a megváltó Településrendezési szerződés (TRSZ) 2016 novemberében a 139/2016 (XI.2.) Kt. határozat alapján. Ennek a szerződésnek az volt a lényege, hogy aki megköti, annak a magántulajdonban lévő telke és a fejlesztésre leadott telekrészei után 5.000Ft/m2 fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak. Hogy ez miért pont 5000 Ft, hogy ez mire lesz elég, vagy elég lesz-e, azt feltehetőleg csak az a bennfentes „vállalkozó” tudja, aki az összes fejlesztési terület közművesítését hivatott elvégezni. Gazdasági számítás ezzel kapcsolatban nem készült.

Hogy az Önkormányzat ezt miből finanszírozza? Más lehetőség híján nyilván átjátssza a vállalkozónak a falu tulajdonát képező 19 telket, s mivel ez nem lesz elég, a fejlesztésre leadott telkek egy jelentős részét is. Az osztatlan közös telekrészeket a tulajdonosok ajándékba adják az Önkormányzatnak, amit az 10.000 Ft/m2-ben számít be (érdekes konstrukció ajándékot beárazni), tehát ezzel az összeggel csökkenthető a fejlesztési hozzájárulás összege. Ezen felül megfizetik a telkenkénti 500.000 Ft csatorna rákötési díjat.

Ha véletlenül VKT tag a szerződő, akkor a VKT részére addig tulajdoni hányaduk alapján igazoltan befizetett összeget 70%-ban számítják be. Tehát ha teljesítette valaki a 2004-es Megállapodásban vállalt kötelezettségét és megfejlesztette az önkormányzat és a nem fizető tulajdonosok telkeit is, akkor „jutalomból” elbukhatja az 5-6 évvel ezelőtt befizetett pénze 30%-át. Hogy miért pont 30%? Magyarázat erre sincs. Csak. Illetve nem is csak 30%, mert a VKT tagok a Lazarét teljes területét (értsd alatta az önkormányzati hányadot is) fejlesztették, míg az eddig nem fizetőknek csak a saját tulajdonuk után kéne fizetniük.

Ez ugyanolyan feltűnő értékaránytalanság és diktált feltételekkel létrehozott egyezség, mint a 2004-es Megállapodás. Vajon a nem fizetőket miért nem szankcionálják? Végezetül, aki megköti a TRSZ-t, annak kiadják a jelzálog törlésére az engedélyt és adómentességet kap a teljes fejlesztés befejezéséig, ami több évig is eltarthat. Nagyon fontos, amit nem lehet szó nélkül hagyni, ha az Önkormányzat valamit nem jól csinál, vagy hibásan végez el, az ellen felszólalni sem lehet, hiszen a perlési jogot, mint állampolgári jogot is megvonták tőle, mert aláírta az egyezséget. Tehát az Önkormányzat akár más forráshoz is felhasználhatja a befizetett összegeket, ugyanis mindent meg lehet indokolni.

Ezt a TRSZ-t 2017. március 2-án a Kormányhivatal törvényességi felhívására vissza kellett vonniuk a 26/2017 (III.2) Kt határozattal, és ugyanazzal a mozdulattal meghozták a 27/2017 (III.2) Kt határozatukat, mely szerint: „a Lazaréti telektulajdonosokkal EGYEZSÉGET kíván kötni a jelzálogjogok törlésre, valamint a korábban tulajdonosok által vállalt közművesítési kötelezettség Önkormányzat által történő befejezésre vonatkozóan, a korábbiakban „TRSZ-ként jóváhagyott” szerződéstervezetben rögzítettek szerint.” Ugyanitt külön ki is emeli, hogy a 2004-es Megállapodás változatlanul hagyása mellett rendelkeztek. Mi lesz ez, akkor kettős kötelezettséggel terhelik a tulajdonosokat, mert a régi Megállapodás is él, hatályban van?

Tehát a „TRSZ” szó helyett az „egyezség” szó került be és ettől vált szerintük törvényessé, hatástanulmány, előzetes kalkuláció és ingatlan értékbecslés nélkül.

A Polgármester elmondása szerint ez már szabályos, mert a Közmeghallgatáson azt mondta, hogy rosszul keresztelték el, ezért most „János helyett Pista nevet” adtak neki.

A nem fizetőkkel immár 8 éve perben állunk, több alkalommal próbáltunk velük valamiféle egyezségre jutni, de számukra a nem fizetésnél jobb opció nem létezik

Ezt a kis tájékoztatót a transzparencia jegyében írtam azért, hogy Lazarét tekintetében is legyen információ.

 

Májer István

Kapcsolódó galéria: hóolvadás Lazaréten

Hollós Gábor

Ihlet: ” vízelvezetés nem megoldott” . Milyen is az élet itt, mikor olvad a hó. Státuszunk: VKT tagok, akiknek nincs tartozása.

2017-es tavaszi hírtelen hóolvadás Lazaréten
1 hétig napi 4-6 órán keresztül a képen érzékelhető sebességgel szivattyúztunk, hogy ne öntse el az ingatlanunkat és ne a házunk alatta szivárogjon el a víz.
30 cm víz gyűlt fel az utcán, kb 40 cm-nél átlépi a kerti kapunk és elönti a házat.