Mindenki jól van?

Volt egy választás tavaly októberben, aminek eredményeként hivatalba lépett egy teljesen új faluvezetés Pilisborosjenőn. Tiz hónappal a választások után érdemes elemző szemmel ránézni a helyi közügyek alakulására. Az írás a 2097 Egyesület honlapján jelenik meg, de nem egyesületi álláspontot fogalmaz meg, kizárólag  a szerző véleményét tükrözi, amivel ugyanitt vitatkozni is lehet. 

A helyi közéletben bizonyos fokú aktivitást mutató szervezetből jelenleg három működik a falunkban: az előző ciklusban a falut irányító ÖPE, a tavaly mandátumot kapott 2097 Csoport Egyesület, valamint a tavaly tavasszal megjelent Patrióták. Az előző ciklusban a képviselő-testületben (KT) 4:3 arányban többséggel bíró ÖPE-csapat irányíthatta a falut, míg a Patrioták két képviselője kvázi ellenzékként volt jelen a testületben (utóbbiak 2019-ben alapították meg egyesületüket, azt megelőzően független képviselőként dolgoztak). A 2097 szintén ellenzéki szerepben volt, és nem volt képviselője a testületben. A 2097 és a Patrióták is az előző ciklusban alakult, utóbbit önkormányzati képviselők alapították, így kerülhetett be az előző KT-be. Jelenleg a 2097 Csoport Egyesület van az összes képviselői mandátum birtokában, vagyis nincs ellenzéki képviselő a testületben. 

A választási eredmények egyértelműen igazolták, hogy a választópolgárok nem voltak megelégedve az előző testület munkájával. A KT-ben nyilván nagyobb befolyással és mozgástérrel rendelkeztek az ÖPE képviselői, de az újrainduló Patrióta-jelöltek és a szintén képviselő Fidesz jelölt sem szerzett elegendő szavazatot tavaly októberben. Vajon mi motiválhatta a választókat, akik egyébként nagy számban jelentek meg a szavazóurnáknál? 

Az ÖPE esetében nyilvánvalóan szerepet játszott a ciklusban nyújtott teljesítmény, amit a többség elégtelenre értékelt. Néhány látványos eredmény mellett (új óvodaépület, iskola átköltözése felújított épületbe, útfelujítások) bőven voltak olyan ügyek, amelyek nem öregbítették az ÖPE-csapat hírnevét: feloldatlan patthelyzet szinte minden fejlesztési területen, minőségi kifogások az útfelújításnál, Szedmák-ház, romló úthálózat, stb. Tovább ronthatta az ÖPE megítélését a gyengécske önkormányzati kommunikáció valamint az, hogy a polgármester mellett-mögött nem nagyon látszott a csapat. A választási kampányban pedig sokakat taszíthatott a negatív (főleg 2097-ellenes) kampány valamint a sikerpropaganda és a valóság közötti látványos különbség.

A Patrióták képviselői nem tudták kihasználni helyzeti előnyüket, vagyis azt, hogy már bent ültek az önkormányzatban, ahol ellenzékből bírálhatták az ÖPE tevékenységét. Kampányukon meglátszott az eszköz- és gondolat szegénység, valamint a társadalmi bázis hiánya. Az egyesület nyilvánvalóan azzal a kizárólagos céllal jött létre, hogy a választáson megmérettesse magát és ez egyértelműen kevésnek bizonyult.

A 2097 Csoport Egyesület választási sikerének okai között előkelő helyen szerepel a rengeteg befektetett munka, nem elsősorban a kampányban, hanem azokban a civil projektekben, amiket az egyesület a választások előtti két évben megvalósított. Ez az, amiben a 2097 markánsan különbözött mindkét riválisától. A viszonylag nagyszámú aktív támogató, valamint az intenzív, de mértéktartó kommunikáció szintén jelentősen járulhatott hozzá a sikerhez. Mindezekre építhettek a jelöltek, akik aztán hozzáadták saját tudásukat és hitelességüket, valamint azt a nem mellékes pluszt, hogy csapatként tudtak megnyilvánulni.

A választások óta eltelt időszakban a 2097 képviselői végzik az önkormányzati munkát, a két ellenzéki formáció pedig igyekszik ellátni a szerepkörüknek megfelelő fő feladatot: a hivatalban lévők tevékenységének értékelését, adott esetben bírálatát.

2020 augusztusában korai még eredményességről beszélni, azzal együtt, hogy vannak már említésre érdemes eredmények az új önkormányzatban. Amit viszont már most meg lehet ítélni az a hozzáállás az ügyek viteléhez. Ebben jelentős különbségeket fedezhetünk fel a korábbi és a mostani testület között. Az első ilyen különbség a kommunikáció minőségében mutatkozik meg. Elég egymás mellé tenni a Hírmondó egy-egy tetszőleges számát a két ciklusból. Vagy meg lehet nézni az új és régi honlapot vagy az önkormányzat új Facebook-oldalát. Egyértelmű példa az új önkormányzat jobb kommunikációs teljesítményére a nemrég közzétett projekt lista. Ilyesmit korábban hiába kerestünk. A másik említésre érdemes különbség, ami szintén a mostani önkormányzat javára szól, az az egyes képviselők szerepvállalása. Ez már nem az az egyszemélyes faluvezetés, ami az előző ciklust jellemezte. A harmadik pedig az, hogy a 2097 Csoport Egyesület továbbra is végez helyi civil tevékenységet, az önkormányzattól teljesen függetlenül.

Az ellenzékre mindig is fontos szerep hárul egy-egy közösségben. A hatalom kontrollja és az alternatívák megjelenítése jeles ellenzéki feladatok. A közösségnek érdeke, hogy ezt jól lássák el. Szemmel láthatóan mindkét helyi csoportosulás dolgozik a feladaton.

Az ÖPE látszik aktívabbnak. Fenntartanak egy honlapot és egy Facebook-oldalt is, ahol rendszeresen jelennek meg kritikus hangvételű cikkek, bejegyzések. Köztük olyanok is, amelyekkel lehet vitatkozni, vagy amelyek konkrét javaslatokat fogalmaznak meg. Ez mindenképpen elmozdulás a korábban előszeretettel alkalmazott hangvételtől. Viszont az ÖPE továbbra sem lép ki a virtuális térből. Nem gondolkodnak civil projektekben és nem lehet látni mekkora potenciált képviselnek. Pedig erre szükségük lehet, ha tényleges alternatívát akarnak felmutatni a következő választásokon. Mint ahogy arra is, hogy valamilyen módon elszámoljanak azzal a terhes örökséggel, amivel a falu közvéleménye már csak a választások után szembesült. Nevezetesen a polgármesteri szabadságmegváltás milliós kifizetésével (ami törvényes lehet, de korrektnek nem nevezhető), valamint a pályázati pénzek el nem számolásából fakadó százmilliós károkozással.

A Patrióták is fenntartanak egy Facebook csoportot, viszont ritkábban nyilvánulnak meg helyi közügyekben, és mintha csak a volt polgármester-jelöltjük szerepelne.  Kérdéses, hogy van-e még csapat mellette. Ezt leszámítva, egyesületi tevékenységnek semmi jele nem látszik.

Végül, kedvezően értékelendő, hogy az országos politika továbbra sem furakodott be a a helyi közbeszédbe, az valóban helyi ügyekről szól és ez remélhetőleg így is marad. Mindenki jól van.

Madaras Zoltán