Céljai elérése érdekében a 2097 Csoport Egyesület fokozottan részt kíván venni a helyi közügyek alakításában, és ennek érdekében polgármester jelöltet és képviselőtestületi jelölteket állít a 2019. évi helyi önkormányzati választásokon. A 2097 Csoport Egyesület – mint jelölő csoport és egyben közéleti szerepet vállaló szervezet – minden tagja és minden képviselőjelöltje vállalja, hogy az alábbi etikai elveket magára nézve kötelezőnek fogadja el, ezzel hozzájárulva a helyi közélet, a kampány és a választások tisztaságához.

A 2097 Csoport Egyesület ajánlja valamennyi egyéb csoportosulásnak és képviselőjelöltnek, akik részt vesznek a 2019. évi, pilisborosjenői önkormányzati választáson, hogy csatlakozzon az alábbi etikai kódex elfogadásához, és nyilatkozzon az ebben foglalt szabályok önkéntes betartásáról.

ETIKAI KÓDEX A 2019. ÉVI PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKHOZ

 1. A jelölő csoport és jelöltjei elismerik, tisztelik és érvényre juttatják az Alaptörvényben és Magyarország más törvényeiben lefektetett elveket és szabályokat. A jelölő csoport és jelöltjei elismerik más jelöltek jogát a választásokon történő indulásra és véleményük szabad kifejezésére. A jelölő csoport és jelöltjei ragaszkodnak az önkormányzati választások tisztaságához, és elismerik a tiszta választás eredményét, bármi is lesz az.

 1. A jelölő csoport és jelöltjei tehetségük legjavával közreműködnek a választási folyamat tiszta és zavartalan lebonyolításában; a választás menetét, a szavazatszámlálást, a választási bizottságban közreműködők munkáját nem zavarják.

 1. A jelölő csoport és jelöltjei felelősséget éreznek a kulturált, tárgyilagos, mások személyiségi jogait, méltóságát tisztelő közbeszéd fenntartásáért. Más jelölteket, közéleti szereplőket nem illetnek tisztességtelen vádakkal, róluk nem terjesztenek megalapozatlan, nem tényeken alapuló állításokat. A jelölő csoport és jelöltjei a politika versenytársak kampányát nem akadályozzák, nyilvános anyagaikat nem rongálják. Tartózkodnak az erőszakos, félelemkeltő, becsületsértő megnyilvánulásoktól.

 1. A jelölő csoport és jelöltjei nem tulajdonítják magukénak mások eredményeit; a politikai, közéleti megnyilvánulásokban versenytárs által az adott kampányidőszakban használt szlogeneket, képi megjelenési formákat, kampányötleteket öncélúan, azokat sajátként feltüntetve nem használnak.

 1. A jelölő csoport és jelöltjei esetleges közéleti pozíciójukkal nem élnek vissza, azt nem használják fel az esélyegyenlőséget sértő, a saját tagságot és támogatói kört indokolatlanul előnyben részesítő, másokat indokolatlanul kizáró módon.

 1. A jelölő csoport és jelöltjei nem alkalmaznak törvénytelen eszközöket saját sikerük előmozdítására, így különösen szigorúan tartózkodnak a választópolgárok, önkormányzati tisztviselők, a választási eljárásban közreműködők megvesztegetésétől (ideértve pénz vagy bármi más előny felkínálását), és ha ilyet tapasztalnak bárki részéről, haladéktalanul bejelentést tesznek az illetékes hatóságnál. A jelölő csoport és jelöltjei nem megvesztegethetők, a kampányra fordított minden bevétel és kiadás átlátható.

 1. A jelölő csoport és jelöltjei nyitottságot mutatnak a lakosság, a sajtó (ideértve a moderált vagy szerkesztett online felületeket is) és a közélet szereplői felé, a részükről jelentkező érdeklődés kielégítésére törekszenek. Ezen érdeklődés kielégítése során a jelölő csoport és jelöltje saját politikai programját úgy mutatja be, hogy eközben tiszteletben tartja az érdeklődők szabadságát saját politikai nézetük kialakítására.

 1. A jelöltek fontosnak tartják, hogy az etikai kódexben is tükröződő, a választások tisztaságára, az etikus kampányra, a kulturált közbeszédre vonatkozó elveket a választópolgárok, a lakosság, a közvélemény felé népszerűsítsék, elsősorban saját példamutatásukkal, másodsorban ezen elvek kifejtésével. Ennek keretében:
  • A képviselőjelöltek az etikai kódexet nyilvános megszólalásaikban – ideértve az online felületeken történő megszólalásokat is –, a választási kampányban és egyéb közéleti szerepvállalásukban a gyakorlatban is érvényre juttatják.
  • A képviselőjelöltek erőfeszítéseket tesznek – elsősorban nyilvánosság és a párbeszéd eszközével – annak érdekében, hogy más jelöltek, a közélet más szereplői, a helyi sajtó (ideértve a moderált vagy szerkesztett online felületeket) is az etikai kódex szellemében járjanak el, tőlük az itt lefektetett elvek érvényesítését elvárják.
  • A képviselőjelöltek szükséges esetben aktív fellépéssel is törekednek annak megakadályozására, hogy az őket támogatók az etikai kódexszel össze nem egyeztethető magatartást tanúsítsanak, vagy ha ilyen magatartást tapasztalnak a támogatók részéről, őket minden erejükkel e magatartásuk abbahagyására ösztönzik.
 1. A képviselőjelölt célkitűzése, hogy megválasztása esetén az itt rögzített etikai elveket képviselői munkájában is érvényesítse. A képviselőjelölt vállalja, hogy megválasztása esetén elősegíti a szolgáltatói jellegű önkormányzati működést, és a közpénzen végzett, közvagyont kezelő tevékenységét a választók számára átláthatóan és felelősséggel végzi.

* * *

Az etikai kódexet magamra nézve kötelezőnek fogadom el:

Antonovits Bence

Bozsódi Borbála

Bubik Szabolcs

Buzás István

Dömötörfy Zsolt

Komlós Tibor

Tömöri Balázs