Húsvéti szokások

Szegedi Róbertné Miltz Magdi néni ünnepi jegyzetei

Kislánykoromban (kb. 80 éve) húsvét hétfőn a legények összeálltak, és csoportokba verődve elmentek az ismerős lányokhoz, hogy meglocsolják
őket (nehogy elhervadjanak). Ha a leányos házaknál kút volt az udvarban, felhúzták a kút vödrét, tele jéghideg vízzel. A legények egyik része lefogta a leányt,
hogy ne tudjon elmenekülni, a többiek felváltva húzták fel a vizet, és a leányt rendesen meglocsolták a hideg kútvízzel. Amelyik lányt nem locsolták meg, az bizony szégyenkezhetett, hogy őrá sajnos nem néztek a legények.

A kitelepítés után (1946-ban) már nem volt kedve senkinek locsolkodni és vidámkodni. Node, a fiatalság mindig túllép a szomorkodáson, és kitaláltak valami mást: szódásüvegekkel járták a falut, akit utolértek, bizony vizesre locsolták. Ez a szokás is elmaradt.

Sokáig nem történt semmi, mígnem az általános iskola tanítója, Jávor Csaba „bácsi” felújította a régi locsolás szokását, összeverbuválta a tánckar fiú tagjait, és az utcán vödör vizekkel szaladgálva elmentek az ismerős kislányokat meglocsolni. Ez máig is fennmaradt.

Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is bál volt este a falu vendéglőiben (Reitter, Stampf, Stadmüller, Szimeth), ott aztán lehetett mulatni másnap reggelig.

Az egyházi szokások hamvazószerdán kezdődtek. Ezután következett a 6 hétig tartó nagyböjt. Minden pénteki napon a felnőtt lakosság böjtöt tartott, és keresztutat tartottak a templomban.

Nagypénteken az egész falu hívő lakossága kiment a kálváriadombra, és ott keresztutat jártak. A Kálvárián 14 stáció áll. Ezeket a falu lakossága önerőből állíttatta fel. A körmenet (processzió) minden stációnál megállt, elénekeltek egy strófát egy odaillő énekből, és elimádkoztak egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet.
A kálváriadomb 3 keresztjénél imádkozva, befejeződött a szertartás, ezután a templomba mentek, ahol az egyházi kórus elénekelte a passiót.

Húsvét szombatjára a falu templomában felállították a Szent sírt Jézus testével, és ott óránként voltak beosztva az imádkozásra a felnőtt hívek. Nagyszombaton estefelé feltámadási körmenet volt a templom körül, amin az egész falu részt vett. Az egyházi szokások máig ebben a formában maradtak fenn.

A fenti cikk a Zsákfalvi Riporter 2019/2 számában jelent meg.

A teljes kiadvány letölthető innen: https://2097.hu/zsakfalvi/