„Embert barátjáról”, avagy Pilisborosjenő gyenge védelmi vonalai

Munkahelyemen mostanában sokat foglalkoztam az MNB ajánlásával a „Belső védelmi vonalak”-ról. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy minden pénzpiacon működő intézmény köteles belső kontrollokat kialakítani a partnerei, beszállítói, sőt munkatársai irányába is. Paranoia? Nem feltétlenül – mint látni fogjuk csak egészséges óvatosság. A Malomdűlő kapcsán ismét olyan dolgok kerültek elő, amelyektől  cseppet sem lett lettem nyugodtabb…

Tudjuk, hogy régóta létezik a „Malomdűlő per”: 2002-ben Küller János akkori alpolgármester előterjesztésére a képviselőtestület a külterületi gyep rét legelő besorolást belterületi lakóövezetté minősítette. A magánerős beruházó lakóövezetet kívánt kialakítani. Volt szerződés, annak lett módosítása. Bár az akkor óvodás korban lévő gyermekeink már rég felnőttek, a Malomdűlőről máig nincs semmilyen bevételünk, mert a terület azóta – és még évekig biztosan – adómentességet élvez.

Per az viszont lett belőle: az önkormányzat az alperes, a Malomdűlő Kft a felperes. Sáhó Tibor, a felperes Malomdűlő képviselője sokszor, sok fórumon rá jellemzően drámai hangvételben ecsetelte, hogy szerinte mikor és hogyan szegett szerződést az önkormányzatunk, miben keletkezett neki kára. Erről akár videofelvétel is megnézhet az érdeklődő.

A per mintegy 3 milliárd Ft-os mértéke ugyan irreálisnak tűnik, de beijesztésnek nagyon is megtette. Ez a fenyegetési potenciál pallosként évek óta itt lebeg a fejünk felett. Ugyan régóta nem jönnek friss bírósági hírek, mert a felperes oldalon néhány tulajdonos halála miatt a per átmenetileg szünetel, de összességében jó lenne látni, hány képviselő testületi és hivatali munkaóra, hány Ft ügyvédi költség stb. ment el már erre a projektre az adónkból… Ez a költség nyilván jelentősen rontja  az önkormányzat „ingatlan fejlesztői” egyenlegét.

Ebben az átmenetileg nyugodtnak tűnő helyzetben érkezett a nem várt nyár végi meglepetés: Küller János előterjesztésében a KT elé került egy határozati javaslat, melyben a Malomdűlő telkeire az ottani közművesítési kötelezettség biztosítékaként bejegyzett, összességében 625 Millió Forint értékű jelzálogjogot az előterjesztő törlésre javasolta valamilyen ködös indoklással, amelyet inkább idézek:

A 2097 Csoport Egyesület gyors közbelépésének hatására a jelzálog törlésére vonatkozó rész végül kikerült az előterjesztésből, így átmenetileg megmaradt a jelzálogjog, amely a beruházásban a falu érdekeit hivatott védeni.

Benne maradt azonban számos más dolog. Így például a  08.30.-án meghozott 92/2018 határozatával a KT „felhatalmazza a polgármestert, hogy a Malomdűlő Kft-vel tárgyalásokat folytasson egy új, az idő változására tekintettel kölcsönösen végrehajtható és a korábbi peres eljárásokat véglegesen megszüntető megállapodás előkészítése érdekében”!

Álljunk meg egy pillanatra! A KT felhatalmazza a polgármestert. Mire? Milyen céllal? Milyen korlátok között? Milyen mandátummal? Miért most?

Majd folytatásként szeptember elején a jegyző konkrét képviselői kérdésre írásban a következő választ adta:

Az elmúlt 2 évben semmilyen érdemi perbeli cselekmény nem volt a Malomdűlő peres ügyben. Korábban jómagam is kerestem már a peres iratokat, azonban az ügyet vivő ügyvédi irodánál maradtak, akik időközben már nem látnak el nekünk jogi képviseletet….”.

Tehát egy olyan ügyben kap a polgármester korlátlan tárgyalási felhatalmazást, amiben 2 éve nem volt cselekmény, viszont az iratok sincsenek birtokunkban. De ő végre majd átvágja a csomót, megoldja ezt a problémahalmazt!

Tovább színesíti a helyzetet, hogy valójában van az önkormányzatunknak a peres ügyeink képviseletével megbízott állandó jogi képviselője, dr Gecse Gábor, aki szerződése szerint több mint 400.000 adóforintunkba kerül havonta (a fizetendő járulékokkal együtt). De valami oknál fogva az ő neve nem szerepel a Malomdűlővel kapcsolatos határozatban.

A fentiek értelmében cirka évi 5 millió forintot költünk valamire, amibe ezek szerint mégsem tartozik bele a 3 milliárdos perünk ügyeinek vitele még olyan szinten sem, hogy legalább a periratokat beszerezte volna az előző jogi képviselőnktől az évek óta alkalmazásunkban álló jogtanácsos. Hiába na, bizonyára van ennél még fontosabb jogi feladat is! Annak ellenére, hogy a jegyzőnk is jogi végzettségű, és a hivatalban folyó ügyek jogszerűségéért nyilván ő felel.

De akkor mégis ki ez a dr Gecse Gábor, és pontosan mit is csinál a fizetéséért cserébe?

Mint minden jó filmben, a végére jut az igazi „ezt nem gondoltam volna” meglepetés: az önkormányzatunk peres ügyeinek képviseletével megbízott ügyvéd, Dr. Gecse Gábor a csatolt fotó, és annak aláírása szerint (osztálytali 2015.03.13) nem más, mint a falunkat perlő felperes képviselőjének, Sáhó Tibornak a volt osztálytársa, és a kép szerint láthatóan személyes jó kapcsolatban vannak. (A kép forrása: nyilvános twitter bejegyzés)

A kérdés az, hogyan legyünk ebben a helyzetben jóhiszeműek? Mi okunk van azt feltételezni, hogy Küller János a felperes Sáhó Tibor osztálytársának, barátjának a jogi szaktanácsaival megtámogatva, láthatóan a 2019 évi Önkormányzati választások előtti utolsó pillanatokra időzítve olyan megállapodást fog kötni, amely a faluközösség számára kedvező, vagy legalább korrekt lesz?

És miért gondoljuk, hogy ez a „megállapodás” nem állítja az akármilyen új összetételű Képviselőtestületet kényszerpályára? Mint ahogyan megtörtént ez korábban 2002-ben és 2010-ben is, mindkét esetben Küller János hathatós közreműködése és bábáskodása mellett.

Így mégiscsak eljutunk a bevezetőben említett szükséges és hasznos „belső védelmi vonalakhoz”: mondhatnánk, hogy ezek bizony „veszedelmes viszonyok”, miképpen azt is, hogy „embert barátjáról…” vagy akár „ellenfelem barátja az alkalmazottam”. De ez sajnos nagyon nem vicces: ez a mi adónkból fenntartott falu, a végén a számlát mi és a gyermekeink fogjuk megfizetni. Mert a képet így összerakva ez az ügy nagyon gyanús!

Nagy Ernő